Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 64 | 11: Katechetyka | 87-104
Tytuł artykułu

Proegzystencja wyzwaniem dla człowieka czasów współczesnych

Warianty tytułu
EN
Pro-existence as a Challenge for Contemporary Man
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
This article on pro-existence, which is a real challenge for contemporary man, presents the issue by discussing three points. It begins with (1) showing the situation of contemporary man that brings real threats (unfavorable changes in moral values and norms, permissiveness, relativism, moral nihilism, incorrect concept of freedom, modernism, postmodernism, postmodern anti-pedagogy, pedagogy of so-called ideological neutrality, cultural crisis, hunger and misery in many countries, illiteracy, military extermination of the world). Then, the second point (2) is the remedy for these threats, which is respect for another human being as a condition for the restoration of universal brotherhood based on the Bible (man as the “image of God”) and theological and philosophical reflection. The last point (3) gives an example of how humanity can once again enter the path of love. The example is embodied by Jesus Christ with His pro-existence – living His life not for Himself, but “for others”, for man − for his salvation and happiness.
PL
Artykuł na temat proegzystencji, która dla człowieka współczesnego jest prawdziwym wyzwaniem, podjęte zagadnienie prezentuje omawiając trzy kwestie. Rozpoczyna (1) od ukazania sytuacji człowieka czasów współczesnych. Sytuacji, która niesie ze sobą prawdziwe zagrożenia (niekorzystne zmiany w wartościach i normach moralnych, permisywizm, relatywizm, nihilizm moralny, nieprawidłowe pojęcie wolności, modernizm, postmodernizm, antypedagogika postmodernistyczna, pedagogika o tzw. neutralności światopoglądowej, kryzys kulturowy, głód i nędza w wielu krajach, analfabetyzm, militarna zagłada świata). Następnie, kwestia druga wskazuje na środek zaradczy na wspomniane zagrożenia, jakim jest szacunek do drugiego człowieka jako warunek przywrócenia powszechnego braterstwa w oparciu o Biblię (człowiek „obrazem Boga”) oraz refleksję teologiczną i filozoficzną. W ostatniej części (3) został podany przykład w jaki sposób ludzkość może ponownie wkroczyć na drogę miłości. Uosabia go Jezus Chrystus swoją proegzystencją – swoim życiem nie dla siebie, ale „dla drugich”, dla człowieka − dla jego zbawienia i szczęścia.
Twórcy
Bibliografia
 • Adamski F., Personalistyczna wizja człowieka i kultury u podstaw wychowania chrześcijańskiego, w: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja − Współczesność − Nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Toruń 2010.
 • Bagrowicz J., Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna). Podobieństwa i różnice, w: Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Księga jubileuszowa ku czci Ks. Romana Murawskiego SDB, red. P. Tomasik, Warszawa 2005, s. 28-52.
 • Bartnik Cz.S., Misterium człowieka, Lublin 2004.
 • Bujak J., Człowiek jako imago Dei. Wokół antropologicznych treści w wybranych dokumentach dialogów doktrynalnych, Szczecin 2007.
 • Chudy W., Istota pedagogiki personalistycznej, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 271-295.
 • Gajdamowicz H., Wychowanie chrześcijańskie w perspektywie obiektywistycznych teorii wartości, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 103-114.
 • Głowa W., Znaki i symbole w liturgii, Przemyśl 1995.
 • Jan Paweł II, Wartości chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy. Przesłanie papieskie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego nt. „Ku konstytucji europejskiej?”, „L'Ossrvatore Romano” 10-11(2002).
 • Jezierska E.J., Żyjemy dla Pana – Umieramy dla Pana. Proegzystencja chrystocentryczna chrześcijan w myśli Pawłowej, Wrocław 1993.
 • Kiereś B., Kultura chrześcijańska wobec postmodernistycznej ideologii „anty” w pedagogice, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 91-102.
 • Kiereś H., Służyć kulturze, Lublin 1998.
 • Kiereś H., Trzy socjalizmy, Lublin 2000.
 • Klementowicz M., Idea proegzystencji w przepowiadaniu homilijnym Arcybiskupa Alfonsa Nossola, Lublin 2014 (BKUL).
 • Kopeć E., Chrystologiczna koncepcja w teologii, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 22(1975), z. 2, s. 62-64.
 • Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.
 • Langkammer H., Chrystologia. I. W teologii katolickiej. A. Podstawy, EK, t. 3, kol. 304.
 • Łydka W., Zuberbier A., Chrystologia, B. Dzieje problematyki, EK, t. 3, kol. 305-310.
 • Mariański J., Szanse i zagrożenia wychowania chrześcijańskiego w niestabilnym świecie, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 524-530.
 • Najman K., Szymik J., Proegzystencja, EK, t. 16, kol. 439-340.
 • Nossol A., Chrystologia egzystencjalna, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22(1975), z. 2, s. 85-86.
 • Wołosiuk B., Wartości chrześcijańskie w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Pedagogia Christiana” 1/27(2011), s. 185-202.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-10245a1c-c95d-449b-a02c-3133cc40a5c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.