Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 6(173) | 159–172
Tytuł artykułu

Glosa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Commentary to the judgement of the Constitutional Tribunal of 24 February 2021, ref. no. SK 39/19
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The judgement of the Constitutional Tribunal under discussion concerns the issue of taxation of real estate and buildings owned by natural persons conducting business activity. Natural persons conducting such activity act in two ways under the tax law – as entrepreneurs and as private persons in the field of personal property (not related to running a business). The problem with the taxation of property held by these entities results from Article 1a(1)(3) of the Act of 12 January 1991 on the Local Taxes and Fees, which, in its literal wording, does not take into account whether a given real estate is actually or can be potentially used for the purposes of conducted economic activity. The judgement in question is an interpretative ruling – it does not definitively resolve the problem of taxation of land, buildings and structures related to running a business.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
159–172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Polska University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration, Poland bogumil.pahl@uwm.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-4089-7580
Bibliografia
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1993 r., III CZP 1/93, OSNCP 1993, nr 10, poz. 170.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.
 • Wyrok NSA z dnia 24 maja 2004 r., FSK 90/04, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2005, nr 2, poz. 50.
 • Wyrok NSA z dnia 4 marca 2021 r., III FSK 896/21, LEX nr 3156392.
 • Wyrok NSA z dnia 16 marca 2021 r., III FSK 2715/21, LEX nr 3164364.
 • Wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2021 r., III FSK 4061/21, LEX nr 3285503.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1972 r., III CRN 121/72, LEX nr 7096.
 • Wyrok TK z dnia 23 lutego 1999 r., sygn. akt K 25/98, OTK 1999/2/23.
 • Wyrok TK z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19, OTK-A 2021/14, Dz.U. 2021 r. poz. 401.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2019 r., I SA/Gl 887/19, LEX nr 2756615.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019 r., I SA/Łd 343/19, LEX nr 2771401.
 • Czachórski W., Pojęcie i treść posiadania według obowiązującego prawa rzeczowego, „Nowe Prawo” 1957, nr 5.
 • Dowgier R., Glosa do wyroku TK z dnia 12 grudnia 2017 r., SK 13/15, „Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego” 2018, nr 3.
 • Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.
 • Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 • Etel L., Dowgier R., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.
 • Ignatowicz J., Ochrona posiadania, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1963.
 • Janeczko E., Zasiedzenie, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 • Kołodziejski S., Ekonomiczna i społeczna funkcja posiadania, „Palestra” 1967, nr 6.
 • Kołodziejski S., Istota, treść i rodzaje posiadania, „Palestra” 1966, nr 10/6.
 • Kunicki A., Posiadanie, [w:] System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, t. 2, Ossolineum, Wrocław 1997.
 • Musiał K.J., Opodatkowanie wieczystego użytkowania gruntów w podatku od nieruchomości, czyli o złudnej autonomii prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2011, nr 4.
 • Nykiel W., Autonomia prawa podatkowego (wybrane zagadnienia), [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999.
 • Pahl B., Opodatkowanie budowli będących w posiadaniu rolnika (przedsiębiorcy), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016, nr 10.
 • Pahl B., Opodatkowanie nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego, „Finanse Komunalne” 2010, nr 9.
 • Pahl B., Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 2.
 • Pahl B., Posiadanie w konstrukcji prawnej podatków lokalnych. Zarys problemu, [w:] Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, red. P. Borszowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 • Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/sjp/sluzyc;2521993.html>.
 • Zoll F., Pojęcie posiadania w projekcie prawa rzeczowego, „Przegląd Notarialny” 1937, nr 8.
 • Zoll F., Prawo cywilne, Wojewódzki Instytut Wydawniczy, Poznań 1931.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-10d140f4-fcd5-415f-971f-4c9590377656
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.