Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 64 | 11: Katechetyka | 35-55
Tytuł artykułu

Wychowanie w katechezie przez wolontariat

Warianty tytułu
EN
Catechetical Education Through Charity Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Education of a young person is a complex process that takes place in different environments such as family, school, catechesis, as well as school and parochial charity groups. There is a need for formation meetings for students who want to deepen their faith in God, but also seek the meaning of service to others. Such formation groups can develop students' intellect, deepen their faith, teach them social behavior based on Christian values, and educate young people so that they live their lives according to such values. By setting up special educational situations, contemporary catechesis prepares children and youth for active participation in the life of the Church and various social structures as the catechized can transfer the learned experiences into their real lives. In this way, the students acquire the ability to entrust themselves to God and serve the neighbor. The foundation of education through charity work is to give witness to Christian love and deepen the spiritual and personal relationship with God.
PL
Wychowanie młodego człowieka jest złożonym procesem, który dokonuje się w wielu środowiskach, takich jak: rodzina, szkoła, katecheza oraz szkolne i parafialne grupy wolontariatu. Potrzebne są spotkania formacyjne uczniów, którzy chcą pogłębić wiarę w Boga, ale również poszukują sensu służenia innym ludziom, przez co nabierają zaufania. W grupach można rozwijać intelekt, pogłębiać wiarę, uczyć zachowań społecznych opartych na wartościach chrześcijańskich i ku takim wartościom prowadzić młodego człowieka. Współczesna katecheza ma za zadanie przygotować dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz w strukturach społecznych. Czyni to poprzez organizowanie sytuacji wychowawczych, dzięki którym katechizowani przeniosą poznane doświadczenia w życie. W ten sposób uczniowie nabywają zdolności zawierzenia się Bogu oraz służby drugiemu człowiekowi. Podstawą wychowania przez wolontariat jest dawanie swoim życiem świadectwa o miłości chrześcijańskiej oraz pogłębianie życia duchowego i osobistej relacji z Bogiem.
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Katedra Katechetyki Integralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, slabendowicz@wp.pl
Bibliografia
 • Bagrowicz J., Katecheza jako wychowanie, „Horyzonty Wiary” 29(1996), nr 3, s. 40-51.
 • Benedykt XVI, Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu. Przemówienie podczas spotkania z wolontariuszami, Wiedeń 09.09.2007, „L'Osservatore Romano” 28(2007), nr 10-11, s. 30-32.
 • Benedykt XVI, Przemówienie do III grupy biskupów z Polski przybyłych „ad limina” (Watykan, 17.12.2005), „L'Osservatore Romano” 27(2006), nr 2, s. 36-37.
 • Bocheńska-Seweryn M., Klauzowa K., Motywy i formy pracy członków parafialnych zespołów charytatywnych, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, nr 5, s. 81-85.
 • Bp Jan Chrapek, „Dzielmy się miłością – Wolontariat”. List (Radom 29.01.2001), http://mateusz. pl/czytelnia/jch-wolontariat.htm (dostęp: 31.05.2017).
 • By nie zabrakło miłości. XV lat Szkolnych Kół Caritas, red. Z. Sobolewski, A. Sochal, Warszawa 2011, s. 193-195.
 • Duksa P., Aktywność społeczna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, „Studia Theologica Varsaviensia” 40(2002), nr 2, s. 105-116.
 • Franciszek, Bądźmy „opiekunami” stworzenia – Msza święta na rozpoczęcie posługi Piotrowej (Watykan, 19.03.2013), „L'Osservatore Romano” 34(2013), 5, s. 19-21.
 • Franciszek, Kościół ubogi i dla ubogich. Spotkanie z dziennikarzami (Watykan, 16.03.2013), „L'Osservatore Romano” 34(2013), nr 5, s. 13-17.
 • Franciszek, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa wel_ii/przemowienia/wolontariat_05122001.html (dostęp: 12.12.2016).
