Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 43 | 8(509) | 1-6
Tytuł artykułu

ANALIZA ZWIĄZKÓW POZIOMU WYKSZTAŁCENIA Z WYBRANYMI MIARAMI SYTUACJI ZDROWOTNEJ LUDNOŚCI

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN THE LEVEL OF EDUCATION AND SELECTED MEASURES OF HEALTH SITUATION OF PEOPLE
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper is of theoretical and empirical character. The aim of the paper is to answer following question: Does the increase of the level of education supports longer and healthier life? The paper contains investigation of interrelations between the level of education and selected measures of health situation of people. A crucial relation between the level of education and length of life of respondents was identified. Selected empirical data collected at the level of groups of people with various level of education: Eurostat researches, Social Diagnosis and within the frames of LEECH project carried out by the Institute of the Occupational Medicine were analyzed while verifying causes of revealed differentiations.
PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego celem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wzrost poziomu wykształcenia sprzyja dłuższemu i zdrowszemu życiu. W artykule przeanalizowano związki poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej ludności. Zidentyfikowano istotny związek między poziomem wykształcenia a dalszą oczekiwaną długością życia badanych. Weryfikując przyczyny ujawniającego się zróżnicowania, analizom poddano następnie wybrane dane empiryczne gromadzone na szczeblu grup osób ze zróżnicowanym poziomem wykształcenia: badania realizowane przez Eurostat, badania realizowane w ramach Diagnozy Społecznej oraz projektu LEECH realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy.
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
1-6
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Braveman P.A., Egerter S.A., Cubbin C., Marchi K.S. (2004), An Approach to Studying Social Disparities in Health and Health Care, „American Journal of Public Health”, Vol. 94, No. 12.
 • Braveman P.A., Gruskin S. (2003), Defining equity in health, „Journal of Epidemiological Health”, Vol. 57, No. 4.
 • Burzyńska M., Marcinkowski J.T., Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2010), Life Expectancy i Healthy Life Years jako podstawowe miary oceny sytuacji zdrowotnej ludności, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 4.
 • Crimmins E.M., Saito Y. (2001), Trends in healthy life expectancy in the United States, 1970–1990: gender, racial, and educational differences, „Social Science & Medicine”, Vol. 52, No. 11.
 • Czapiński J., Panek T. (2013), Diagnoza Społeczna 2013, „Contemporary Economics”, Vol. 7.
 • EHLEIS (2014), Oczekiwana długość życia w zdrowiu w Polsce, EHLEIS Raporty Krajowe, nr 7, EHLEIS.
 • Fox D., Scott-Samuel A. (red.) (2004), Human rights, equity and health, The Nuffield Trust, London.
 • Gromulska L., Wysocki M.J., Goryński P. (2008), Lata przeżyte w zdrowiu – zalecany przez Unię Europejską syntetyczny wskaźnik sytuacji zdrowotnej ludności, „Przegląd Epidemiologiczny”, nr 4.
 • Hurt L.S., Ronsmans C., Saha S. (2004), Effects of education and other socioeconomic factors on middle age mortality in rural Bangladesh, „Journal of Epidemiology and Community Health”, Vol. 58, No. 4.
 • Jarecki W. (2011), Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • Kaplan G.A., Pamuk E.R., Lynch J.W., Cohen R.D., Balfour J.R. (1996), Inequality in income and mortality in the United States: analysis of mortality and potential pathways, „BMJ”, Vol. 312.
 • Korzeniowska E., Puchalski K. (2011), Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej, Instytut Medycyny Pracy, Łodź.
 • Krieger N. (2001), A glossary for social epidemiology, Journal of Epidemiological Community Health, Vol. 55, No. 10.
 • Marmot M. (2005), Social determinants of health inequalities, „Lancet”, Vol. 365, No. 3.
 • Marmot M. (2006), Health in an unequal world, „Lancet”, Vol. 368, No. 12.
 • Murphy M., Bobak M., Nicholson A., Rose R., Marmot M. (2006), The widening gap in mortality by educational level in the Russian Federation, 1980–2001, „American Journal of Public Health”, Vol. 96, No. 7.
 • Ngwena C. (2000), The recognition of access to health care as a human right in South Africa: Is it enough?, „Health and Human Rights”, Vol. 5, No. 1.
 • Plavinski S.L., Plavinskaya S.I., Klimov A.N. (2003), Social factors and increase in mortality in Russia in the 1990s: prospective cohort study, „BMJ”, Vol. 326.
 • Ryć K., Skrzypczak Z. (2011), Przewidywana długość życia jako podstawowy miernik efektywności systemu ochrony zdrowia, „Problemy Zarządzania”, Vol. 9, No. 3.
 • Stala D. (2009), Oczekiwana długość życia w zdrowiu – model szacunkowy, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 2.
 • Sullivan D.F. (1971), A Single Index of Mortality and Morbidity, „HSMHA Health Reports”, No. 86.
 • Szreder M. (2013), Wykształcenie a długość i jakość życia, „Polityka Społeczna”, nr 7.
 • Ucieklak-Jeż P. (2011), Analiza stanu oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności w Polsce, „Pragmata Tes Oikonomias”, nr 5.
 • Whitehead M. (1992), The concepts and principles of equity and health, „International Journal of Health Services”, Vol. 22, No. 3.
 • WHO (2011), Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce, WHO.
 • Wilkinson R.G. (1997), Health inequalities: relative or absolute material standards?, „BMJ”, Vol. 314.
 • Wroblewska W. (2012), Długowieczność i zmiany maksymalnego trwania życia – wyzwania dla statystyki, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11.
 • Zalewska M. (2012), Jakość życia – wybrane koncepcje: analiza porównawcza wskaźników jakości życia w Polsce i krajach UE, „Problemy Zarządzania”, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-1244eb89-35ff-41e9-889b-64b0c6f8f0fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.