PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 1(350) | 138-147
Tytuł artykułu

Integrated Water Management in the Republic of Bulgaria – status and priorities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zintegrowana gospodarka wodna w Bułgarii – stan i priorytety
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The Republic of Bulgaria has adopted the basic principles of water management policy laid down in Directive 2000/60/EC of the European Parliament. The main focus of this policy is to meet the needs of water in the quantity and quality necessary for the needs of economic sectors and especially for the manufacture of agricultural products. The study indicates that application of the integrated water resource management is an approach that achieves not only the environmental objectives with regard to the aquatic ecosystems, but also a coordinated management of waters, land and the vital ecosystems. The condition of water management in Bulgaria was examined at a national and basin level. It was found that the river basins determined in the Water Act do not follow the administrative and territorial division of the country. The management of aquaculture systems is carried out on technological and basin principle in accordance with the terms and conditions of the permits for water use and use of water units for different economic activities.
PL
Bułgaria przyjęła podstawowe zasady polityki gospodarki wodnej określone w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Głównym celem tej polityki jest zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w ilości i jakości niezbędnej dla potrzeb sektorów gospodarczych, a zwłaszcza do produkcji rolnej. Badanie wskazuje, że zastosowanie zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi jest podejściem, które pozwala osiągnąć nie tylko cele środowiskowe w odniesieniu do ekosystemów wodnych, ale również skoordynowaną gospodarkę wodami, gruntami i ważnymi ekosystemami. Stan gospodarki wodnej w Bułgarii zbadano na poziomie krajowym i poszczególnych dorzeczy. Ustalono, że dorzecza określone w ustawie wodnej nie są zgodne z podziałem administracyjno-terytorialnym kraju. Gospodarka systemami akwakultury odbywa się na bazie technologii i dorzeczy zgodnie z warunkami zezwoleń dotyczących wykorzystania wody i użytkowania urządzeń wodnych dla różnych rodzajów działalności gospodarczej.
Twórcy
  • Agricultural University Plovdiv, Bulgaria
  • Agricultural University Plovdiv, Bulgaria
Bibliografia
  • Act amending and supplementing the Water Act from 28 July 2015. Retrieved from: www.moew.government.bg.
  • Directive 2000/60/EC of 23.10.2000 of the European Parliament and of the Council establishing the framework of actions for the Community in the sphere of water policy (EU Water Framework Directive).
  • Interim review of the significant problems in water management in the East Aegean region (2014), MEW.
  • National strategy for management and development of water sector (2012). MEW: Sofia.
  • Report of the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Water framework directive (2000/60/EC). River basin management plans, 2012.
  • River basin management plans, 2016-2021. Essential tool for water management in Bulgaria, MEW. Retrieved from: www3.moew.government.bg.
  • Water Act (as last amended, No. 61 from 11.08.2015). Retrieved from: www.moew.government.bg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-16c69613-5ea1-4f72-bbb1-c14a26814f45
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.