Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 64 | 8: Liturgika | 43-53
Tytuł artykułu

The Symbolism of Water in the Liturgy of the Catechumenate

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Symbolika wody w liturgii katechumenatu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The liturgy preparing for receiving the sacraments of Christian initiation is dominated by the issue of a covenant, a new life, enlightenment, inclusion in the Church. Liturgical ceremonies preparing for establishing a covenant in baptismal waters mention the symbolism of water. However, this is not the main theme. The study on the liturgical texts used in the period of purification and enlightenment revealed references to the symbolism of water taken from both the Old Testament and the New Testament. It concerns the living water in the desert and the prophetic message of purification. Also, some of the psalms used in the liturgical rites of this period refer to using water for purification or confirmation of innocence. The liturgy draws attention to the conversation between Jesus and the Samaritan woman and the promise of the water giving eternal life, and the blind from birth who regained his sight through washing. The symbolism of water is further developed during the rite of blessing of baptismal water and baptism in the Paschal Night. Preparation for baptism fulfils the principle of mystagogy, which assumes the priority of the celebration of the sign over its explanation.
PL
W liturgii przygotowującej do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dominuje zagadnienie przymierza, nowego życia, oświecenia, włączenia do Kościoła. Obrzędy liturgiczne przygotowujące do zawarcia przymierza w wodach chrztu wprawdzie wspominają o symbolice wody, nie jest to jednak temat główny. Przeprowadzone badania tekstów liturgicznych okresu oczyszczenia i oświecenia ujawniły odniesienia do symboliki wody zaczerpniętej zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Dotyczy ona wody dającej życie na pustyni oraz prorockich zapowiedzi oczyszczenia. Także niektóre psalmy wykorzystywane w obrzędach liturgicznych tego okresu nawiązują do obmywania wodą dla oczyszczenia lub dla potwierdzenia niewinności. Liturgia kieruje uwagę na rozmowę Jezusa z Samarytanką i zapowiedź wody dającej życie wieczne oraz na obmycie przywracające wzrok niewidomemu od urodzenia. Symbolika wody zostaje szerzej rozwinięta podczas obrzędu błogosławienia wody chrzcielnej i chrztu w Noc Paschalną. Przygotowanie do chrztu realizuje zasadę mistagogii, zakładającą pierwszeństwo celebracji znaku przed jego objaśnieniem.
Słowa kluczowe
Bibliografia
 • Katolicki komentarz bibilijny, edited by Raymond Edward Brown, Joseph A. Fitzmyer, and Roland Edmund Murphy; for Polish edition: Waldemar Chrostowski and Krzysztof Bardski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Vocatio,” 2001.
 • Krakowiak, Czesław. Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.
 • Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, edited by Stanisław Łach. Poznań: Pallottinum, 1990.
 • Kulbacki, Piotr. “Mistagogiczny charakter odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych,” Roczniki Teologiczne 63 (2016), 8: 85–105.
 • Kulbacki, Piotr. “The memory of baptism in the introductory rites of the Holy Mass.” Roczniki Teologiczne 62 (2015), 8: 57–70.
 • Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Vol. 1. Poznań: Pallottinum, 2006.
 • Missale Romanum. Editio typica. Reimpressio emendata. Typis Vaticanis, 2008
 • Mokrzycki, Bronisław. Droga wtajemniczenia chrześcijańskiego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1983.
 • Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica. Typis Polyglottis Vaticanis, 1972.
 • Ożóg, Tomasz. Pragnienie. EK XVI 239–40.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, edited by Michał Peter and Marian Wolniewicz. Vol. 2. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1984.
 • Ravasi, Gianfranco. Psalmy, Cz. 2: Psalmy 22–68 (wybór). Kraków: Wydawnictwo “Salwator,” 2007.
 • Romaniuk, Kazimierz. Sakramentologia biblijna: Zarys teologii sakramentów dla teologów, katechetów, duszpasterzy. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1994.
 • Tronina, Antoni. Teologia Psalmów: Wprowadzenie do lektury Psałterza. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1996.
 • Von Rad, Gerhard. Teologia Starego Testamentu. Translated by Bogusław Widła. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-2bd8ea98-852c-4476-9cb9-fddffc4570c3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.