Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 6(173) | 173–186
Tytuł artykułu

Między pierwszą a drugą władzą Jerzy Jaskiernia Dyplomacja parlamentarna Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, s. 975

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Between the first and the second power Jerzy Jaskiernia Dyplomacja parlamentarna [Parliamentary diplomacy] Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2022, p. 975
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The publication by Jerzy Jaskiernia (Dyplomacja parlamentarna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, p. 975) is subject to a scientific review. The author presented the content of the dissertation, trying to argue with its author, from the position of a representative of political science. The informative values of the fourth chapter were emphasised, along with the inspirational and organisational features characteristic of the remaining parts of the work. The polemic focused on the definitional view of the term diplomacy and the relationship of “parliamentary diplomacy” with the executive and legislative powers.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
173–186
Opis fizyczny
Twórcy
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Polska Jan Kochanowski University of Kielce, Faculty of Law and Social Sciences, Poland arkadiusz.adamczyk@ujk.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-0561-0230
Bibliografia
 • Biblioteka Sejmowa: Materiały poselskie (Informator Sejmu I kadencji, Jerzy Jaskiernia).
 • Europejskie Stowarzyszenie Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy, <http://www.fp-ap.org/Member%2BAssociations.html>.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Profil prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni w bazie Nauka Polska, <https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=23018&_k=46iglt>.
 • Subiektywny ranking Janiny Paradowskiej, <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/268419,1,wyniki-dotychczasowych-rankingow.read>.
 • Delcorde R., Les mots de la diplomatie, Éditions L’Harmattan, Paris 2015.
 • Encyklopedia Britannica, t. 2, Kurpisz, Poznań 1998.
 • Jaskiernia J., Dylematy młodych, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • Jaskiernia J., Dyplomacja parlamentarna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022.
 • Jaskiernia J., OBWE i Rada Europy jako płaszczyzny współpracy Wschód-Zachód, [w:] Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, red. M. Miłek, G. Wilk-Jakubowski, R. Brzoza, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, Kielce 2012.
 • Jaskiernia J., Rada Europy jako „organizacja wartości”, „Studia Politologiczne” 2010, nr 17.
 • Jaskiernia J., Rada Europy po 60 latach istnienia, „Państwo i Prawo” 2009, z. 5.
 • Jaskiernia J., Znaczenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy we wspieraniu demokracji w państwach członkowskich, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 2.
 • Kissinger H., Dyplomacja, tłum. S. Głąbiński, G. Woźniak, J. Zych, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996.
 • Leszczyńska K., Rządy Rzeczypospolitej Polskiej 1989–2005. Skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Materska-Sosnowska A., Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.
 • Matyja R., System polityczny Trzeciej Rzeczypospolitej, [w:] Nauka o państwie, red. P. Kaczorowski, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 • Mażewski L., Prowadzenie polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, „Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 3.
 • Mikołajewska B., Prymus na tle klasy, „Polityka”, 3 I 2004, nr 1/2433.
 • Mołdawa T., Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Nadolski J., Problematyka młodzieży w wybranych dokumentach programowych PZPR, [w:] Siły napędowe, bariery i zagrożenia rozwoju socjalizmu w Polsce. Młodzież w polityce kadrowej PZPR, red. B. Ratuś, Akademia Nauk Społecznych PZPR, Warszawa 1989.
 • Naumann F., Die Kunst der Diplomatie. Zwanzig Gesetze für sanfte Sieger, Reinbek, Hamburg 2012.
 • Nowe oblicza dyplomacji, red. B. Surmacz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • Sadowska J., Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957–1976). Polityczne aspekty działalności, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.
 • Skrzydło W., Rząd Józefa Oleksego (4 III 1995 – 26 I 1996), [w:] Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989–1996, red. M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
 • Wróbel S., Zachowanie polityczne, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 • Zoll A., Bartosik M., Od dyktatury do demokracji. Autobiograficzna rozmowa o współczesnej Polsce, Znak Horyzont – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-40efa56c-756a-40dc-8111-641ed8d8fc1a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.