PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | 7-24
Tytuł artykułu

Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Matys Pieniążek. An inhabitant of Wadowice, a Krakow brewer from 16th century
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The article’s authors focus on the biography of Matys Pieniążek, a Krakow brewer from Wadowice. The first part of the article portrays the social environment of Peniążek’s hometown with a special emphasis put on the contemporary economic life of Wadowice. In the second part the authors analyse Matys Pieniążek’s acitvities form the moment of entering his name to the Book of Admissions to Urban Law against the background of functioning of brewing industry in the capital of Poland.
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
16
Strony
7-24
Opis fizyczny
Daty
wydano
2013
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bibliografia
 • Fontes Cracoviensis 1: Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507-1572. Libri iuris civilis Cracoviensis 1507-1572, wyd. Kiełbicka A., Wojas Z., Kraków 1993
 • Graff T., O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki piastowskiej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011
 • Rajman J., Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. Kotowiecki E., Nowakowski A., Studnicki G., Wadowice 1997
 • Jasiński K., Rodowód Piastów Śląskich, t. III, Kraków 2007
 • Prokop K.R., Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Kraków 2002
 • Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. IV, cz. 1, ed. Wierzbowski T.,Varsoviae 1910
 • Volumina legum, t. 3, wyd. Ohryczko J., St. Petersburg 1859
 • Opera Omnia, t. 8, wyd. Przezdziecki A., Cracoviae 1864
 • Nowakowski A., Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985
 • Liber retaxationum. Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z r. 1529, wyd. Leszczyńska-Skrętowa Z., Wrocław 1968
 • Wiśniowski E., Sieć szkół parafialnych w Wielkopolsce i w Małopolsce w początkach XVI wieku, „Roczniki humanistyczne”, t. 15, 1967
 • Ryś J., Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku, Warszawa 1995
 • Rajman J., Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998
 • Heck W., Archiwum miejskie w Wadowicach, w: Sprawozdanie Dyrekcyi CK Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1889, Wadowice 1889
 • Kiryk F., Rozwój urbanizacji Małopolski XIII-XVI wieku. Powiaty południowe, Kraków 1985
 • Noga Z., Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. Kotowiecki E., Nowakowski A., Studnicki G., Wadowice 1997
 • Lustracja dóbr królewskich województwa krakowskiego 1564, wyd. Małecki J., cz. 1, Warszawa 1962
 • Foquet P., de Borde M., Podwójny agent, Łódź 1990
 • Klonder A., Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku (produkcja – import – konsumpcja), Wrocław 1989
 • Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. Kuraś S., cz. 2, Lublin 1973
 • Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. Kuraś S., cz. II, Wrocław 1963
 • Heck W., Archiwa miejskie Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, Kraków 1891
 • Nowakowski A., Funkcjonowanie instytucji prawa chełmińskiego w Wadowicach 1430-1784, w: Miscellanea Iuridico-Historica Gedanensia. Księga pamiątkowa dla uczczenia 35-lecia pracy naukowej prof. Edwina Rozenkranza, red. Skeczkowski R., Koszalin 1987
 • Nowakowski A., Ustrój Wadowic w dawnej Polsce, w: Królewskie Wolne Miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, red. Nowakowski A., Warszawa 1994
 • Nodl M., Socialni aspekty středovĕkého mĕstského pivovarnictví, „Documenta Pragensia”, t. 25, 2007
 • Plavec M., Historie Nymburského piva I. Od založeni mesta do vzniku Instititu společnosti várečni roku 1741, Nyumburk 2002
 • Braniewski E., Piwowarstwo Lwówka Śląskiego, Lwówek Śląski 2009
 • Nietsche B., Geschichte der Stadt Gleiwitz, Gliwice 1886
 • Różyński S., Zarys dziejów piwowarstwa gliwickiego, seria monograficzna nr 13 Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006
