Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 43 | 4(505) | 14-21
Tytuł artykułu

POLITYKA EMERYTALNA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEKIEM – TEORIA I PRAKTYKA

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
RETIREMENT POLICY AS AN ELEMENT OF AGE MANAGEMENT – THEORY AND PRACTICE
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The article deals with the problem of retirement policy in the age management aspect. There were examined 395 work­ing persons, 233 women (59%) and 162 men (41%), aged 20–64. Retirementrelated activities that are undertaken in Polish companies were submitted to evaluation. There were presented individual evaluations, with consideration given to the criteria of age (belonging to a generation), gender, size of a company, type of trade (budget and non-budget spheres), knowledge and skills of management regarding age management. The adopted criteria appeared to be statistically significant as for differentiating the applied proretirement solutions.
PL
W artykule podjęto problem polityki emerytalnej w aspekcie zarządzania wiekiem. Zbadano 395 osób pracujących (233 kobi­ety; 59% i 162 mężczyzn; 41%) w wieku 20–64 lat. Ocenie poddano działania okołoemerytalne, jakie są podejmowane w polskich firmach. Zaprezentowano oceny jednostkowe, z uwzględnieniem kryterium wieku (przynależności do pokolenia), płci, wielkości firmy, branży (sfera budżetowa i pozabudżetowa), wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej w zakresie zarządzania wiekiem. Przyjęte kryteria okazały się istotnie statystycznie różnicumjące dla stosowanych rozwiązań proemerytalnych.
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
14-21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uni­w­er­sytet Łódzki
Bibliografia
 • Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 11, s. 115–127.
 • Bonk E., Retowski S. (2013), Emerytura – ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, „Gerontologia Polska”, nr 21(1), s. 25–31.
 • Brdulak H. (2014), Zmiany demograficzne – nowe wyzwania w zarządzaniu. Wybrane aspekty, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XV, z. 11, s. 157–170.
 • Brzezińska A.I., Applet K., Ziółkowska B. (2008), Psychologia rozwoju człowieka, w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk, s. 95–292.
 • Depta A. (2011), Jakość życia emerytów, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 11–13.
 • Finogenow M. (2011), Zadowolenie z życia w okresie przejścia na emeryturę – uwarunkowania socjodemograficzne, w: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 335–350.
 • Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, s. 13–28.
 • Gołębiowska A. (2011), Zagrożenia funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce w kontekście wprowadzonych zmian, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 13–15.
 • GUS (2015), Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015, www.stat.gov.pl [dostęp 30.11.2015].
 • Hankała A. (2002), Wiedza psychologiczna w nauczaniu i wychowaniu, w: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 9–69.
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Mal­ińska M. (2012), Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, nr 3, s. 12–15.
 • Iglicka K. (2013), Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej, „Polityka Społeczna”, nr 1, s. 1–5.
 • Kałużny R. (2014), Aktywność edukacyjno-zawodowa seniorów formą zagospodarowania czasu na emeryturze, „Edukacja Dorosłych” nr 2, s. 79–90.
 • Kocor M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M. (2015), Rynek pracy widziany oczami pracodawców, PARP, Warszawa, www.bkl.parp.gov.pl [dostęp 14.02.2016].
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2013), Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 113–125.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014a), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014b), Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, s. 29–42.
 • Kubiak E. (2014), Pokolenie X na rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 39–63.
 • Litwiński J., Sztander­ska U. (2010a), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę, PARP, Warszawa.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2013), Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, UW, PARP, Warszawa.
 • Marcinek P. (2007), Funkcjonowanie intelektualne i subiektywna jakość życia u osób w wieku emerytalnym, „Gerontologia Polska”, nr 15(3), s. 76–81.
 • Muszyński M. (2008), Diagnoza potrzeb pracodawców wobec pracobiorców 50+, w: E. Dubas, J. Pyżal­ski, M. Muszyński, J.R. Pavel (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 75–87.
 • Pasik M. (2005), Wyznaczniki jakości życia u osób w wieku emerytalnym, „Folia Psychologica”, nr 9, s. 65–79.
 • Pasik M. (2008), Osobowościowe wyznaczniki zadowolenia z życia w wieku emerytalnym, w: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 309–320.
 • Prudzienica M. (2011), System emerytalny w Polsce i na świecie – stan i perspektywy, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 35–38.
 • Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K. (2014), Dyskryminacja pracowników w starszym wieku – wybrane zagadnienia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 11, s. 77–91.
 • Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 17–37.
 • Romanowicz K. (2015), Kiedy pracownik przechodzi na emeryturę, „Personel”, nr 8, s. 96–99.
 • Romanowicz K., Reimus T. (2012), Zarządzanie wiekiem – nie ma się czego bać, „Personel”, nr 4, s. 22–26.
 • Samborski A. (2011), Determinanty zmian w systemach emerytalnych – ujęcie globalne, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 31–35.
 • Stachowska S. (2012), Zarządzanie wiekiem w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 125–138.
 • Stempień J. (2013), Dezaktywizacja zawodowa i przejście na emeryturę, w: M. Woszczyk, M. Czernecka (red.), CzłoWIEK to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź, s. 211–241.
 • Szaban J.M. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 149–159.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P. (2006), Bilans satysfakcji zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia, „Gerontologia Polska”, nr 14(2), s. 77–84.
 • Urbaniak B. (2011), Zatrudnienie a instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy – badania dla Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Warr P. (2003), Wykonywanie pracy a starzenie się siły roboczej, w: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk, s. 439–457.
 • Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji, w: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), CzłoWIEK to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź, s. 33–53.
 • Zarządzanie wiekiem skierowane na pracowników 50+, www.active50plus.pl [dostęp 14.02.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-02de0734-2779-451b-87c7-7a5b3a1f3536
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.