Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 64 | 2: Teologia dogmatyczna | 135-151
Tytuł artykułu

Namaszczenie chorych czy ostatnie namaszczenie?

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Anointing of the Sick or the Extreme Unction?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Present study is a trail to think about the Sacrament of Anointing of the Sick in three dimensions: purposefulness of institution of the sacrament, rediscovering it in the practice of the Church and consciousness of its meaning among modern catholics. The Anointing of the Sick is an element of “sacramental economy” which means new presence of Christ among us in the Church, who acts through sacraments. The purposes of the sacraments are also: the sanctification of man, building of the Church and giving glory to God. Since ages this sacrament has been practiced in the very last moments of human life, which made it “occasional” gracious help and not an effective sign of saving presence of God in the process of human's difficult experiences. Therefore, there is a need of a good mediation of the doctrine in order to explain the essence of the sacrament and to overcome false visions and theories, also those connected with calling it “extreme unction,” What is more, the practice of administering this sacrament to all people of bad health, either physically or mentally, should be emphasized, as well as its ecclesial dimension.
PL
Obecne studium jest próbą spojrzenia na sakrament namaszczenia chorych w trzech wymiarach: celowość ustanowienia sakramentu i jej odkrywanie w praktyce Kościoła oraz świadomość współczesnych katolików dotycząca jego znaczenia. Sakrament namaszczenia jest elementem „ekonomii sakramentalnej”, czyli nowej obecności Chrystusa pośród nas w Kościele, który działa poprzez sakramenty. Celem sakramentów jest jednoczesne uświęcenie człowieka, budowanie Kościoła i oddawanie czci Bogu. Wielowiekowa praktyka z naciskiem na sprawowanie tego sakramentu w ostatnich chwilach ludzkiego życia uczyniła z niego „wydarzeniową” pomoc łaski, a nie skuteczny znak zbawczego towarzyszenia Boga człowiekowi w procesie trudnych doświadczeń. Potrzeba więc dobrego przekazu doktryny w celu wyjaśnienia istoty sakramentu i przezwyciężenia różnych błędnych wizji i teorii związanych również z nazywaniem go „ostatnim namaszczeniem”. Warto też podkreślić stosowność tego sakramentu dla wszystkich będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, zarówno w wymiarze chorób cielesnych, jak i psychicznych, a także mocniej uwypuklać eklezjalny wymiar tego sakramentu.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Balthasar H.U. von, Nuovi punti fermi, Jaca Book, Milano 1980.
 • Bourgeois H., Sesboüé B., Doktryna sakramentalna Soboru Trydenckiego, w: Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, t. III: Znaki zbawienia. Sakramenty, Kościół, Najświętsza Maryja Panna, red. H. Bourgeois, B. Sesboüé, P. Tihon, tł. P. Rak, Wydawnictwo M, Kraków 2001, s. 127-180.
 • Bourgeois H., Konkluzja. Dogmatyczna treść sakramentów, w: Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, t. III: Znaki zbawienia. Sakramenty, Kościół, Najświętsza Maryja Panna, red. H. Bourgeois, B. Sesboüé, P. Tihon, tł. P. Rak, Wydawnictwo M, Kraków 2001, s. 265-293.
 • Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris (11.02.1984).
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum, Poznań 2008.
 • Lorda J.L., Łaska Boża, tł. J. Lekan, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Müller G.L., Dogmatyka katolicka, tł. W. Szymona, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2015.
 • Pohl M., Sakramenty i życie, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009.
 • Rogowski R.E., ABC teologii dogmatycznej, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 1999.
 • Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie ostatniego namaszczenia, 3 marca 1547.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum Concilium.
 • Testa B., Sakramenty Kościoła, tł. L. Balter, Pallottinum, Poznań 1998.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna: Sakrament chorych. Kapłaństwo (Suppl. 29-40), t. 31, tł. R. Kostecki, „Veritas”, Londyn 1985.
 • Vorgrimler H., Buße und Krankensalbung, w: Handbuch der Dogmengeschichte, t. IV, hrsg. M. Schmaus, Freiburg 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-3b2e27c7-e87d-44c9-aa1a-6b96d4d465b4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.