PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 52--54
Tytuł artykułu

BIM jako narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
BIM as a tool supporting risk management of construction investment project
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano przykłady dużych rozbieżności w kalkulacji kosztu inwestycji przez zamawiającego i oferentów oraz zasadnicze przyczyny najczęściej występującego w praktyce ryzyka przekroczenia parametrów przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wskazano możliwości wyeliminowania tak znacznych różnic dzięki zastosowaniu technologii BIM i stosowaniu jednakowych oraz spójnych danych przez uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ponadto przedstawiono korzyści wynikające z możliwości rozbudowania trójwymiarowego modelu 3D (obejmującego konstrukcję, architekturę i instalacje), o kolejne wymiary – 4D (analizę czasu realizacji), 5D (kalkulację kosztów realizacji inwestycji jako całości oraz jej poszczególnych etapów) i 6D (analizę efektywności energetycznej). Autorzy podkreślają korzyści płynące z wykorzystania technologii BIM do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia budowlanego, dzięki integracji wszystkich współpracujących na etapie projektowania i realizacji obiektu podmiotów, dysponujących dużą wiedzą na temat potencjalnych zagrożeń i metod ograniczenia ich skutków.
EN
The article presents examples of large discrepancies in the calculation of the investment cost by the contracting authority and tenderers and main reasons of the most common in practice risk of exceeding parameters of the investment project. The authors suggest the possibility of eliminating such significant differences by using BIM and collecting identical and consistent data by participants of the construction investment project. They also show the benefits of being able to expand the three-dimensional 3D model (including the construction, architecture and installations), by further dimension - 4D ( the analysis of implementation time), 5D (the cost calculation of the investment as a whole and its individual stages), 6D (the analysis of energy efficiency). The authors emphasize the benefits of using BIM technology for risk management of construction project, thanks to the integration of all cooperating entities on the design and implementation of object stage with extensive knowledge of the potential risks and methods to reduce their impact.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
52--54
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Bibliografia
  • [1] Wierzowiecki Paweł. 2015. „V4 BIM Task Group”. Konferencja – Innowacyjne zamówienia publiczne na roboty budowlane. Warszawa: ftp://ftp.uzp.gov.pl/Konferencje/BIM/1130_Wierzowiecki_V4BIMtg_referat.pdf (dostęp 8.03.2016 r.).
  • [2] Kasznia Dariusz. 2015. „BIM – idea, argumenty, zalety dla Inwestora/Zamawiającego”. Konferencja – Innowacyjne zamówienia publiczne na roboty budowlane. Warszawa: ftp://ftp.uzp.gov.pl/Konferencje/BIM/1100_Kasznia_BIM_referat.pdf (dostęp 8.03.2016 r.).
  • [3] http://www.ipb.org.pl/?p=832. (dostęp 5.03.2016 r.)
  • [4] Grzyl Beata, Magdalena Apollo. 2015. „Umowa o roboty budowlane w aspekcie podziału ryzyka stron”. Inżynieria Morska i Geotechnika (6): 838 – 843.
  • [5] Grzyl Beata. 2014. „Nieprawidłowości w umowach na roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych”. Inżynieria i Budownictwo 70 (5): 269 – 272.
  • [6] http://www.muzeum1939.pl/pl/bip/przetargi_rozstrzygniete (dostęp 26.02.2016 r.).
  • [7] http://www.gik.gda.pl/investmentNews/news,627,p,118/inwestycje/tunel_pod_martwa_wisla/aktualnosci/montujemy_instalujemy_uruchamiamy.html (dostęp 27.02.2016 r.).
  • [8] Górska Agnieszka. Praca inżynierska. Analiza i ocena przetargu na wykonanie robót budowlanych – studium przypadku. Politechnika Gdańska. Gdańsk 2015. Promotor: dr inż. Beata Grzyl.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fb42ce59-599c-423a-b66a-c9623e2fc3b2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.