Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 62 | 5: Teologia duchowości | 23-39
Tytuł artykułu

Duchowość chrześcijańska jako duchowość chrzcielna

Warianty tytułu
EN
Christian Spirituality as a Baptismal Spirituality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Based mainly on St. Paul’s theology and partly on St. John’s theology, the author reveals the essence of baptism and its Christological and ecclesial base. Next, he enhances the four important acts of grace arising from the sacrament of baptism. If the acts are recognized by Christians in a deeper awareness of the reality of the sacrament, accepted and incorporated in their interaction with God, they become important dimensions of the dynamics of the Christians spirituality development. These are: 1) the grace of conversion associated with the call to abandon sin and to adopt a new life in Christ; 2) the grace of enlightenment combined with a call to explore the mysteries of God; 3) the grace of belonging to the Mystical Body of Christ, connected with a call to live with ecclesial consciousness in a union with Christ and others, and to engage in the evangelizing mission of the Church.
PL
Opierając się głównie na teologii św. Pawła i, częściowo, św. Jana, autor ukazuje istotę chrztu św. i jego chrystologiczno-eklezjalne podstawy. Następnie uwydatnia wynikające z sakramentu chrztu św. cztery istotne łaski, które, jeśli zostaną rozpoznane przez chrześcijanina w głębszym uświadomieniu sobie rzeczywistości tego sakramentu, przyjęte przez niego i włączone w jego współdziałanie z Bogiem, stają się istotnymi wymiarami dynamiki rozwoju jego duchowości. Są to: 1. łaska nawrócenia powiązana z wezwaniem do porzucenia grzechu i do przyjęcia nowego życia w Chrystusie; 2. łaska oświecenia połączona z wezwaniem do zgłębiania tajemnic Bożych; 3. łaska uczestnictwa w przymierzu oblubieńczym pomiędzy Chrystusem i Kościołem połączona z wezwaniem duszy do stania się mistyczną oblubienicą Chrystusa; 4. łaska przynależności do mistycznego Ciała Chrystusa połączona z wezwaniem do życia świadomością eklezjalną w jedności z Chrystusem i innymi, i do zaangażowania się w ewangelizacyjnej misji Kościoła.
Twórcy
Bibliografia
 • BENEDYKT XVI: Posynodalna adhortacja Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie misji Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Biblos 2007.
 • JAN PAWEŁ II: Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, Poznań: Pallottinum 1988.
 • JAN PAWEŁ II: Istota sakramentu chrztu. Audiencja generalna, 6 września 1989 r., w: Kompendium teologii Jana Pawła II, oprac. M. Czekański, Kraków: Wydawnictwo „M” 2014.
 • JAN PAWEŁ II: Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Poznań: Pallottinum 1985.
 • BOUYER L.: Mysterion. Dal mistero alla mistica, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1998.
 • BUX N.: Appunti per una mistagogia antica e nova, “Nicolaus. Rivista di Teologia Ecumenico-Patristica” 33(2003), z. 1-2, s. 367-373.
 • HOŁA K., ks.: Zarys sakramentologii katolickiej, część II. O poszczególnych sakramentach, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1984.
 • KRAKOWIAK CZ., ks.: Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003,
 • MARTINI C.M., kard.: Wyznania Pawła. Medytacje, tłum. S. Obirek SI, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1987, Duc in altum – wypłyń na głębię, t. II.
 • MICHALAK M., ks.: Problem nawrócenia w Kościele pierwotnym w świetle Dziejów Apostolskich, „Studia Włocławskie” 4(2001), s. 218-230.
 • Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1992.
 • PAPIESKA KOMISJA BIBLIJNA: Biblia a moralność, Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Kielce: Verbum 2009.
 • Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. A. Świderkówna, Kraków: Wydawnictwo „M” 1998, Biblioteka Ojców Kościoła 10.
 • POTTERIE I. (DE LA) SI: Modlitwa Jezusa Mesjasza – Sługi Bożego – Syna Bożego, tłum. B. Piotrowska, Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici 1996.
 • PSEUDO-DIONIZY AREOPAGITA, Pisma teologiczne, t. II, tłum. M. Dzielska, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 1999.
 • ŚWIERZAWSKI W.J., bp: Sakramenty chrześcijańskiej inicjacji czyli katechumenat w dzisiejszej praktyce Kościoła, w: Sakramenty i sakramentalia, red. bp W.J. Świerzawski, Zawichost–Kraków–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2013, s. 11-34, Mysterium Christi 4.
 • TESTA B.: Sakramenty Kościoła, tłum. i oprac. ks. L. Balter SAC, Poznań: Pallottinum 1998, Amateca. Podręczniki Teologii Katolickiej, t. IX.
 • WERBIŃSKI I., ks.: Droga do dojrzałości chrześcijańskiej według ks. Franciszka Blachnickiego, „Studia Włocławskie” 3(2001), s. 296-312.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-013526b7-6535-4efe-a511-5e386f1a4e25
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.