PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 336 | 24-36
Tytuł artykułu

Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku organizacji uczącej się

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Transformation of an enterprise in the direction of a learning organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Organizacja ucząca się jest modelem przedsiębiorstwa obrazującym mechanizmy działania, które pozwalają przystosować działalność biznesową do warunków gospodarki opartej na wiedzy, a także dalej ją rozwijać. Celem artykułu jest scharakteryzowanie wybranych, ale istotnych kierunków zmian w przedsiębiorstwie, jakie należy wprowadzić, aby wdrożyć koncepcję organizacji uczącej się. Omówione zagadnienia dotyczą: struktury organizacyjnej, systemu motywacji, kapitału ludzkiego, dostępu do zasobów informacji i wiedzy, klimatu organizacyjnego, procesów organizacyjnego uczenia się, zarządzania organizacją uczącą się ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą.
EN
A learning organization is a model of enterprise depicting the mechanisms of operation enabling to adjust business activity to the conditions of the knowledge-based economy and develop it further. The article characterizes selected but significant directions of changes in an enterprise which must be made to implement the learning organization concept. The discussed issues concern: the organizational structure, the motivation system, human capital, the access to knowledge and information resources, organizational climate, organizational learning processes, learning organization management and knowledge management.
Czasopismo
Rocznik
Tom
336
Strony
24-36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Zachowań Organizacyjnych
Bibliografia
 • Beyer K. (2013), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 35.
 • Contractor F.J., Lorange P. (2002), The Growth of Alliances in the Knowledge-based Economy, „International Business Review”, No. 11(4).
 • Drucker P.F. (1994), Post-capitalist Society, Routledge.
 • Garvin D.A. (1993), Building a Learning Organization, „Harvard Business Review”, No. 71(4).
 • Jóźwiakowski P. (2016), Organizacja ucząca się – pomysł na konkurencyjność rynkową, „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych”, nr 9.
 • Kaczmarek B. (2012), Organizacja ucząca się jako nowa wartość firmy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 737.
 • Kelly K. (2001), Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 • Lassey P. (1998), Developing a Learning Organization, Kogan Page, London.
 • Łukasik P. (2015), Komunikacja i organizacyjne uczenie się w kontekście wspomagania innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Mikuła B. (2010), Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w praktyce [w:] Problemy pracy i polityki społecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Mikuła B. (2017), Creating a Learning Enterprise [w:] Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects. Materials Symposium (Kyiv 23-24 may, 2017), Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine), Cracow University of Economics (Poland), University of Messina (Italy).
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Mikuła B. (2015), Zarządzanie wiedzą w tworzeniu potencjału społecznego organizacji [w:] M. Cisek, K. Wąsowska (red.), Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 • Morawski M. (2010), Rozwój programów zarządzania pracownikami o wysokim potencjale na przykładzie biura podróży [w:] J. Stankiewicz (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie – kultura organizacji – społeczna odpowiedzialność, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nonaka I. (1994), A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, „Organization Science”, Vol. 5, No. 1.
 • Nonaka I. (1991), The Knowledge-Creating Company, „Harvard Business Review”, November-December.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno T. (2000), SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, „Long Range Planning”, Vol. 33.
 • Olszak C., Zięba E. (2006), Business Intelligence Systems in the Holistic Infrastructure Development Supporting Decision-Making in Organisations, „Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management”, Vol. 1.
 • Olszewska B. (2013), Teoretyczne nurty dominujące w problematyce uczenia się organizacji [w:] B. Olszewska, M. Czarnecki, E. Piwoni-Krzeszowska (red.), Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Seebacher U.G. (2002), Cyber Commerce Reframing. The End of Business Process Reengineering? Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Sikorski Cz. (2002), Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sitko-Lutek A. (2009), Organizacyjne uczenie się a kompetencje organizacji [w:] A. Sitko-Lutek, E. Skrzypek (red.), Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Stabryła A. (2015), Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 26, nr 1, czerwiec.
 • Stefaniuk T. (2014), Komunikacja w zespole wirtualnym, Difin, Warszawa.
 • Walczak S. (2005), Organizational Knowledge Management Structure, „The Learnin Organization”, Vol. 12, No. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2083-8611
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.cejsh-87e67366-d57c-4121-8b0e-946f56eb965f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.