Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 2(169) | 57–84
Tytuł artykułu

Trwały system podziału mandatów w Parlamencie Europejskim – uwarunkowania prawne i polityczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The permanent system of distribution of seats in the European Parliament – legal and political conditions
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The article analyses the issue of introducing a permanent system of distribution of seats in the European Parliament, taking into account the existing legal and political conditions. It points out that as a result of the entry into force of the provisions of the Treaty of Lisbon, and then Brexit, the indirect voting power of citizens of the largest Member States, especially Germany, France and Italy, in the decision-making process in the EU, has increased. At the same time, most of the proposed methods of distribution of seats in this institution lead to a significant increase in the number of parliamentary seats for the Member States with the largest populations. The paper presents the original concept of a permanent system of distribution of seats in the European Parliament, which ensures that when it is first applied, no Member State will have a smaller number of seats than it resulted from European Council Decision of 28 June 2013 establishing the composition of the European Parliament. It, therefore, meets the important political requirement that the introduction of the new method of distribution of parliamentary seats does not result in a reduction in the number of seats for any Member State.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57–84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr Marcin Kleinowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Polska Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Science about Politics and Safety, Poland kleinowski@umk.pl, https://orcid.org/0000-0003-4613-5886
Bibliografia
 • Decyzja Rady Europejskiej 2013/312/UE z dnia 28 czerwca 2013 r. ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego, Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013.
 • Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego, Dz. Urz. UE L 165 z 2.07.2018.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C202 z 07.06.2016.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2007/2169(INI)), Dz. Urz. UE C227 E z 04.09.2008.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (2012/2309(INL)), Dz. Urz. C 36 z 29.01.2019.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów, Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2009.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii, Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016.
 • Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie C-70/88 European Parliament vs. Council, Zbiór Orzeczeń 1990.
 • Banzhaf J.F., Weighted Voting Does Not Work: A Mathematical Analysis, “Rutgers Law Review” 1965, t. 19, nr 2.
 • Beach D., The Dynamics of European Integration: Why and When EU Institutions Matter, Palgrave Macmillan, Houndmills 2017.
 • Coleman J.S., Control of Collectivities and the Power of a Collectivity to Act, [w:] Social Choice, red. B. Liberman, Gordon and Breach, New York 1971.
 • Dniestrzański P., Degressive Proportionality – Source, Findings and Discussion of Cambridge Compromise, “Mathematical Economics” 2011, nr 6(13).
 • Duff A., Mathematical Symposium, Cambridge, 28–29 January 2011, European Parliament 2011.
 • Duff A., Pukelsheim F., Oelbermann K.F., The Electoral Reform of the European Parliament: Composition, Procedure and Legitimacy. In-Depth Analysis, 2015, PE 510.002, <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf>.
 • Eurostat, Population (demo_pop). Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS), <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_pop_esms.htm>.
 • Felsenthal D.S., Machover M., The Measurement of Voting Power. Theory and Practice, Problems and Paradoxes, Edward Elgar, Cheltenham 1998.
 • Galster J., Knade-Plaskacz A., Wpływ Traktatu z Lizbony na pozycję Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5(100).
 • Grimmett G., The Allocation between the EU Member States of the Seats in the European Parliament. Cambridge Compromise, Note, 2011, PE 432.760, <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/432760/IPOL-AFCO_NT(2011)432760_EN.pdf>.
 • Grimmett G., European Apportionment via the Cambridge Compromise, “Mathematical Social Sciences” 2012, nr 63(2), https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2011.10.003.
 • Gualtieri R., Trzaskowski R., Draft Report on the Composition of the European Parliament with a View to the 2014 Elections, 2012/2309(INI).
 • Hübner D.M., Pereira P.S., Dokument roboczy w sprawie składu Parlamentu Europejskiego, Komisja Spraw Konstytucyjnych, PE602.995v01-00, 11.04.2017, <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-DT-602995_PL.pdf?redirect>.
 • Judgment of the Court of 13 June 1958 in Case 9–56 Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA v High Authority of the European Coal and Steel Community, European Court Reports 1958.
 • Kleinowski M., Gry polityczne jako element procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010.
 • Kleinowski M., The Impact of Brexit on the Voting Power in the Council of the European Union, „Przegląd Europejski” 2018, t. 2018, nr 4, https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3456.
 • Kleinowski M., Poland’s Ability to Build Blocking Coalitions after Brexit, “Politeja” 2019, nr 63, https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.63.03.
 • Kleinowski M., Siła państw w Unii Europejskiej. Formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Kleinowski M., Wpływ Traktatu lizbońskiego na siłę Polski w Radzie Unii Europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 1(48).
 • Lenaerts K., Verhoeven A., Institutional Balance as a Guarantee for Democracy in EU Governance, [w:] Good Governance in Europe’s Integrated Market, red. Ch. Joerges, R. Dehousse, Oxford University Press, Oxford 2002, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199246083.001.0001.
 • Lindner I., The Power of a Collectivity to Act in Weighted Voting Games with Many Small Voters, “Social Choice and Welfare” 2008, t. 30(4), https://doi.org/10.1007/s00355-007-0256-x.
 • Moberg A., The Weight of Nations. Four Papers on the Institutional Negotiations in The EU 1996–2007, Tryck, Malmö 2014.
 • Phinnemore D., The Treaty of Lisbon: Origins and Negotiation, Palgrave Macmillan, Houndmills 2013, https://doi.org/10.1057/9781137367877.
 • Pukelsheim F., A Parliament of Degressive Representativeness?, Institut für Mathematik. Universität Augsburg, Preprint nr 015/2007, 23.05.2007, <https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/510/file/mpreprint_07_015.pdf>.
 • Pukelsheim F., Putting Citizens First: Representation and Power in the European Union, [w:] Institutional Design and Voting Power in European Union, red. M. Cichocki, K. Życzkowski, Ashgate Publishing, London 2010.
 • Pukelsheim F., Grimmett G., Linking the Permanent System of the Distribution of Seats in the European Parliament with the Double-Majority Voting in the Council of Ministers, [w:] The Composition of the European Parliament, Directorate General for Internal Policies of the Union, February 2020, PE 583 117.
 • Ramírez González V., The r-DP Methods to Allocate the EP Seats to Member States, [w:] The Composition of the European Parliament, Directorate General for Internal Policies of the Union, February 2020, PE 583 117.
 • Słomczyński W., Życzkowski K., Degressive Proportionality in the European Union, [w:] The Composition of the European Parliament, Directorate General for Internal Policies of the Union, February 2020, PE 583 117.
 • Tallberg J., Bargaining Power in the European Council, Swedish Institute for European Policy Studies Report, Stockholm 2007.
 • Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-45832294-966f-473d-8eb1-64f91b4ecbe7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.