Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 2(40) | 73-88
Tytuł artykułu

The Cross-Border Zeolitic Tuff Cluster Development Strategy

Warianty tytułu
PL
Strategia rozwoju Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The development strategy is a kind of plan — a composite document specifying basic development trends of entity or group of entities, which at the same time takes into account the potential of the entities for which the strategy is implemented and the possibility of development as well, which gives economic and social environment. Necessary activity, which organization needs to realize, organization which has already worked out and accepted vision of development, is a skillfully translate into concrete actions from an operational character, namely the creation of the operational plan. It is build based on methods like: Management by Objectives or Balance Scorecard. In this paper, it was presented development strategy of the Cross Border Cluster of Zeolitic Tuffs. In first part, were presented general and partial goals of cluster developed during the strategic diagnosis, then there was prepared Balance Scorecard for a cluster, as a tool for creating a cluster strategy. In the next part of the article, were included strategic matrices for individual areas. The article concludes developed plan of action for the cluster for the coming period.
PL
Strategia rozwoju jest swego rodzaju planem — dokumentem kompleksowym określającym podstawowe kierunki rozwoju podmiotu lub grupy podmiotów, który to plan równocześnie uwzględnia potencjał tkwiący w podmiotach, dla których realizowana jest strategia, jak również bierze pod uwagę możliwości rozwoju, które daje otoczenie zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Niezbędnym działaniem, jakie musi wykonać organizacja mająca już wypracowaną i zaakceptowaną wizję rozwoju, jest jej umiejętne przełożenie na konkretne działania o charakterze operacyjnym, czyli opracowanie planu operacyjnego. Buduje się go zazwyczaj w oparciu o technikę Zarządzania poprzez Cele (Management by Objectives) lub Strategiczną Kartę Wyników (Balanced Scorecard ). W nieniejszym opracowaniu przedstawiona została strategia rozwoju Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych. W pierwszej części artykułu przedstawuione zostały cele ogólne i cząstkowe klastra wypracowane podczas diagnozy strategicznej, następnie opracowana została strategiczna karta wyników dla klastra, jako narzędzie tworzenia strategii klastra. W koloejnej części artykułu znalazły się matryce strategiczne dla poszczególnych obszarów. Artukół kończy opracowany dla klastra plan działań na najbliższy okres.
Twórcy
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
autor
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
Bibliografia
 • Child, J., and D. Faulkner. 1998. Strategies of Cooperation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures. Oxford New York: Oxford University Press.
 • Cholewicka-Goździk, K. 2002. „Strategiczna Karta Wyników — instrument oceny efektywności organizacji.” Problemy Jakości no. 34 (2):6–9.
 • Friedag, H.R., W. Schmidt, A. Lewandowska, and M. Likierski. 2004. My Balanced Scorecard = Moja Strategiczna Karta Wyników. 2nd ed, Vademecum Menedżera. Warszawa: C. H. Beck.
 • Gawroński, H. 2010. Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Hojsztyk, M., and M. Masztalerz. 2007. Balanced Scorecard — nowoczesna koncepcja zarządzania i kontroli realizacji strategii, Rachunkowość zarządcza. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Hołub-Iwan, J. 2012. Benchmarking klastrów w Polsce — edycja 2012. Raport z badania (Raport ogólny), Seria Innowacje. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kaplan, R.S., and D.P. Norton. 1996. The Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
 • Kochanek, T., and L. Notopoulos. 2005. „Zrównoważona karta wyników — strategia przełożona na działanie.” Nasz Rynek Kapitałowy (7–8):31–34.
 • Koszarek, M. 2011. Inicjatywy klastrowe. Skuteczne działanie i strategiczny rozwój. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Ożga, J., and P. Jaśkowski. 2005. „Strategiczna karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.” Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (4):14–24.
 • Rumelt, R.P. 2011. Good Strategy, Bad Strategy. The Difference and Why It Matters. New York: Crown Business.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-4c464074-8c26-4436-9e03-50580e5d70df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.