Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 9(969) | 69-80
Tytuł artykułu

Locating Accounting Outsourcing Centres in the Countries of Central and Eastern Europe in the Light of Global Conditions – Research Proposal

Warianty tytułu
PL
Globalne uwarunkowania lokalizacji centrów outsourcingu rachunkowości w krajach Europy Centralnej i Wschodniej – projekt badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study is to present is to present what makes the location of accounting outsourcing centres successful given the complexity of their operations. For this purpose, a matrix developed by the author will be used (established on the basis of a pilot study realised in 2016) on the relationship between the complexity of processes and the costs generated in connection with their implementation. The study is currently being prepared (including an analysis of outsourcing market investors, decision-making in the proper sampling, and refining the specific research questions) and its planned execution time is 2017/2018. At this stage, basic research questions and hypotheses were formulated, and a preliminary selection of the statistical method permitting assessment of the studied parameters was made. The study’s results are to be made available to the parties concerned as a tool to support decision-making regarding the location of centres of outsourcing of accounting in the countries of Central and Eastern Europe.
PL
Celem artykułu jest prezentacja przygotowywanego przez autorkę badania ukierunkowanego na uzasadnienie podstaw prawidłowej lokalizacji centrów outsourcingu rachunkowości w kontekście złożoności delegowanych do nich procesów. W tym celu wykorzystano opracowaną przez autorkę macierz (powstałą na podstawie zrealizowanego w 2016 r. badania pilotażowego) zależności pomiędzy złożonością procesów a kosztami ich realizacji. Badanie jest na etapie przygotowania (m.in. analizy rynku inwestorów outsourcingowych, podejmowania decyzji dotyczącej prawidłowego doboru próby, dopracowywania szczegółowych pytań badawczych), a jego zaplanowany czas realizacji to przełom lat 2017 i 2018. Na obecnym etapie wyznaczono podstawowe pytania badawcze, hipotezy oraz dokonano wstępnego wyboru metody statystycznej sprzyjającej ocenie badanych parametrów. Wyniki badania mają zostać udostępnione zainteresowanym stronom jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji dotyczących lokacji centrów outsourcingu rachunkowości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, katarzyna.swietla@uek.krakow.pl
Bibliografia
 • 2015 Top 100 Outsourcing Destinations, www.tholons.com (accessed: 18.12.2016).
 • Blokdijk G. (2008), Outsourcing 100 Success Secrets, 100 Most Asked Questions: The Missing IT, Business Process, Call Center, HR – Outsourcing to India, China and more Guide, G. Blokdijk, USA.
 • Business Services in Central 7 Eastern Europe (2015), www.absl.pl, http://ksiegowosc.infor.pl/raport-dnia/143827,Nowoczesne-technologie-IT-w-sluzbie-ksiegowego.html#ixzz2wxxL0vrD, http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/2101733.p (accessed: 20.02.2017).
 • Davis D. (2006), Use of Service Credits to Mediate Performance in an Outsourcing Agreement (in:) P. Barr, R. Garvais (eds), Global Outsourcing Strategies: An International Reference on Effective Outsourcing Relationships, Gover Publishing Company, USA.
 • Egger P., Pfaffermayr M. (2004), Two Dimensions of Convergence: National and International Wage Adjustment Effects of Cross-border Outsourcing in Europe, “Review of International Economics”, vol. 12, no 5, https://doi.org/10.1111/j.1467-9396.2004.00484.x.
 • Felton J. A. (2008), The Art of Outsourcing Information Technology, Author House, USA.
 • Geishecker I. (2006), Does Outsourcing to Central and Eastern Europe Really Threaten Manual Workers’ Jobs in Germany?, “The World Economy”, vol. 29, no 5.
 • Gelinas U. J., Dull R. B. (2009), Accounting Information Systems, 8th ed., South-Western, USA.
 • Gronroos Ch. (2007), Service Management and Marketing, Customer Management in Service Competition, John Wiley & Sons.
 • Kakabadse A., Kakabadse N. (2002), Trends in Outsourcing: Contrasting the US and Europe, “European Management Journal”, vol. 20(2), https://doi.org/10.1016/s0263-2373(02)00029-4.
 • Kremic T., Icmeli O., Rom W. O. (2006), Outsourcing Decision Support: A Survey of Benefits, Risks and Decision Factors, Supply Chain Management, “An International Journal”, vol. 11, no 6, https://doi.org/10.1108/13598540610703864.
 • Lacity M. C., Hirschheim R. (1995), Information Systems Outsourcing: Myths, Metaphors and Realities, John Wiley & Sons Inc., USA.
 • Marin D. (2006), A New International Division of Labor in Europe: Outsourcing and Offshoring to Eastern Europe, “Journal of the European Economic Association”, vol. 4, nos 2–3, https://doi.org/10.1162/jeea.2006.4.2-3.612.
 • Masłowski A. (2005), Nowe formy usług opartych na wiedzy, “Handel Wewnętrzny”, no 3.
 • Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Nadolna B. (2007), Outsourcing (in:) K. Czubakowska (ed.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Orliński B. (2013), Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, “Zarządzanie i Finanse”, vol. 1, no 2.
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (2015), www.absl.pl (accessed: 20.02.2017).
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (2016), www.absl.pl (accessed: 20.02.2017).
 • Świetla K. (2014), Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Szymaniak A., Pniewski K. (2008), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring and shared services center, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Willcocks L., Lacity M., Fitzgerald G. (1995), Information Technology Outsourcing in Europe and the USA: Assesment Issues, “International Journal of Information Management”, vol. 15(5), https://doi.org/10.1016/0268-4012(95)00035-6.
 • Zarzycka E., Michalak M. (2013), Centra usług wspólnych (SSC) jako forma organizacji procesów rachunkowości – wyzwania dla praktyki i badań naukowych, “Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, no 130.
 • Zieliński J. A. (2008), Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-4b87aec4-f3a3-453c-946e-c83147cc7f3c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.