Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 62 | 6: Teologia pastoralna | 189-203
Tytuł artykułu

Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii małżeństwa i rodziny

Warianty tytułu
EN
Contribution of Father Professor Ludwik Adam Szafrański to the Development of the Theology of Marriage and Family
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Father A.L. Szafrański made an original contribution to the development of the theology of marriage and family. In his reflections on marriage and family he applied, taken from St. Thomas Aquinas, the notion of mutual participation. Therefore, he exposed, within the endorsed by himself trend of the theology of marriage and family, the links between the persons of the Holy Trinity and the spouses who create the community of marriage and family. According to Fr. Szafrański, in the sacrament of marriage a man and a woman enter into a deep relation with the individual persons of the Triune God. Furthermore, through the sacrament of the Eucharist the spouses gain the power to overcome all difficulties and support of Christ in building a happy family. A family regularly receiving Holy Communion is not closed in itself, but as a living cell of the Church it is opened to the needs of other people and communities. Fr. Szafrański also undertook the issues of rights and privileges of the family, the education of children and youth. In his research he included the topics related to the ecology of the family, which implies the natural family planning and birth control. In addition, he showed the people of today that a good, religious, and morally, spiritually, physically and mentally healthy family is the best environment for the development of the young generation and for the future of the nation and the whole humanity.
PL
Ks. Adam L. Szafrański wniósł oryginalny wkład w rozwój teologii małżeństwa i rodziny. W swojej refleksji na temat małżeństwa i rodziny zastosował zaczerpnięte od św. Tomasza z Akwinu pojęcie partycypacji (uczestnictwa). Dzięki temu w uprawianym przez siebie nurcie teologii małżeństwa i rodziny wyeksponował relacje zachodzące między osobami Trójcy Świętej a osobami tworzącymi wspólnotę małżeńsko-rodzinną. Według ks. Szafrańskiego, w sakramencie małżeństwa mężczyzna i kobieta wchodzą w głębokie relacje z poszczególnymi osobami Boga Trójjedynego. Z kolei w sakramencie Eucharystii małżonkowie zyskują moc do przezwyciężania wszelkich trudności oraz wsparcie Chrystusa w budowaniu szczęśliwej rodziny. Rodzina regularnie przyjmująca Komunię św. nie zamyka się w sobie, lecz jako żywa komórka Kościoła otwiera się na potrzeby innych osób i wspólnot. Ks. Szafrański podejmował również problematykę praw i przywilejów rodziny, wychowania dzieci i młodzieży. W zakresie jego badań naukowych znalazły się tematy związane z ekologią rodziny, a więc naturalnego planowania rodziny i regulacji poczęć. Ponadto pokazywał on współczesnym ludziom, że dobra, religijna, zdrowa moralnie, duchowo, fizycznie i psychicznie rodzina jest najlepszym środowiskiem rozwoju młodego pokolenia oraz pomyślnej przyszłości narodu i ludzkości.
Twórcy
Bibliografia
 • Beinert W.: Die Ehe als Sakrament der Kirche. W: Beiträge zur Theologie der Ehe. Hrsg. W. Beinert, F. Bökle, M. Kaiser. Kevelaer: Butzon & Bercker 1971 s. 11-36.
 • Eucharystia w duszpasterstwie. Red. A.L. Szafrański. Lublin: TN KUL 1977.
 • Filipkowski J.: Partycypacja. W: EK t. 14. Lublin: TN KUL 2010 kol. 1383-1385.
 • Longosz S.: Geneza pojęcia „rodzina Kościołem domowym” w tradycji patrystycznej. W: Rodzina jako Kościół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 35-45.
 • Murawski Cz.: Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 1945-1980. Studium dogmatyczno-pastoralne. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1988.
 • Popławski J.M.: Jansenizm. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 373-374.
 • Ryszka E., Szafrański A.L.: Teologiczne i personalistyczne zasady planowania rodziny i regulacji poczęć. W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. A.L. Szafrański. Lublin TN KUL 1985 s. 305-321.
 • Scheeben M.J.: Tajemnice chrześcijaństwa. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1970.
 • Skwierczyński Z.: Rerum novarum. EK t. 17. Lublin: TN KUL 2012 kol. 14-15.
 • Szafrański A.L.: Chrześcijańskie podstawy ekologii. Lublin: Zakład Ekologii Człowieka 1993.
 • Szafrański A.L.: Dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego O wychowaniu do miłości ludzkiej (i o wychowaniu seksualnym). W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin: TN KUL 1985 s. 353-360.
 • Szafrański A.L.: Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego (FC 57). W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin TN KUL 1985 s. 255-271.
 • Szafrański A.L.: Karta Praw Rodziny. W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin: TN KUL 1985 s. 341-352.
 • Szafrański A.L.: Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin: TN KUL 1990.
 • Szafrański A.L.: Łaska sakramentu małżeństwa. W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin: TN KUL 1985 s. 99-120.
 • Szafrański A.L.: Partycypacja. Geneza i znaczenie pojęcia uczestnictwa w teologii św. Tomasza z Akwinu. Warszawa: ATK 1973.
 • Szafrański A.L.: Próba charakterystyki działalności naukowej biskupa prof. dr hab. Wacława Świerzawskiego ordynariusza diecezji sandomierskiej. W: Diligis ME? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999. Red. S. Czerwik, M. Mierzwa. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne Hodie 1999 t. 1 s. 94-108.
 • Szafrański A.L.: Słowo wstępne. W: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. tenże. Lublin: TN KUL 1985 s. 7-18.
 • Szafrański A.L.: Struktura łaski sakramentu małżeństwa. „Collectanea Theologica” 46:1976 f. 2 s. 23-39.
 • Szafrański A.L.: Teologia liturgii eucharystycznej. Lublin: KUL 1974.
 • Szafrański A.L.: Wierzyć w Chrystusa i żyć Eucharystią. Bytom: Oficyna Wydawnicza 4K 1997.
 • Walkusz J.: Jansenizm. W: EK t. 7. Lublin: TN KUL 1997 kol. 989-994.
 • Wojtyła K.: Nauka encykliki „Humanae vitae” o miłości. „Analecta Cracoviensia” 1:1969 s. 341-354.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-4d2eeb5b-53c2-439b-9381-28f66f6ca628
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.