Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 85 | Special Issue | 46-69
Tytuł artykułu

Polish digital libraries and repositories. Origins, operation and usage

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Thesis/purpose of the article – The author, an active participant of many projects aimed at building a network of digital libraries and research repositories in Poland, recalls certain facts and opinions not only from a historical perspective, but also as an attempt to provide a picture of what has been achieved in this area to date. Methodology – The article discusses numerous problems and dilemmas faced not only by librarians, but also by IT specialists, researchers, museum workers and documentalists. Results/conclusions – Not all relevant developmental stages or statistics have been mentioned, but we have tried to outline those considered important, while others are quoted as references to the literature for further information.
Rocznik
Tom
85
Strony
46-69
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bednarek-Michalska, Bożena (2006). Biblioteki cyfrowe w Polsce. Stan z roku 2006 [online], [accessed: 20.10.2016]. Available in WWW: <http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=25657>.
 • Bednarek-Michalska, Bożena (2005). KPBC — projekt 2003-2006. In: Materiały konferencji Infobazy 2005, bazy danych dla nauki. Gdańsk: Politechnika Gdańska, TASK, pp. 77-84.
 • Bednarek-Michalska, Bożena (2006). Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – pragmatyka tworzenia biblioteki cyfrowej. Biuletyn EBIB [online], no. 7(77); [accessed: 20.10.2016]. Available in WWW: <http://ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?b. ISSN 1507-7187>.
 • Bednarek–Michalska, Bożena (2003). Polska Biblioteka Internetowa: losy projektu rządowego z punktu widzenia bibliotekarza. Notes Wydawniczy, no. 12, pp. 28 – 31.
 • Bednarek-Michalska, Bożena (2005). Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? Biuletyn EBIB [online], no. 2 (63); [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <http://www.ebib.pl/2005/63/michalska.php. ISSN 1507-7187>.
 • Bednarek-Michalska, Bożena; Szczepańska, Barbara (2005). Biblioteki Cyfrowe. Opinia i komentarz dla MNiI do dokumentu i2010 Digital Libraries COM (2005) 465, Brussels 30.09.2005. Biuletyn EBIB [online], no. 9(70); [accessed: 02.12.2016]. Available in WWW: <http://ebib.pl/2005/70/bednarek-michalska_szczepanska.php. ISSN 1507-7187>.
 • Biblioteka Cyfrowa UMCS [online]. Wiadomości. Przeglądaj DjVu bez instalacji wtyczek! [accessed: 24.10.2016]. Available in WWW: <http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/news?news=full#5d8a42f8-cbbf-4b8b-8fbb-d1fbd4268686>.
 • Biblioteka Narodowa. Centrum Kompetencji [online], [accessed: 20.10.2016]. Available in WWW: <http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/centrum-kompetencji>.
 • Biblioteka Narodowa. Polska Biblioteka Internetowa [online], [accessed: 02.12.2016]. Available in WWW: <http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/polska-biblioteka-internetowa>.
 • Biblioteka Narodowa. Repozytorium dokumentów elektronicznych [online], [accessed: 28.12.2016]. Available in WWW: http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/centrum-kompetencji/udostepnianie-zbiorow-cyfrowych/repozytorium-dokumentow-elektronicznych.
 • Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe… Biuletyn EBIB [online], no. 8(8); [accessed: 28.12.2016]. Available in WWW: <http://www.ebib.pl/1999/8/index.php>.
 • Centrum Analityczne Polityka Insight (2016) Raport „Czas na przyspieszenie — cyfryzacja gospodarki Polski” [online], [accessed: 20.10.2016]. Available in WWW: <https://mc.gov.pl/files/innowacyjna_cyfryzacja_0.pdf>.
 • Centrum Cyfrowe. Czytelnia [online], [accessed: 24.10.2016]. Available in WWW: <https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/>.
 • Dobrzyńska-Lankosz, Ewa (2003). Polska Biblioteka Internetowa. Biuletyn EBIB [online], no. 7 (47); [accessed: 22.10.2016]. Available in WWW: <http://www.ebib.pl/2003/47/lankosz.php>.
 • Dostęp do informacji (2005). Biuletyn EBIB [online], no. 2 (63); [accessed: 24.10.2016]. Available in WWW: <http://www.ebib.pl/2005/63/index.php. ISSN 1507-7187>.
 • eIFL Open Access Workshop 21 September 2006 [online], [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <http://www.pfsl.poznan.pl/oa/>.
 • Fundacja Nowoczesna Polska [online]. Projekty. Prawo Kultury; [accessed: 14.11.2016]. Available in WWW: <http://prawokultury.pl/>.
 • Giwer, Olga; Lewandowska-Tranda, Mirosława; Miller-Jankowska, Maria (2014). Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Współudział Biblioteki Głównej w tworzeniu repozytorium uczelni [online]. Gdańsk, Konferencja Infobazy, Politechnika Gdańska 2014; [accessed: 04.01.2017]. Available in WWW: <http://www.infobazy.gda.pl/2014/?ns=program>.
 • Harvard University. Open Access Policies. [online], [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <https://osc.hul.harvard.edu/policies/>.
