Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 61 | 6: Teologia Pastoralna | 5-17
Tytuł artykułu

Schulpastoral im Lernprozess. „Eine Standortbestimmung“

Autorzy
Warianty tytułu
EN
School Pastoral Care in the Learning Process “Describing the Current Condition”
Języki publikacji
DE
Abstrakty
EN
From the end of the 1976 Synod of Würzburg, there is developed in Germany the concept of the Church's presence in the school environment. Recent cases of bloody at­tacks and the results of the latest PISA tests of students have led the author of the article to reflect on the state of the pastoral ministry in German schools. He seeks to answer the que­stion: how to renew and develop a pastoral care at school in order to be able to respond to the challenges of the present time, and in particular to respond to appearing violence in schools. One of the proposals is to implement in the school socialization process − “incarna­tion in solidarity”. This goal requires the development of new projects at the interface between the Church and the school. However, these projects require the involvement not only of priests and catechists, but also of teachers and parents aware of their obligations arising from the common priesthood of the faithful. It is not enough here, old pastoral patterns, but it is neces­sary to be open to new ideas and inspiration of the Holy Spirit. It's about ecumenical guidance and counseling, extra-curricular educational and recreational activities, religious-spiritual break in the daily routine of school and creation of various links between the school and the environ­ment. In a pluralistic society there is a need to show to students how to extract the good from their own religious or non-religious sources. In order to put into practice the biblical option for the poor and the excluded it is a need to create within school environment target groups which respecting multiculturalism of modern society, would develop various forms of commu­nity action of students.
PL
Od czasu zakończenia w 1976 r. Synodu w Würzburgu istnieje w Niemczech wypracowana koncepcja obecności Kościoła w środowisku szkolnym. Ostatnie przypadki krwawych zama­chów oraz wyniki najnowszych badań uczniów PISA skłoniły autora artykułu do refleksji na temat stanu duszpasterstwa szkolnego w Niemczech. Poszukuje on odpowiedzi na pytanie: jak odnowić i rozwinąć duszpasterstwo szkolne, aby było zdolne odpowiedzieć na wyzwania obecnego czasu, a zwłaszcza odpowiedzieć na pojawiającą się w szkole przemoc. Jedną z pro­pozycji jest wdrożenie w środowisku szkolnym procesu uspołecznienia uczniów – „wcielenie w solidarność”. Cel ten wymaga wypracowania nowych projektów na styku Kościoła i szkoły. Projekty te wymagają zaangażowania nie tylko księży i katechetów, lecz także nauczycieli i rodziców świadomych swych zobowiązań wypływających z kapłaństwa wspólnego wiernych. Nie wystarczą tu stare schematy pastoralne, lecz należy otworzyć się na nowe pomysły i na­tchnienia Ducha Świętego. Chodzi o ekumeniczne poradnictwo i doradztwo zawodowe, poza­lekcyjne zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, religijno-duchowe przerwy w codziennej rutynie szkolnej oraz o tworzenie różnych powiązań szkoły ze środowiskiem. W pluralistycznym społeczeństwie trzeba pokazać uczniom, jak wydobywać dobro z własnych źródeł religijnych lub pozareligijnych. Żeby wcielić w życie biblijną opcję na rzecz ubogich i wykluczonych potrzeba tworzyć w środowisku szkolnym grupy celowe, które szanując wielokulturowość współczesnego społeczeństwa, rozwijałyby różne formy wspólnotowego działania uczniów.
Twórcy
Bibliografia
 • Dam Harmjan, Spenn Mattias (Hrsg.): Evangelische Schulseelsorge. Hintergründe Erfahrungen Konzeptionen. Münster: Comenius-Institut 2007.
 • Demmelhuber Helmut: Ein Blick über den Nachbarzaun. Katholische Schulpastoral in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Harmjan Dam, Mattias Spenn (Hrsg.). Evangelische Schulseelsorge. Hintergründe Erfahrungen Konzeptionen. Münster: Comenius-Institut 2007 S.43-50.
 • Demmelhuber Helmut: Schulpastoral an beruflichen Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. In: Albert Biesinger, Joachim Schmidt (Hrsg.). Schulpastoral an beruflichen Schulen. Tübingen: Books on Demand 2006 S.140-142.
 • Fuchs Ottmar: Die Identität der Schulpastoral im Spannungsfeld von staatlicher Bildung, kirchlicher Mission und solidarischer Gesellschaft. In: Albert Biesinger, Joachim Schmidt (Hrsg.). Schulpastoral an beruflichen Schulen. Tübingen: Books on Demand 2006 S. 10-30.
 • Kuld Lothar, Gönnheimer Stefan: Compassion – Sozialverpflichtetes Lernen und Handeln. Stuttgart 2000.
 • Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.). Bildung in Freiheit und Verantwortung – Erklärung zu Fragen der Bildungspolitik. Bonn 1993.
 • Kumher Ulrich: Schulpastoral und religiöse Pluralität. Ein Konzeptentwurf für die Auseinandersetzung mit religiöser Pluralität. Würzburg: Echter Verlag 2008.
 • Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.). Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen. Bonn 2005.
 • Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.). Schulpastoral – der Dienst der Kirche an den Menschen im Handlungsfeld Schule. Bonn 1996.
 • Schmälzle Udo Fr.: Schüler. Lehrer. Eltern. Wie wirksam ist die Kooperation? Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften 1987.
 • Schmälzle Udo Fr.: Theologische Grundlagen für den Dienst von Christinnen und Christen in der Schule. (Studieneinheit VI der Fort- und Weiterbildung Schulpastoral. Kirchliche Arbeitsstelle für Fernstudien. „Theologie im Fernkurs“). Würzburg 2000.
 • Schmälzle Udo Fr.: „Was hat das mit Religion zu tun?“. Zum Profil der Schulpastoral in der pluralisierten Gesellschaft. „Lebendige Seelsorge“ 58 (2007) S. 279-290.
 • Schmälzle Udo Fr. (in Zusammenarbeit mit St. Schürmeyer, T.Gunnemann, M. Therre, A. Honnacker): Menschen, die sich halten – Netze, die sie tragen. Analysen zu Projekten der Caritas im lokalen Lebensraum. Münster: LIT-Verlag 22009.
 • Schmitz Stefan: Schulpastoral kontrovers. Ein kritischer Blick auf ungeklärte Verhält¬nisse zwischen Religionsunterricht, Schulseelsorge und Gemeindepastoral. Münster: LIT-Verlag 2006.
 • Schmitz Stefan: Was macht die Kirche in der Schule? Religionsunterricht und Schul¬pastoral 30 Jahre nach dem Würzburger Synodenbeschluss. Münster: LIT-Verlag 2004.
 • Weißenberger Clemens: Schulseelsorge und Schulpastoral. „Wege zum Menschen“ 59/3 (2007) S. 235-250.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-4d45c69e-703c-49d8-bad6-38dc7506d077
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.