Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 15 | 92-103
Tytuł artykułu

Problemy studentów z pozycjonowaniem wychowania w edukacji informatycznej uczniów młodszych klas szkoły podstawowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Students’ problems with positioning upbringing in it education in the case of early school pupils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W każdym z obszarów edukacji realizowanych w klasach I–III, także w edukacji informa-tycznej, należy zachować proporcje między działaniami kształcącymi i wychowawczymi. Prze-konywać nauczycieli do wychowania informatycznego, związanego zwłaszcza z bezpiecznym i optymalnym korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodych użyt-kowników, należy już na etapie ich przygotowania zawodowego. W opracowaniu zamieszczono zapisy z podstawy programowej oraz z wybranych programów nauczania bezpośrednio lub pośrednio związane z wychowaniem informatycznym. Dokonano analizy działań dotyczących tego wychowania w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji przez studentów kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna. Zasygnalizowano także występowanie u niektórych z tych studentów zachowań świadczących o brakach w obszarze tego wychowania, a to u ludzi dorosłych staje się problemem trudnym do rozwiązania.
EN
In each education area implemented in grades I–III, including in IT education, proportions must be maintained between educational and upbringing activities. As early as at the stage of their professional training, teachers should be encouraged to spread IT upbringing, in particular related to the safe and optimal use of information and communication technologies by young users. The study refers to what is contained in the core curriculum and selected curricula directly or indirectly related to IT upbringing. It also analyses activities connected with IT upbringing in the preparation and conducting of classes by students of pedagogy majoring in early school education. Some of these students demonstrate a type of behaviour which shows lack of information regarding the area of IT upbringing, which in adult life may become a hard problem to solve.
Rocznik
Numer
15
Strony
92-103
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-13-03
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psychologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • LOKOMOTYWA. Program edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1–3 szkoły podstawowej). Zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r. Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej.
 • Łobocki M.,, Teoria wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
 • Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Wydaw-nictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
 • Musioł M., Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 • Plewka C., Metoduka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1999.
 • Speck O., Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • https://sjp.pwn.pl/sjp/kindersztuba;2563444.html
 • Program nauczania informatyki w klasach 1-3. WSiP, spradziadz.szkolnastrona.pl › download › f=program-in...
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy pro-gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształ-cenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356), https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-I–III.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-4ff0af31-f1cf-4f5a-8a78-eb5a3051b7a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.