 • Franciszek, Przemówienie do wolontariuszy 28. Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 28.07.2013), http://www.vatican. va/holy_father/francesco/speeches/2013/ju ly/documents/papa-francesco_20130728_gmg-rio-volontari_pl.html (dostęp: 29.10.2013).
 • Gocko B., Aspekt społeczno-prawny wolontariatu w III Rzeczypospolitej Polskiej, „Seminare” 24(2007), s. 355-370.
 • Krzyszteczko H., Poradnictwo rodzinne. Teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego, Katowice 1998.
 • Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej, Łowicz, 14 czerwca 1999 r., http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ homilie/lowicz_14061999.html (dostęp: 13.02. 2015).
 • Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (Watykan 31.03.1985), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/ parati.html (dostęp: 11.12.2016).
 • Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ przemowienia/wolontariat_05122001.html (dostęp: 30.05.2017).
 • Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (Watykan, 05.12.2001), „L'Osservatore Romano” 22(2001), nr 3, s. 8-9.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego 1981, w: Dzieła zebrane Jana Pawła II. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Azja, Afryka, Australia i Oceania, t. 13, Kraków 2009, s. 154-157.
 • Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich, http://www.opoka.org.pl/bi blioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html (dostęp: 14.02.2015).
 • Kodeks etyczny pracownika Caritas, oprac. Z. Sobolewski, M. Subocz, Warszawa 2012.
 • Koral J., Szkolne Koła Caritas jako przykład wolontariatu młodzieży, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, nr 5, s. 117-129.
 • Łabendowicz S., Apostolat społeczny w katechezie – wolontariat, „Zeszyty Formacji Katechetów” 51(2013), nr 3, s. 36-42.
 • Łabendowicz S., Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie poprzez wolontariat szkolny, „Zeszyty Formacji Katechetów” 58(2015), nr 2, s. 97-104.
 • Łabendowicz S., Katecheza jako miejsce aktywizacji uczniów, w: Katecheza w służbie wiary, red. W. Janiga, T. Kocór, Przemyśl 2004, s. 251-282.
 • Łabendowicz S., Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 18(2005), nr 2, s. 45-50.
 • Marczyk I., Wolontariat szkolny – krok po kroku, http://www.bankier.pl/ wiadomosc/Wolontariat-szkolny-krok-po-kroku-2087584.html (dostęp: 10.08.2014).
 • Nowak J., Wolontariat – współczesna forma aktywności społecznej, w: Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, Warszawa 2008, s. 267-286.
 • Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.
 • Pietrowski D., Wolontariat jako forma edukacji obywatelskiej, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, red. A. Juros, Lublin 2002, s. 133-135.
 • Przygoda W., Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Lublin 2012.
 • Przygoda W., Wolontariat chrześcijański w życiu i działaniu Kościoła, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, nr 5, s. 39-58.
 • Przygoda W., Słowo Boże jako źródło działalności charytatywnej, w: Słowo Boże w Kościele, red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend, Warszawa 2009, s. 151-164.
 • Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Materiały do katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Szpet, D. Bryl, Poznań 2004.
 • Sawicki R., Chrześcijański wymiar wolontariatu w posoborowym nauczaniu papieskim, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2013, nr 19, s. 171-187.
 • Słomińska J., Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych, Warszawa 1986.
 • Słomińska J., Psychologiczno-socjologiczne podstawy aktywizowania jednostki i grupy, w: Aktywizowanie katechizowanych, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1997, s. 13-35.
 • Stala J., Współpraca rodziny, szkoły i parafii w dziele wychowania, w: Dydaktyka katechezy, cz. I, red. J. Stala, Tarnów 2004, s. 339-376.
 • Znaczenie wychowawcze grup szkolnych, http://www.pedkat.pl/images/ czasopisma/pk3/art05.pdf (dostęp: 16.12.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-2b7d8602-8fde-4bb7-9e96-d59d55f8b571
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.