PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 336 | 9-23
Tytuł artykułu

Metropolizacja zarządzania miejskim transportem zbiorowym w województwie śląskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Metropolisation of urban transport management in the Silesian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania zróżnicowania 41 gmin tworzonego związku metropolitalnego w województwie śląskim. Zestawiono stosowne dane oraz wykorzystano taksonomiczną metodę różnic przeciętnych (od nazwiska jej twórcy nazywaną metodą Czekanowskiego). Wykorzystano wskaźniki opisujące gęstość zaludnienia, dochody gmin oraz nasycenie usługami transportu zbiorowego. Wyznaczono w ten sposób cztery grupy miast w tworzonej metropolii, z których trzy (21 miast) tworzą spójny, zurbanizowany obszar, natomiast pozostałe mają w stosunku do nich charakter stref podmiejskich. Wyniki badań przedstawione w artykule są punktem wyjścia do projektowania rozwiązań z zakresu oferty przewozowej, integracji oraz zasad finansowania zadań przyszłego związku metropolitalnego.
EN
The paper presents the results of the study on the differentiation of 41 municipalities of metropolitan union which is currently being established in the Silesian Voivodeship. The differentiation analysis is based on the taxonomic method of average differences (called the Czekanowski’s method from the name of its author) and collected indicators describing the population density, municipal income and the density of public transport services. Among all 41 municipalities four groups of cities were determined, three of which – 21 cities – create a coherent urbanised area, while the rest of them are rather suburban areas. The results of the study presented in this article are the starting point for designing solutions for the public transport planning, integration and financing of future metropolitan union tasks.
Czasopismo
Rocznik
Tom
336
Strony
9-23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Transportu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Transportu
Bibliografia
 • Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim (2012), Regionalne Centrum Analiz Strategicznych, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Analizy RCAS 3/2012, Katowice.
 • Dziadek S., Dydkowski G., Tomanek R. (1996), Metody integracji komunikacji miejskiej w aglomeracjach na przykładzie GOP [w:] F. Kuźnik (red.), Zarządzanie rozwojem gminy w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Katowice.
 • Heffner K., Gibas P., Ośrodki wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w Polsce, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/prezentacje_konferencja_polityka_miejska/1.2._piotr_gibas__krystian_heffner_-_orodki_regionalne_i_ich_obszary_funkcjonalne_w_polsce.pdf (dostęp: 20.05.2017).
 • Klasik A., Kuźnik F., Biniecki J., Szczupak B., Baron M., Ochojski A. (2009), Delimitacja Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. Inwentaryzacja instytucji metropolitalnych. Uwarunkowania kształtowania przyszłych funkcji GO, projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Koncepcja funkcjonowania Aglomeracji Górnośląskiej jako obszaru metropolitalnego (2000), Projekt Phare-INRED: PL9706. Katowice.
 • Kozłowski S. (1971), Pewne problemy związane ze stosowaniem metody różnic J. Czekanowskiego w badaniach przestrzennych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia 1971, Sectio H, Vol. 3.
 • Krzysztofik R., Runge J., współpraca Spórna T. (2011), Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „SILESIA”, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej w Sosnowcu.
 • Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, druk nr 2107, 30 lipca 2013 r. www.sejm.gov.pl
 • Skubiak B. (2011), Wykorzystanie metod statystycznych w analizach regionalnych –zarys teoretyczny, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dz.U. 2017, poz. 730.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych. Dz.U. 2015, poz. 1890.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, pismo Prezes Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2017, witryna internetowa Sejmu RP, www.sejm.gov.pl.
 • [www 1] www.gzm.org.pl (dostęp: 20.05.2017).
 • [www 2] www.stat.gov.pl (dostęp: 20.05.2017).
 • [www 3] www.bip.kzkgop.pl (dostęp: 20.05.2017).
 • [www 4] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Slaskie_mapa_administracyjna.png (dostęp: 20.05.2017).
 • [www 5] www.kzkgop.com.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2083-8611
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.cejsh-f6c7d43a-6dbb-4982-8745-54b4487c012e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.