Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 19 | 53-66
Tytuł artykułu

EKLEZJALNY WYMIAR FATIMSKIEGO ORĘDZIA

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The ecclesiastical dimension of the message from Fatima
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Interwencje Matki Jezusa w historii ludzkości przypominają nam, że królestwo Boże nie jest tego świata. Przypominają one człowiekowi o prawdzie o Bogu, jego królestwie, sensie egzystencji ludzkiej, życiu wiecznym. Objawienia maryjne, zwłaszcza te zatwierdzone przez Kościół, odnoszą się do życia ludzkiego. Dotyczą one nie tylko nawrócenia tych, którzy są dalecy od Boga, ale też odnoszą się do stałego nawracania się chrześcijan. Dlatego przyjęcie objawień maryjnych nie powinno być ograniczone do sentymentalnych emocji, nowych form czci i pogoni za uczuciem, ale powinno doprowadzić do radykalnego zwrotu ku Chrystusowi, opartego na dalszej egzystencji w autentycznej wierze, życiu w zjednoczeniu z Chrystusem, miłości do Kościoła, wyrażającego się między innymi w postawie obrony podstawowych wartości życia ludzkiego, sakramentalnej wartości małżeństwa, jedności rodziny opartej na Chrystusie, który jest, wczoraj, dzisiaj i na wieki.
EN
The interventions of the Mother of Jesus in the history of humanity remind us that the kingdom of God is not of this world. They remind man of the truth about God, his kingdom, the sense of human existence, eternal life. Marian apparitions, especially those approved by the Church, refer to human life. They concern not only the conversion of those who are far from God, but also refer to the constant conversion of Christians. Therefore, the acceptance of Marian messages should not be limited to sentimental emotions, new forms of worship and the pursuit of sensation, but should result in a radical turn towards Christ, based on authentically lived faith, life in union with Christ, love for the Church, expressing itself among others in defending the fundamental values of human life, the sacramental value of marriage, the family unity at the basis of which Christ is, yesterday and today, the same forever.
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Strony
53-66
Opis fizyczny
Daty
wydano
2018
Twórcy
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Alonso, J.M., De Fiores S., Fatima, w: Nuovo Dizionario di Mariologia (a cura di S. De Fiores e S. Meo), Cinisello Balsamo 1986, s. 569-580.
 • Billet, J., Vraies et fausses apparitions dans l’Église, Paris 1973.
 • Bolewski, J., Teologiczne aspekty objawień maryjnych, w: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, Warszawa 1994, s. 52-68.
 • Fox, R., Wskazania Apostolatu Rodzin Fatimskich, Warszawa 1997.
 • Kasjaniuk, G., Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy, Warszawa 2017.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kochaniewicz, B., Objawienia maryjne jako locus theologicus?, „Salvatoris Mater” 11(2009), nr 1, s. 32-46.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, „Salvatoris Mater” 2(2000), nr 3, s. 457-464.
 • Laurentin, R., Apparizioni, w: Nuovo Dizionario di Mariologia, (a cura di S. De Fiores e S. Meo), Cinisello Balsamo 1986, s. 125-137.
 • Laurentin, R., Lourdes. Documents autentiques, t. 2, Paris 1957.
 • Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego Gietrzwałd, 13-15 września 2002 roku, red. J. Jezierski, K. Brzozowski, T. Siudy, Częstochowa – Gietrzwałd 2003.
 • Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Wydanie II poszerzone i uzupełnione, Poznań 2013.
 • Pek, K., R. Laurentina teologia objawień maryjnych, w: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, red. K. Pek, Warszawa 1994, s.123-125.
 • Rahner, K., Visionen und Prophezierungen, Herder 1960.
 • Ratzinger, J., Tajemnica fatimska. Komentarz teologiczny, „Salvatoris Mater” 2(2000), nr 3, s. 468-477.
 • Rusecki, M., Traktat o Objawieniu, Kraków 2007.
 • Tratwal, A.J., Formy duszpasterstwa parafialnego inspirowane przesłaniem z Fatimy na przykładzie dekanatu lwóweckiego”, praca mgr. WT UAM, Poznań 2016.
 • Tronina, A., Jedno Objawienie i wielość zjawień. Od teofanii do mariofanii, w: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, Warszawa 1994, s. 27-34.
Uwagi
PL
Do artykułu są dołączone dwa aneksy: 1 - Litania do Matki Bożej Fatimskiej; 2- Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej. Dokumenty są umieszczone w Forum Teologicznym t. 19(2018), s. 283-286.
EN
Two annexes are attached to the article: 1 - Litany to the Mother of God of Fatima; 2- Prayer to Our Lady of Fatima. The documents are placed in the Theological Forum vol. 19 (2018), pp. 283-286.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-2e7706dc-77cc-4edf-955f-613f62835319
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.