Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | LXI | 6 | 529-541
Tytuł artykułu

Early 16th-Century Roman Drawings in the Collections of the Czech Republic : From Raphael to Michelangelo

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
CS
Mezi Raffaelem a Michelangelem. Římská kresba počátku 16. století ve sbírkách České republiky
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The author examines three drawings that document creative tension or collaboration, and considers questions of their subject matter. A drawing of Amor at the Moravian Gallery in Brno, attributed to Raphael, is related to Amor in the Galatea fresco at the Villa Farnesina, and the position of the child’s body is repeated in works by Sebastiano del Piombo. To the familiar references the author adds Sebastiano’s studies of Venus and a Reclining Child at the Biblioteca Ambrosiana in Milan, on the reverse of which is a “copy” of a classical sculpture of Hercules, without the head and with one arm in a different position, recalling Raphael’s Amor. The same drawing includes a sketch of a centaur, who resembles the tritons in Raphael’s Design for the Border of a Salver, from the same period as Sebastiano’s drawings. Although relations between these two artists were strained, such works illustrate their influence on one another. Between Raphael and Giovanni da Udine it was more a matter of creative collaboration, with the latter adding paintings of flora and fauna to the former’s work. The drawing Nuts at the Moravian Gallery in Brno demonstrates how Giovanni worked on studies of specific subjects. In the drawing Seated Prophet with an Angel from Olomouc, a study, attributed to Sebastiano del Piombo, for the Borgherini Chapel at San Pietro in Montorio in Rome, we do not know the prophet’s identity. The author considers earlier analyses, which derived names from the chapel’s depictions of The Flagellation of Christ and The Transfiguration of Christ, and he interprets the figures above the chapel as Old Testament prophets who foretold these events. He compares them with a later version, A Prophet and a Sibyl by Federico Zuccari at the Oratorio del Gonfalone in Rome. Sebastiano del Piombo probably planned to use a prophet and a Sybil for the Borgherini Chapel; the Sibyl is depicted in the Olomouc drawing, but we do not know why she became a male prophet in the fresco. Above the chapel there are, then, two nameless prophets who foretell The Flagellation of Christ.
CS
Autor se zabývá kresbami, které jednak dokumentují tvůrčí napětí nebo spolupráci, jednak vyvolávají otázku po námětu. Z kresby Amora z Moravské galerie v Brně, která byla s otazníkem připsána Raffaelovi a vztahuje se k Amorovi na fresce Galatei ve vile Farnesina, lze odvodit, že použitá pozice dětského těla se opakuje v pracích Sebastiana del Piombo. K již známým odkazům autor článku připojuje Sebastianovu Studii Venuše se spícími figurami z milánské Ambrosiany, na jejímž rubu je „kopie“ antické sochy Herkula, ale bez hlavy a s jinou pozicí rukou, čímž se přiblížil podobě Raffaelova Amora. Na téže kresbě je ještě načrtnuta figura Kentaura, jejíž pozice je příbuzná tritonům na Raffaelově Studii pro ozdobný okraj talíře, která je ze stejné doby, jako výše zmiňované kresby Sebastianovy. Přestože vztah mezi oběma umělci byl napjatý, tyto drobnosti dokumentují vzájemné ovlivňování. Tvůrčí spolupráce však panovala mezi Raffaelem a Giovannim da Udine. Ten mistrovy práce doplňoval malbou různých druhů rostlin a zvířat. Kresba Oříšků z Moravské galerie dokazuje, že se Giovanni připravoval studiemi podle konkrétních předmětů. Na kresbě Sedící figury s andělem z Olomouce, která byla připsána Sebastinovi del Piombo s tím, že je studií figury nad kaplí Borgherini v San Pietro in Montorio, je nerozřešeno, kdo je touto figurou. Autor článku navazuje na předchozí analýzy, kde jména figur byla odvozována z námětů v kapli - Bičování Krista a Proměnění Páně - a figury nahoře interpretuje jako nositele jejich starozákonního předznamenání. Tuto výzdobu srovnal s její pozdější verzí od Federica Zuccara v římském Oratoriu del Gonfalone. Tam evidentně sedí Prorok a Sibyla. Sebastiano del Piombo pro kapli Borgherini asi připravoval také Proroka a Sibylu, která je studována na olomoucké kresbě. Proč byla na fresce změněna v mužského proroka, není známo. Nad kaplí tedy sedí dva bezejmenní proroci, předpovídající Kristovo Bičování.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
LXI
Numer
6
Strony
529-541
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.d17f6f43-d6f7-4de2-865a-e0671b494ae8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.