Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 9(45) | 1 | 57-71
Tytuł artykułu

Polish Financial Ombudsman’s Responsibilities within Protection of Economic Human Rights and Liberties

Warianty tytułu
PL
Zadania Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony ekonomicznych praw i wolności człowieka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Tematem rozważań uczyniono problematykę ochrony praw i wolności ekonomicznych człowieka za pomocą instrumentów przysługujących Rzecznikowi Finansowemu. W artykule przedstawiono zadania Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony praw i wolności ludzkich. Przedstawiono jego kompetencje w odniesieniu do podmiotów rynku finansowego, a także wskazano, w jaki sposób jednostka może zwracać się do Rzecznika o pomoc, jeśli podejrzewa, że naruszono jej prawa i wolności finansowe. Zauważono, że obecnie zakres możliwości Rzecznika uległ znaczącemu rozszerzeniu w stosunku do dawnego urzędu Rzecznika Ubezpieczonych. Z drugiej strony jako podmiot wyspecjalizowany, odznacza się większą skutecznością w dochodzeniu ekonomicznych praw klienta, niż dotychczasowe instytucje sądowe i rzeczniowskie.
EN
The subject of this paper is the issue of protection of economic human rights and liberties by means of instruments disposed of by the Financial Ombudsman. The work presents responsibilities of the Financial Ombudsman with regard to protection of human rights and freedoms. The paper features his competences in relation to the institutions of the financial market and indicates the options of the individual while seeking help of the Ombudsman in the case of breaching its economic rights and freedoms. It has been observed that the scope of the Ombudsman's tools has been greatly expanded comparing to the institution of the Insurance Ombudsman from the past. On the other hand, as a specialised institution, the Financial Ombudsman is characterised by increased effectiveness in pursuing economical rights of a client comparing to previous judicial and extrajudicial institutions.
Twórcy
 • Katedra Praw Człowieka na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, robert.tabaszewski@kul.lublin.pl
Bibliografia
 • XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji 2014.
 • Biuro Analiz i Dokumentacji Senatu RP, Opinia prawna na temat zgodności z konstytucyjną zasadą równości przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i orzeczniku finansowym dotyczących opłat wnoszonych przez podmioty rynku finansowego, „Opinie i Ekspertyzy” (OE-237), Warszawa 2015.
 • Bronisz B.: Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 3, s. 67-77.
 • Dąbrowska A.: Ochrona klienta usług ubezpieczeniowych – nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – wybrane zagadnienia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015, nr 2, s. 64-78.
 • Grey J.: Financial Ombudsman's statutory powers: Successful High Court challenge by financial adviser firms, “Journal of Financial Regulation and Compliance” 2007, No. 15(4).
 • Hołda J. et al.: Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa: Wolters Kluwer 2014.
 • Kaladharan Nayar M.G.: Human Rights and Economic Development: The Legal Foundations, “Universal Human Rights” 1980, No. 3, p. 55-81.
 • Maśnik D.: Znaczenie ustawowych zasad wnoszenia reklamacji i powołania Rzecznika Finansowego dla rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 85(4), s. 21-35.
 • Meade J.: Rzecznik ds. usług finansowych w Republice Finlandii. „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2007, nr 1, s. 116-120.
 • Michałowska G.: Prawa człowieka i ich ochrona, Warszawa: WSiP 2000.
 • Młynarski T.: Wnioski Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015, nr 19, s. 5-19.
 • Reif L.C.: Transplantation and Adaptation: The Evolution of the Human Rights Ombudsman, “Boston College Third World Law Journal” 2011, No. 2(31).
 • Seymour D., Pincus J.: Human Rights and Economics: The Conceptual Basis for their Complementarity, “Development Policy Review” 2008, No. 26(4), p. 387-405.
 • Sieghart P.: The International Law of Human Rights, Oxford: Oxford University Press 1983.
 • Stammers N.: A critique of social approaches to Human Rights, „Human Rights Quarterly” 1998, No. 20, p. 459-514.
 • Tabaszewski R.: Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.
 • Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, red. R. Biskup, M. Ganczar, Lublin: Lubelska Szkoła Biznesu 2007.
 • Wiśniewska A.: Konsument jako podmiot rynkowy. Misja i wizja konsumenta, „Independent Economic Experts’ Journal” 2015, No. 1.
 • Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, red. W. Wacławczyk, Warszawa: Erida 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-4598d5c4-e05d-4e16-95c9-9fa90d0d4298
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.