PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 336 | 79-89
Tytuł artykułu

Konkurowanie jakością kapitału ludzkiego w warunkach jego cyberdyskredytacji (przykład uczelni wyższych)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Competing for the quality of human capital in the conditions of cyberdiscreditation (an example of universities)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono istotę cyberdyskredytacji i jej psychologiczne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, technologiczne, zawodowe/branżowe uwarunkowania, zwracając uwagę na aspekty konkurowania jakością kapitału ludzkiego. Opisano wszystkie 22 formy cyberdyskredytacji oraz podano ich przykłady, wykorzystując wyniki własnych badań empirycznych z wykorzystaniem strony www.sprawdzwykladowce.pl. Ponadto (przy użyciu trzech relacyjnych metod pomiaru, tj. wskaźnika dyskredytacji, wskaźnika nasilenia dyskredytacji ogółem i szczegółowego wskaźnika nasilenia dyskredytacji) dokonano diagnozy różnic w nasileniu dyskredytacji w uczelniach o różnej pozycji rankingowej.
EN
This article presents the essence of cyberdiscreditation and its psychological, economic, legal, cultural, technological and professional conditioning, while taking into account aspects of competing with the quality of human capital. It describes all the twenty- -two forms of cyberdiscreditation and provides their examples, using the results of own empirical research based on the website www.sprawdzwykladowce.pl. In addition, it makes a diagnosis of the differences in the volume of discreditation in universities of different ranking, using three relational measurement methods, ie. discreditation ratio, the total ratio of discreditation intensity and the detailed ratio of discreditation intensity.
Czasopismo
Rocznik
Tom
336
Strony
79-89
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Organizacjami
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Organizacjami
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Organizacjami
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Organizacjami
Bibliografia
 • Balcerowicz L. (2014), Wstęp [w:] T.W. Schultz, Ekonomia kapitału ludzkiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czaplicka M. (2014), Zarządzanie kryzysem w social media, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Jennifer L., Pettalia J.L., Levin E., Dickinson J. (2013), Cyberbullying: Eliciting Harm without Consequence, „Computers in Human Behavior”, No. 29.
 • Karwat M. (2007), O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kodeks karny. Dz.U. 2016, poz. 1137, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 29.03.2017).
 • Król H. (2006), Kapitał ludzki w organizacji [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiek M. (2015), Uniwersytet w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (2016), Cyberdyskredytacja pracowników. Uwarunkowania, formy, implikacje, CeDeWu.Pl, Warszawa.
 • Pluta A. (2016), Polityka personalna jako moderator negatywnych skutków przyśpieszenia organizacji [w:] A. Andrzejczak, J. Furmańczyk (red.), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków.
 • Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2014. Najlepsze uczelnie akademickie 2014, http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=1 (dostęp: 19-21.05.2015).
 • Rybicki J., Pawłowska B. (2009), Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej, materiały konferencyjne V Konferencji Naukowej z cyklu Wiedza i innowacje pt. „Ochrona wiedzy i innowacji”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urbanek P., Walińska E. (2016), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, t. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Waszczak S. (2016), Dyskredytacja przedstawicieli zawodów zaufania publicznego przez klientów, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Winnicka-Wejs A. (2016), Dyskredytacja pracowników online i offline (podobieństwa i różnice), „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Zgoliński I. (2013), Zniesławienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • [www 1] https://www.facebook.com/Sprawd%C5%BA-Wyk%C5%82adowc%C4%99-111235562371602/?fref=ts (dostęp: 25.03.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2083-8611
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.cejsh-0106851e-5b4c-44de-9abe-ffe947759dd3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.