PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 1(25) | 21
Tytuł artykułu

System Zarządzania Kryzysowego w Resorcie Obrony Narodowej – rola Sił Zbrojnych RP w operacjach reagowania kryzysowego jako przykład współpracy z NATO

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Crisis Management System in the Ministry of National Defence: the role of the Polish Armed Forces in the crisis response operations as an example of cooperation with NATO
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The aim of this article is to present the Crisis Management System in the Ministry of National Defence, forms of cooperation, and the role of the Polish Armed Forces, using the example of NATO's crisis response operations. The paper has been divided into several subchapters, each describing the essential elements determined by the goal of this paper, which form an integrated view of the described probloc. The following elements are specified: the crisis management system in the Ministry of National Defence, NATO crisis response operations as an international aspect of the crisis management system, and the Polish Armed Forces in NATO crisis response operations shown using examples of crisis response operations.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Allied Joint Publication 3.4., Non-Article 5 Crisis Response Operations, NATO/NAS Brussels, 2005.
 • 2. Allied Joint Publication 3.4.1, Peace Support Operations, NATO/NAS, Brussels, 2001.
 • 3. Bąk Tomasz, Misje stabilizacyjne i operacje pokojowe metodą rozwiązywania konfliktów militarnych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 163/1, Wrocław, 2012.
 • 4. Kozerawski Dariusz Sławomir, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973-1999. Konflikty - interwencje - bezpieczeństwo, Adam Marszałek, Toruń, 2012.
 • 5. Kuśmierek Zbigniew, Udział wojska w sytuacjach kryzysowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 1/2014, Legnica, 2014.
 • 6. Kwiecińska Monika, Operacje reagowania kryzysowego w świetle koncepcji strategicznej NATO, Obronność, nr 2/2015, AON, Warszawa, 2015.
 • 7. Majchrzak Dariusz, Bezpieczeństwo militarne Polski, AON, Warszawa, 2015.
 • 8. Majchrzak Dariusz, Osypowicz Marta, Siły Zbrojne RP w międzynarodowym systemie zarządzania kryzysowego, AON, Warszawa, 2016.
 • 9. Marszałek Maciej, Operacje reagowania NATO. Istota. Uwarunkowania. Planowanie, Difin, Warszawa, 2013.
 • 10. Marszałek Maciej, Operacje wsparcia pokoju NATO, Zeszyt Problemowy TWO, nr 3/2009, Warszawa, 2009.
 • 11. Marszałek Maciej, Sobolewski Grzegorz, Majchrzak Dariusz, Zarządzanie kryzysowe w ujęciu narodowym i międzynarodowym, AON, Warszawa, 2012.
 • 12. Osypowicz Marta, Perspektywy rozwoju operacji reagowania kryzysowego NATO, AON, Warszawa, 2015.
 • 13. Piątek Zbigniew, Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego, AON, Warszawa, 2011.
 • 14. Sobolewski Grzegorz, Majchrzak Dariusz, System Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych, ASzWoj, Warszawa, 2017.
 • 15. Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., Dz. U. z 2000, nr 87, poz. 970.
 • 16. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007r., nr 89, poz. 590.
 • 17. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2009 r., nr 131, poz. 1076.
 • 18. Wołejszo Jarosław, i in., Przygotowanie i funkcjonowanie wielonarodowej grupy sił Unii Europejskiej, AON, Warszawa, 2009.
 • 19. Zarządzenie Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarzą- dzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej.
 • 20. AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO, wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/N_20130808_AAP6PL.pdf.
 • 21. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/zarzadzenie-14-zarzadzenie-nr- 6mon-z-dnia-17-lutego-2016-r-w-sprawie-organizacji-skladu-oraz-miejsca-i-trybu- pracy-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-min/.
 • 22. Glińska Paulina, Wsparcie dla misji Air Policing, http://polska- zbrojna.pl/home/articleshow/23568?t=Wsparcie-dla-misji-Air-Policing.
 • 23. Gomela Paweł, Miejsce i rola WSzW w zarządzaniu kryzysowym, http://www.wsei.lublin.pl.
 • 24. http://do.wp.mil.pl/info/zadania1/.
 • 25. http://www.drr.uw.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2.- ZYGMUNTRola-SZ-we-wsp-adm-pub-konferencja-NCS-Wawa.pdf
 • 26. KFOR, http://www.mon.gov.pl/sily-zbrojne/misje/kfor-12013-12-18/.
 • 27. WSzW i WKU podporządkowane Szefowi SG WP, https://sgwp.wp.mil.pl/pl/1_1205.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2299-2316
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-2eccb414-9c35-497f-afdf-2084ae622185
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.