Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 43 | 2(503) | 16-20
Tytuł artykułu

PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ… BYĆ MOŻE” – OBLICZA NIESPÓJNOŚCI OPINII LUDNOŚCI WIEJSKIEJ O NIEPEWNYCH DOCHODACH

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
„MONEY DOESN’T BRING HAPPINESS… MAYBE” – FACES OF OPINIONS INCONSISTENCY AMONG RURAL POPULATION WITH UNCERTAIN INCOMES
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to answer the question, if the objec­tive dimension of standard of living influences life satisfaction and if there is such an income level, above which the responders achieve life satisfaction. The investigated group includes rural population with uncertain incomes, and so people working on the basis employment contracts in the flexible forms, the unemployed, living on benefits or working in the grey area. There was made a trial to specify the welfare positions resulting from comparison between objective dimension expressed in incomes as well as satisfaction of needs and subjective dimension, which is the assessment of satisfaction with life and also satisfaction with situation in Poland. The adopted attitudes depending on welfare position and income position measures for different life satisfaction levels were also presented.
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, czy wymiar obiektywny poziomu życia ma wpływ na zadowolenie z niego, a także czy istnieje taki poziom dochodów, po przekroczeniu których respondenci osiągają zadowolenie z życia. Badaną grupę stanowi ludność wiejska o niepewnych dochodach, a więc osoby pracujące na podstawie umów o pracę w formach elastycznych, bezrobotni, utrzymujący się z zasiłków lub pracujący „na czarno”. W artykule dokonano próby określenia pozycji dobrobytu wynikających z porównania wymiarów obiektywnego wyrażonego w dochodach oraz zaspokojeniu potrzeb, z wymiarem subiektywnym będącym oceną zadowolenia z życia jako całości, a także zadowolenia z sytuacji w Polsce. Przedstawiono również przyjmowane postawy w zależności od pozycji dobrobytu oraz dochodowe miary pozycyjne dla różnych poziomów zadowolenia z życia.
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
16-20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Agryle M. (2004), Causes and correlates of happiness, w: D. Kajneman, E. Diener, N. Schwarz, Wellbeing: the foundations of hedonic psychologyRussell Sage Foundation, New York, p. 353–373.
 • Ahuvia A. (2008), Wealth, Consumption and Happiness, w: A. Lewis (ed.), Psychology and Economic Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Csikszentmihalyi M. (1999), If we are so rich, why aren’t we happy?, „American Psychologist”, Vol. 54, No. 10, p. 821–827.
 • Czapiński J. (2012), Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, „Nauka”, nr 1, s. 51–88.
 • Easterlin R.A. (1974), Does economic growth improve the human lot?, w: P.A. David, M.W. Reder (eds), Nations and households in economic growth, Academic Press, Nowy Jork.
 • Easterlin R.A. (1995), Will Raising the Incomes of all Increase the Happiness of All?, „Journal of Economic Behavior and Organization”, Vol. 27, p. 35–48.
 • Festinger L. (1957),A theory of cognitive dissonance, Stanford University Press, Stanford.
 • Frank R.H. (2005), Does Money Buy Happiness?, w: F.A. Huppert, N. Baylis, B. Keverne (eds.), The science of wellbeing, Oxford University Press, Oxford, p. 461–473.
 • Glatzer W. (1987), Components of wellbeing: German Social Report, Part B, Subjective wellbeing, Social Indicators Research, 19: 178.
 • Golinowska S. (1996), Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda, w: S. Golinowska (red.), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Graham C., Felton A. (2006), Inequality and happiness: Insights from Latin Amer­ica, „Journal of Economic Inequality”, Vol. 4, p. 107–122.
 • Gutkowska K. (1997), Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Kalinowski S. (2015), Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, maszynopis, PWN, Warszawa.
 • Kaun D.E. (2005), Income and happiness: earning and spending as sources of discontent, „The Journal of Socio-Economics”, Vol. 34, p. 161–177.
 • Lis­ter R. (2007), Bieda, Wyd. Sic!, Warszawa, s. 140–146.
 • Michoń P. (2010), Ekonomia szczęścia, Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań.
 • Nettle D. (2005), Happiness, the science behind your smile, Oxford University Press, Oxford.
 • Olsen G.I., Schober B.I. (1993), The Satisfied Poor. Development of an Intervention-Oriented Theoretical Framework to Explain Satisfaction with a Life in Poverty, „Social Indicators Research”, Vol. 28, p. 173–193.
 • Oswald A.J. (1997), Happiness and economic performance, „Economic Journal”, Vol. 107, p. 1815–1831.
 • Rayo L., Becker G.S. (2007), Evolutionary efficiency and happiness, „Journal of Politi­al Economy”, Vol. 115, p. 302–337.
 • Selig­an M.E.P. (1994), Eliminowanie depresji i wyuczonej bezradności, w: J. Czapiński (red), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, PWN, Warszawa.
 • Strube M.J., Lott C.L., Le-Xuan-Hy G.M., Oxenberg J., Deichmann A.K. (1986), Self-evaluation of abilities: Accurate self-assessment versus biased self-enhancement, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 51, p. 16–25.
 • Teschl M., Comim F. (2005), Adaptive preferences and capabilities: Some preliminary conceptual explorations, „Review of Social Economy”, Vol. 53(2), p. 229–247.
 • Zaleśkiewicz T. (2013), Psychologia pieniądza, w: T. Tyszka (red.), Psychologia Ekonomiczna, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, s. 56.
 • Zapf W. (1984), The four wellbeing positions, w: W. Glatzer, W. Zapf (ed.), Lebensqualitat in der Bundesrepublik Deutsch­and, Campus, Frankfurt.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-3c3f01de-578c-4388-bd0e-20c79329dcd3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.