Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3(59) | 21-30
Tytuł artykułu

Die Katechumenatsmethode in der Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung (Katechumenat in engeren und weiteren Sinne nach dem II. Vatikanischen Konzil)

Warianty tytułu
PL
Wykorzystanie metody katechumenalnej w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania (Katechumenat w węższym i szerszym znaczeniu po Soborze Watykańskim II)
EN
The Use of the Catechumenal Method in Preparation for the Sacrament of Confirmation (the Catechumenate in the Narrow and Broad Sense of the Word after the Second Vatican Council)
Języki publikacji
DE
Abstrakty
PL
Przygotowanie kandydatów do bierzmowania dla wielu duszpasterzy i katechetów stanowi obecnie poważny problem. Stosowane dotąd metody dalszego i bliższego przygotowania są coraz bardziej mało skuteczne. Odwołując się do nauczania Kościoła od Dyrektorium Ogólnego o katechizacji, adhortacji Pawła VI Evangelii nuntiandi, Katechizmu Kościoła Katolickiego i rytuału Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, autor najpierw charakteryzuje metodę formacji dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a następnie wskazuje na możliwości jej zastosowania w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania. Tak jak formacja katechumenów odbywa się w ramach wspólnoty parafialnej, podobnie również w przygotowaniu do bierzmowania powinni być zaangażowani przynajmniej jej przedstawiciele. Formacja dorosłych katechumenów do sakramentów obejmuje ich ewangelizację (kerygma i katecheza), będącą przekazem treści wiary Kościoła i zasad życia moralnego, oraz liczne celebracje liturgiczne, związane z przechodzeniem kandydatów na wyższy stopień przygotowania. Tę metodę można z powodzeniem wykorzystać, przygotowując młodzież do sakramentu bierzmowania. Wzorem takiej formacji kandydatów może być IV rozdział rytuału „Przygotowanie do bierzmowania i Eucharystii dorosłych, którzy przyjęli chrzest jako dzieci, ale nie otrzymali pouczenia w wierze”. Ponieważ kandydaci są już ochrzczeni, w ich przygotowaniu należy ciągle odwoływać się do tego sakramentu. W ten sposób prowadzi się ich do osobistego przyjęcia wiary, w której zostali ochrzczeni, i do nawrócenia potwierdzonego przyjęciem sakramentu pokuty i pojednania. Do sakramentu chrztu nawiązują sprawowane w tym czasie celebracje typowe dla katechumenatu, a zwane traditiones: znaczenie znakiem krzyża na czole, przekazanie Symbolu wiary, Modlitwy Pańskiej i Ewangelii. Nie można jednak stosować obrzędu wybrania (electio) i namaszczenia olejem katechumenów ani egzorcyzmów (zastępują je celebracje pokutne). W zakończeniu autor proponuje następujące celebracje w okresie przygotowania w parafii młodzieży do bierzmowania: obrzęd włączenia kandydatów do grupy formacyjnej przygotowującej do sakramentu bierzmowania we wspólnocie parafialnej i obrzęd przyjęcia prośby o udzielenie sakramentu bierzmowania.
EN
Preparation of the candidates for Confirmation is at present a serious problem for many priests and catechists. The methods of farther and nearer preparation that has been used up till now are getting less and less efficient. Referring to the teaching of the Church the author first characterizes the method of formation of adults for receiving sacraments of Christian initiation, and then points to the possibilities of using it in preparing candidates for Confirmation. Formation of catechumens is done in the parish community and in a similar way, in preparation for Confirmation at least its representatives should be involved. Formation of adult catechumens in preparation for sacraments comprises their evangelization (kerygma and catechesis), that is transmission of the contents of the Church’s faith and principles of moral life, as well as numerous liturgical celebrations connected with the candidates passing to a higher level of preparation. This method may be successfully used in preparing young people for the Sacrament of Confirmation. Chapter IV of the ritual “Preparation for Confirmation and the Eucharist of adults who received Baptism as children, but did not receive the teaching in the faith” may be a model for such formation. Since the candidates are already baptized, this sacrament should be constantly referred to. In this way they are conducted to personal acceptance of the faith in which they were baptized, and to conversion confirmed by accepting the Sacrament of Penance and Reconciliation.
Twórcy
Bibliografia
 • DANIELSKI Wojciech: Formacja postawy służby wobec Chrystusa i Kościoła w bierzmowaniu. RT 43:1996 H. 6 S. 87-101.
 • Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Hg. Józef STALA. Kielce 2005.
 • FALK Mariusz: Sakrament bierzmowania a młodzież. Olsztyn 2000.
 • Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Program duszpasterski na rok 1991/1992. Hgg. Ewa SZCZOTOK, Anna LISKOWACKA. Katowice 1991.
 • KRAKOWIAK Czesław: Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym. Lublin 2003.
 • KRAKOWIAK Czesław: Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce. Sandomierz 2005.
 • KRAKOWIAK Czesław: Przygotowanie do sakramentu bierzmowanie. Aspekt pastoralno-liturgiczny. In: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Hg. Józef STALA. Kielce 2005 S. 143-180.
 • NOSEK Tadeusz: Teologiczno-liturgiczne aspekty sakramentu bierzmowania w katechezie. In: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Hg. Józef STALA. Kielce 2005 S. 109-122.
 • PANUŚ Tadeusz: Parafia uprzywilejowanym miejscem katechezy przygotowującej do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Doświadczenia krakowskie. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Hg. Józef STALA. Kielce 2005 S. 257-293.
 • Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w liturgii i praktyce duszpasterskiej. Hgg. Rudolf PIERSKAŁA, Henryk Jan SOBECZKO. Opole 1996.
 • SKROK Dariusz Zbigniew: Bierzmowanie w życiu chrześcijanina. Radom 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-5038c901-784a-4a16-865c-150579f04265
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.