Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 1(168) | 103-117
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu pola współpracy badawczej adwersarzy. Prawne aspekty alkoholowych uszkodzeń płodu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
In search of a field of research cooperation between adversaries. Legal aspects of fetal alcohol spectrum disorders
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
Disputes and even conflicts regarding the legal situation of the fetus (unborn child) justify the need for debate also among lawyers. Apart from the areas of extreme controversy, there are also such areas where research cooperation seems possible. The fate of children affected by fetal alcohol spectrum disorders is one that should be of concern to all. The paper outlines the medical, economic and social context of FASDs. Against this background, the legal aspects of these damages are presented through the prism of Polish criminal, civil and administrative law, including draft legal solutions. The author justifies the thesis on the need to use non-penal legal instruments to counteract the causes of FASDs, in order to complement educational, informational and support activities undertaken for the same purpose.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
103-117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Prawnych, Polska University of Zielona Góra, Institute of Legal Sciences, Poland j.mazurkiewicz@wpa.uz.zgora.pl, https://orcid.org/0000-0001-5936-9038
Bibliografia
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim, Dz.U. nr 199, poz. 1950.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U z 2020 r. poz. 1359.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 2021 r. poz. 2345, ze zm.
 • AD/mat. pras., 2 Young 2 Drink – światowa kampania antyalkoholowa. Sosnowiec reprezentuje Polskę, <http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3567879,2-young-2-drink-swiatowa-kampania-antyalkoholowa-sosnowiec-reprezentuje-polske,id,t.html>.
 • AJ, Sosnowiec w kampanii „Za młody by pić”, <http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/k1,20,zdrowie_i_pomoc_spoleczna/id,10471,sosnowiec_w_kampanii_za_mlody_by_pic.html/print,1/>.
 • Bernfeld B., Mazurkiewicz J., „Za młody, by pić”. Naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne, Wydawca J. Mazurkiewicz, Wrocław 2016.
 • Bernfeld B., Mazurkiewicz J., „Za młody, by pić”. Naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne, [w:] Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wydawca J. Mazurkiewicz, Wrocław 2017.
 • Bernfeld B., Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z., Czy prawo musi pozostać bezradne? Prawne aspekty przeciwdziałania poalkoholowym uszkodzeniom płodu, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019.
 • Bernfeld B., Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z., Prawo powinno chronić wartości i być przestrzegane!, „Wisnik Zaporiźkogo nacjionalnogo uniwersitietu. Juridiczni nauki. Do 25 ricznici juridicznogo fakultietu” 2016, nr 3.
 • Bernfeld B., Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z., Wiązanka urodzinowa dla Profesora Jacka Sobczaka (pięć prawniczych miniatur), [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. J.W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko, Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum”, Warszawa–Poznań 2016.
 • Debata „FAS – MASZ WYBÓR” w sosnowieckiej Muzie, <http://www.ckziu25.sosnowiec.pl/pl/z-zycia-szkoly/debata-fas-masz-wybor-w-sosnowieckiej-muzie>.
 • Dubowski R., Recenzja książki J. Mazurkiewicza „Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet”, [w:] Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wydawca J. Mazurkiewicz, Wrocław 2017.
 • FAS/FASD, <https://fundacjageo.pl/>.
 • FASD-Präventionsgesetz (USA), <http://www.ev-sonnenhof.de/dokumente/FASD-Gesetz-DE.pdf>.
 • Fediuk D., Bernfeld B., Czy prawo ma prawo być bezsilne? Opinie pracowników MOPS w Zielonej Górze dotyczące przyczyn poalkoholowych uszkodzeń płodu i przeciwdziałania im, „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny” 2019, nr 1.
 • Jarząbek-Słobodzian M., Narzędzia ochrony życia poczętego pozostające w dyspozycji sędziego rodzinnego, <http://www.sssrwp.pl/aktualnosci.php?typ=kk&art=78&start=24&irek=28>.
 • Jarząbek-Słobodzian M., Ochrona życia poczętego w praktyce sędziego rodzinnego, [w:] Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wydawca J. Mazurkiewicz, Wrocław 2017.
 • Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Płodowy Zespół Alkoholowy FAS Fetal Alcohol Syndrome, <http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/16ca3bc940d9cf61c1257d50003663c8/$FILE/FAS%20-%20p%C5%82odowy%20zesp%C3%B3%C5%82%20alkoholowy.pdf>.
 • Kmieciak B., Socjo-prawne uwagi dotyczące propozycji przymusowego leczenia odwykowego kobiet w ciąży, „Fides et Ratio” 2018, nr 1.
 • Kurosz K., Środki ochrony nasciturusa przed ryzykowanymi zachowaniami matki w okresie ciąży. Część 1, „Metryka” 2016, nr 2.
 • Kurosz K., Środki ochrony nasciturusa przed ryzykowanymi zachowaniami matki w okresie ciąży. Część 2, „Metryka” 2017, nr 1.
 • Kurosz K., Środki ochrony nasciturusa przed ryzykowanymi zachowaniami matki w okresie ciąży, [w:] Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wydawca J. Mazurkiewicz, Wrocław 2017.
 • Mazurkiewicz J., Czas ruszyć z miejsca! Stare i nowe propozycje rozszerzenia prawnej ochrony dziecka poczętego, „Forum Prawnicze” 2019, nr 1, https://doi.org/10.32082/fp.v1i51.171.
 • Mazurkiewicz J., Każdy jest jakoś wykluczony. Czego profesor nie dowie się w czytelni?, [w:] Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem, red. J. Blicharz, T. Kocowski, M. Paplicki, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, https://doi.org/10.34616/23.19.141.
 • Mazurkiewicz J., Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
 • Over 400 conditions co-occur with Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD), study finds, <http://medicalxpress.com/news/2016-01-conditions-co-occur-fetal-alcohol-spectrum.html>.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, <http://brpd.gov.pl/sites/default/files/zalacznik_projekt_ustawy.pdf>.
 • Sosnowiec włącza się do akcji “Too young to drink”, <https://wiadomosci.onet.pl/slask/sosnowiec-wlacza-sie-do-akcji-too-young-to-drink/gvj57mm>.
 • Szymczyk T., Sosnowiec: Kampania “Too young to drink”, czyli nie pij alkoholu w ciąży, <http://sosnowiec.naszemiasto.pl/artykul/sosnowiec-kampania-too-young-to-drink-czyli-nie-pij,3504933, artgal,t,id,tm.html>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-35e41c1e-0126-4411-b905-9f47e5b3475c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.