PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 63--73
Tytuł artykułu

Wpływ inwestycji drogowych na zwierzęta – działania minimalizujące

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Mitigating a traffic impact on animals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Polska jest krajem o wyróżniającej się na tle Europy różnorodności biologicznej. Jednocześnie w ostatnich latach stała się jednym z największych placów budowy infrastruktury drogowej. Rozbudowa sieci drogowej zawsze wiąże się z ingerencją w tereny cenne przyrodniczo, a biorąc pod uwagę fakt, że obszary objęte ochroną stanowią ok. 33% powierzchni kraju, uniknięcie konfliktów na tym tle jest praktycznie niemożliwe. Dlatego działania mające na celu minimalizowanie oddziaływania na świat przyrody są nieodłączną częścią każdej realizowanej inwestycji drogowej. Elementy ochrony dzikiej przyrody stanowią do 30% kosztów całej inwestycji, dlatego też poniesione koszty muszą się zamortyzować poprzez skuteczność podjętych działań. Monitoring zastosowanych urządzeń z jednej strony pozwala na ocenę ich skuteczności, a z drugiej umożliwia zidentyfikowanie ewentualnych błędów i ich unikniecie w przyszłości. Ilość oraz różnorodność podejmowanych w Polsce działań minimalizujących negatywny wpływ dróg na dziką przyrodę, zwłaszcza w odniesieniu do liczby przejść dla zwierząt, zapewniających zachowanie ciągłości ekologicznej, stawia Polskę w czołówce państw europejskich pod tym względem.
EN
Poland, which biological diversity stands out in comparison with the rest of Europe, became one of the biggest road construction site during the last few years. A development of a road network almost always involves disturbance of biogically sensitive and protected areas. As those areas cover about one third of the whole country it is virtually impossible to avoid conflicts concerning biological protection. For those reasons, steps to be taken to limit to a minimum the incidence of the construction works on the biological environment constitute an integral part of each investment. The costs of protecting unspoiled environment represent up to 30% of the total costs of investments. The effectiveness of planned actions must consequently justify spending the considerable funds involved. Monitoring of the results of solutions used allows both verification of their usefulness and identification possible errors so that they may be avoided in the future. Number of actions which have been undertaken in Poland to minimalize the incidence of roads on unspoiled environment, in particular as regards the number of fauna passes, to preserve the ecological continuity, place Poland among most advanced European countries.
Wydawca

Rocznik
Strony
63--73
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Departament Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, dnowacka@gddkia.gov.pl
Bibliografia
 • [1] Berthinussen A., Altringham J. 2012a. Do bat gantries and underpasses help bats cross roads safely? PloS One. 7(6): e 38775. doi:10.1371/journal.pone.0038775
 • [2] Borowska S. 2008. Kolizje z dzikimi zwierzętami na drogach w Polsce, praca dyplomowa, Warszawa.
 • [3] Cichocki J., Łupicki D., Ważna A., Nowacka D. 2013. Czy można ochronić nietoperze przed kolizjami z pojazdami na autostradzie?. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.15, Zeszyt 36/3/2013
 • [4] Fernanadez–Bau M., Flaquer C., Rosell C., Matas R.M., Siller J.M., Garcia–Rafalos R. 2010. Monitoring the effect of a screen installed to mitigate the impact of a high speed railway on bats. Conferencia IENE International Conference on Ecology and Transportation. Improving Connections in a Changing Enviroment, Velence, Hungaria 27-1 October-December. Infra Eco Network Europe.
 • [5] Iuell, B., Bekker, G.J., Cuperus, R., Dufek, J., Fry, G., Hicks, C., Hlaváč, V., Keller, V., B., Rosell, C., Sangwine, T., Tørsløv, N., Wandall, B. le Maire, (Eds.) 2003. Wildlife and Traffic: A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions.
 • [6] Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R., Stachura K. 2004. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dziko żyjących zwierząt. Wydanie II, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 • [7] Kurek R. T. 2011. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach (wyd. II) – GDOŚ, Warszawa.
 • [8] Lesiński G. 2011. Nietoperze zabijane przez pojazdy na drodze pomiędzy Warszawą a Nowym Dworem Mazowieckim. Nietoperze 12 (1-2): 51-52.
 • [9] Limpens H.J.G.A., Kapteyn K. 1991. Bats, their behaviour and linear landscape elements. Myotis 29: 39-48.
 • [10] Mickiewicz P., Nowacka D. 2008. Budowa dróg a utrzymanie drożności korytarzy ekologicznych. Ochrona łączności ekologicznej w Polsce Białowieża 2008, s. 179 - 183.
 • [11] Ministerstwo Środowiska Naturalnego, Wodnego i Obszarow Wiejskich, 2008. Zalecenia techniczne w celu kontroli i oceny skuteczności środkow naprawczych efektu barierowego infrastruktury transportowej. Dokumentacja związana ze zmniejszeniem fragmentacji siedliska spowodowanej przez infrastrukturę transportową, numer 2. O.A. Parki Narodowe. Ministerstwo Środowiska Naturalnego, Wodnego i Obszarow Wiejskich. 138 stron, Madryt
 • [12] Nowacka D. 2013. Wpływ inwestycji drogowych na zwierzęta. Działania minimalizujące. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.15, Zeszyt 36/3/2013
 • [13] Nowak M. 2013. Przegląd Komunalny. 7/2013
 • [14] Nowak M., Mickiewicz P. 2012. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, Cedewu, Warszawa 2012, s. 137 – 151.
 • [15] Pierużek-Nowak S. Jędrzejewski W., Briggs L., Kurek R., Mysłajek R. 2007. Analiza możliwości wdrożenia systemu monitoringu przejść dla zwierząt w Polsce, Twardorzeczka.
 • [16] Solon. J. 2008. Korytarze ekologiczne – podobieństwa i różnice w skali wewnątrzkrajobrazowej i ponadregionalnej. Ochrona łączności ekologicznej w Polsce Białowieża 2008, s. 137–143
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f98581d1-ceac-4dec-96ad-068ca79f44cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.