 • Koalicja Otwartej Edukacji [online], [accessed: 29.11.2016]. Available in WWW: <http://koed.org.pl/pl/o-koalicji/czlonkowie/>.
 • Lessig, Lawrence (2004) Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity. New York: The Penguin Press.
 • Małecka, Urszula (2016). Platforma e-science.pl — dedykowana polskim naukowcom. Biuletyn EBIB [online], no. 8 (170); [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/493. ISSN 1507-7187>.
 • Międzynarodowa konferencja „Internet w bibliotekach II. Łączność, współpraca, digitalizacja” Wrocław, 23-26 września 2003 roku [online]. [accessed: 28.12.2016]. Available in WWW: <http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/index.php. ISBN: 83-915689-5-4>.
 • MNiSW (2015). Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce [online], [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/konsultacje-projektu-kierunkow-rozwoju-otwartego-dostepu-do-tresci-naukowych-w-polsce.html>.
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe. Centrum Kompetencji [online]. [accessed: 22.10.2016]. Available in WWW: <http://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/digitalizacja/centrum-kompetencji/>.
 • Narodowy Instytut Aaudiowizualny. Baza projektów digitalizacyjnych [online], [accessed: 2.01.2017]. Available in WWW: <https://baza.nina.gov.pl/>.
 • Niezgódka, Marek (2007). Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access [online]. IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access [online]. IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8.12.2007 roku. Materiały konferencyjne EBIB no. 18,2007; [accessed:02.01.2017]. Available in WWW: <http://ebib.pl/publikacje/matkonf/mat18/niezgodka.php>.
 • Open Access i inicjatywy pokrewne (2006). Biuletyn EBIB [online], no. 3 (73); [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <http://www.ebib.pl/2005/63/>.
 • Osińska, Veslava; Malak, Piotr; Bednarek-Michalska, Bożena (2016). Badanie struktury i dynamiki zasobów cyfrowej wiedzy przy pomocy metod wizualizacji — projekt realizowany na UMK. [online]. Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku. Lublin e-naukowiec.eu 2016. Pod redakcją Radosława Bomby, Andrzeja Radomskiego, Ewy Solskiej. pp. 8-18. [accessed: 24.10.2016]. Available in WWW: <http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2016/05/Humanistyka_cyfrowa.pdf>.
 • Parkoła, Tomasz (2014). Długoterminowe przechowywanie cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Biuletyn EBIB [online], no. 9 (154), Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych; [accessed: 20.12.2016]. Available in WWW: <http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/303. ISSN 1507-7187>.
 • PCSS. Federacja Bibliotek Cyfrowych. Instrukcja przeglądania publikacji w formacie DjVu. [online], [accessed: 24.10.2016]. Available in WWW: <https://confluence.man.poznan.pl/community/pages/viewpage.action?pageId=47024412>.
 • Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych. Polskie Biblioteki Cyfrowe (2008) [online], [accessed: 20.10.2016]. Available in WWW: <http://www.pfsl.poznan.pl/polskie-biblioteki-cyfrowe>.
 • Publikacje KOED o otwartości. KOED [online], [accessed: 24.10.2016]. Available in WWW: <http://koed.org.pl/pl/materialy/publikacje-koed-o-otwartosci/>.
 • Rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora [online], [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/0753ffa1b4c82186d82bc85eb6b59661.pdf>.
 • Seidel-Grzesińska, Agnieszka; Stanicka-Brzezicka, Ksenia (2009) Tezaurus dziedzictwa kulturowego. Prezentacja narzędzia wspomagającego tworzenie i wykorzystanie baz danych. [online]. Prezentacja z Konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe”. Poznań PCSS 2009. [accessed: 24.10.2016]. Available in WWW: <http://lib.psnc.pl/dlibra/docmetadata?id=219>.
 • Stanowisko PIK ws. OD — Polska Izba Książki. [online], [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <http://www.pik.org.pl/upload/files/MniSW_stanowisko_PIK_ws_OD.pdf>.
 • The Budapest Open Access Initiative [online], [accessed: 10.01.2005]. Available in WWW: <http://www.soros.org/openaccess/>.
 • The U.S. House of Representatives Subcommittee on Investigations and Oversight conducted a hearing on the topic “Examining Public Access and Scholarly Publication Interests.” AnOpen Letter to the U.S. Congress Signed by 52 Nobel Prize Winners, [online], pp. 138 [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112hhrg73607/pdf/CHRG-112hhrg73607.pdf>.
 • Uwolnij Naukę. Kalendarium OA w Polsce [online], [accessed: 29.11.2016]. Available in WWW: <http://uwolnijnauke.pl/kalendarium-oa-w-polsce>.
 • Wellcome Trust (2003). Economic Analysis of Scientific Research Publishing: A Report Commissioned by the Wellcome Trust [online]. Histon, Cambridgeshire: SQW Limited; [accessed: 02.01.2017]. Available in WWW: <https://wellcome.ac.uk/sites/default/files/wtd003182_0.pdf>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-4f2436a0-a9da-4308-80aa-8bcf464c1c0d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.