Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 43 | 8(509) | 17-24
Tytuł artykułu

MIĘDZY SUBWENCJĄ A BUDŻETEM – CZEMU (NIE)SŁUŻY ALGORYTM SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W POLSCE?

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
BETWEEN THE EDUCATIONAL SUBSIDY AND THE SCHOOL BUDGET – WHAT IS (NOT) THE PURPOSE OF THE EDUCATIONAL SUBIDY ALGORITHM IN POLAND
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The article covers some of the critical issues of the financing of primary and secondary schools in Poland. The presented analysis was based on the question­naire data collected during the “Becker study” conducted on behalf of the Institute of Educational Research. Schools in Poland are funded by targeted educational subsidies which are defined by the Ministry of National Education and sent to local government which has responsibility to finance schools located at its district. The algorithm for calculating the subsidy varies the amount of funds directed to local government, taking into account various factors (including the characteristics of the students, the specificity of the educational process, the location of the school) relating to the necessary expenditure. During the analysis, the determinants of the difference between the school’s budget and the amount of subsidy assigned to this school were examined. It occurs that subsidy, which might be increased for the school due to the specific nature of the students or its school location, is not always targeted at the school. The analysis, which at this stage is still preliminary, allows cautiously conclude with a critique of the algorithm. The following debate might positively affect transparency of the algorithm used for calculating the subsidy, including the parameters used in the algorithm.
PL
W artykule analizowane jest zagadnienie finansowania szkół podstawowych i gimnazjalnych biorących udział w badaniu Becker. Szkoły, jako faktyczne centra kosztów, finansowane są za pomocą subwencji oświatowej kierowanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej do samorządu, a następnie z samorządu do szkoły. Algorytm naliczania subwencji różnicuje wysokość środków kierowanych do samorządu, uwzględniając różne czynniki (m.in. charakterystykę uczniów, specyfikę procesu dydaktycznego, położenie szkoły) związane z niezbęd­nymi wydatkami. Badając uwarunkowania różnicy między budżetem szkoły a przypadającą jej subwencją można pokazać, że nie zawsze powiększona z racji specyfiki uczniów lub położenia szkoły subwencja trafia do tej placówki lub nie pokrywa niezbędnych wydatków. Analiza, która na tym etapie ma jeszcze charakter wstępny, pozwala ostrożnie wnioskować, że oczekiwane jest poddanie ponownej krytyce algorytmu, co wpłynęłoby na jego przejrzystość, w tym stosowanych w algorytmie wag.
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
17-24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Eduka­cyjnych
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Instytut Badań Edukacyjnych; Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Falch T., Fischer J.A.V. (2012), Public sector decentralization and school performance: International evidence, „Economics Letters”, Vol. 114(3), s. 76–279.
 • Taylor J., Bradley S. (2000), Resource utilization and economies of size in secondary schools, „Bulletin of Economic Research”, No. 5.
 • Heinesen E. (2004), Determinants of local public school expendi­ture: A dynamic panel data model, „Regional Science and Urban Economics”, Vol. 34(4), s. 429–453.
 • Duncombe W.D., Yinger J. (1999), Performance standards and educational cost indexes: You can’t have one without the other, w: H.F. Ladd, R.A. Chalk, J.S. Hansen (eds.), Equity and adequacy in education finance: Issues and perspectives, National Academies Press, Washington, s. 260–297.
 • Herbst M., Herczyński J., Levitas A. (2009), Finansowanie oświaty w Polsce — diagnoza, dylematy, możliwości, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Herczyński J., Siwińska-Gorzelak J. (2011), Administracyjna waga wiejska w algorytmie podziału subwencji oświatowej, raport dla Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa.
 • Swianiewicz P., Herbst M., Marchlewski W. (2005), Finansowanie i realizowanie zadań oświatowych na obszarach wiejskich, raport wykonany na zlecenie Związku Gmin Wiejskich RP, Warszawa.
 • Kopańska A., Stasiowski J., Drogosz-Zabłocka E. (2015), Problemy finansowania i organizacji edukacji ponadgimnazjalnej przez powiaty ziemskie, „Wspólnota”, nr 25–26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-1fab44f0-dbf3-48fe-817d-91e356d51229
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.