Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 159 | 2 | 142-165
Tytuł artykułu

Ústavněprávní limity ochrany "duševního majetku" a práva vydavatelů tiskových publikací

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Constitutional limits of protection of “intellectual property” and rights of publishers of press publications
Języki publikacji
CS
Abstrakty
EN
The author analyzes the protection of rights to the results of creative intellectual activity [Article 34 (1) of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms] and related protection of intellectual property enshrined in Article 11 (1) of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. In his paper, the author points out that the constitutionally guaranteed protection of property has its vertical and horizontal dimensions. While the vertical dimension rests in the protection of property against arbitrary interference by the state power, the horizontal dimension means that it must be clear to third parties what conduct is legally allowed or prohibited. This requires that property rights should be clearly defined in terms of their subject matter, content, and scope. The author further concludes that there must be a compelling reason for introducing new objects of intellectual property rights, such as press publications. In this area, the legislature is limited by the principle of general freedom of action and also freedom of expression. According to the author’s view, the introduction of online publishing rights for publishers of press publications, as provided for in Articles 15 and 16 of Directive 2019/790/EU, will result in that any commercial act of reproduction of news articles by the search engine operator (ISP) will be subject to a license agreement. This will interfere with the public debate on the Internet over current events of political, cultural, or social life.
CS
Autor provádí analýzu ochrany práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti ve smyslu čl. 34 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a posléze ochrany duševního majetku dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V příspěvku se autor pokouší poukázat na to, že ústavně zaručená ochrana majetku má svůj vertikální a horizontální rozměr. Zatímco vertikální rozměr spočívá v ochraně majetkových hodnot před svévolnými zásahy státní moci, horizontální rozměr tkví v tom, že třetím osobám (tertiům) musí být zřejmé, jaké jednání je právně aprobované či reprobované. S tím souvisí požadavek, aby majetková práva byla jednoznačně vymezena co do předmětu, obsahu a rozsahu. Autor vyslovuje závěr, že k zavádění nových předmětů majetkových práv, například pokud jde o tiskové publikace, musí existovat přesvědčivý a závažný důvod. Zákonodárce je v dané oblasti limitován nejen principem obecné svobody jednání (čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), ale u zveřejněných nehmotných statků, které jsou užívány v rámci diskursu v demokratické společnosti, také svobodou projevu (čl. 17 odst. 2 a 4 Listiny základních práv a svobod). Zavedení práv vydavatelů tiskových publikací k jejich užití online, které přináší čl. 15 a 16 směrnice č. 2019/790/EU, dle názoru autora povede k tomu, že jakýkoli komerční akt rozmnožení novinového článku nebo zpřístupnění částí novinových zpráv v online prostředí bude podmíněn tím, že provozovatel vyhledávače (poskytovatel služeb v informační společnosti) bude muset uzavřít licenční smlouvu s vydavateli tiskových publikací („novinářských děl“). Tím dojde k zásahu do veřejné debaty, která je na internetu vedena nad aktuálními událostmi politického, kulturního či společenského života.
Twórcy
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ca4e34af-45a9-4f2a-abbe-c605695e893f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.