 • Kwak J., Miasta księstwa opolsko-raciborskiego XVI-XVIII w., Opole 1977
 • Renner J., Rakovnické pivovarnictvi. Od nejstarších dob až do konce XVIII. století, Rakovnik 2012
 • Vrána F., Pivovary v Novém Mĕstĕ na Moravĕ, Brno 2010
 • Popiołek F., Dzieje Cieszyna, Cieszyn 1916
 • Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392-1506. Libri iuris civilis Cracoviensis 1392-1505, wyd. Kaczmarczyk K., Kraków 1913
 • Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1573-1611. Libri iuris civilis Cracoviensis 1573-1611, wyd. Kiełbicka A., Wojas Z., Kraków 1994
 • Graff T., Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników, "Analecta Cracoviensia", t. 43, 2011
 • Graff T., Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w późnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic, w: Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. Szymborski W., Kozioł J., Tarnów 2011
 • Graff T., Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, "Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny", nr 11, 2008
 • Dryja S., Technologia produkcji słodowniczej i piwowarskiej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej w Krakowie, "Archaeologia Historica Polona", t. 18, 2009
 • Dryja S., Kobieta w krakowskim przemyśle słodowniczo-piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów i dokumentów podatkowych, "Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego", t. 4, 2012
 • Dryja S., Sławiński S., Krakowskie słodownie przełomu wieku XVI i XVII, w: Biblioteka Krakowska, nr 155, Kraków 2010
 • Unger R., Beer in the Middle Ages and the Renaissance, Filadelfia 2003
 • Prawa, przywileje i statuty miasta Krakowa (1507-1795), wyd. Piekosiński F., Kraków 1885
 • Wyrozumski J., Dzieje Krakowa, t. I: Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992
 • Tomkiewicz S., Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci, w: Biblioteka krakowska, nr 63-69, Kraków 1926
 • Supranowicz E., Nazwy ulic Krakowa, Kraków 1995
 • Folprecht K., Właściciele nieruchomości w Krakowie w 1655 roku, w: Biblioteka Krakowska, nr 142, Kraków 2001
 • Folprecht K., Noga Z., Kraków w 1598 r., w: Atlas historyczny Polski, mapy szczegółowe XVI wieku, t. 1, red. Trawkowski S., Wilska M., Warszawa 2008
 • Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. II, red. Rutkowski H., Warszawa 2008
 • Księga wiertelnicza krakowska, cz. I (1568-1577), w: Fontes Cracovienses, nr 5, Kraków 1997, wyd. Jelonek-Litewka K., Litewka A., Walczy Ł.
 • Münch H., Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807 – 1808 tak zwany senacki, wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku, Kraków 1959
 • Atlas historyczny miast polskich, red. Czaja R., t. V, Małopolska, red. Noga Z., z. 1, Kraków, red. Noga Z., Kraków 2007
 • Krasnowolski B., Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. I, Miasta Ziemi Krakowskiej, chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych, AP im. KEN w Krakowie, Prace Monograficzne, nr 386, 2004
 • Forget C., Rabin D., The Dictionary of Beer and Brewing, Boulder 1998
 • Bostel F., Taryfa cen dla województwa krakowskiego z r. 1565, Archiwum Komisji Historycznej PAU, t. 6, 1891
 • Niemcewicz J.U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, Warszawa 1882
 • Ulanowski B., Kilka zabytków ustawodawstwa królewskiego i wojewódzkiego, w: Archiwum Komisji Prawniczej, t. 1, 1895
 • Dryja S., Krakowskie miary piwowarskie w XVI wieku, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", nr 1, 2011
 • Kutrzeba S., Finanse Krakowa w wiekach średnich, Rocznik Krakowski, t. 3, Kraków 1900
 • Sowina U., Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnorenesansowym. Ziemie polskie z Europą w tle, Warszawa 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
1505 - 0181
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-43314bf8-0645-4b56-bb9f-488911c8a097
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.