PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 1-2 | 167--180
Tytuł artykułu

Potrzeby osobowe państwowej straży pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny : zarys problemu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, skupiający jako organizatora Państwową Straż Pożarną oraz włączone do jego struktur Ochotnicze Straże Pożarne, przychodzi z pomocą swym obywatelom oraz wszystkim innym osobom przebywającym na terytorium naszego kraju w sytuacji nagłego zagrożenia – wtedy, kiedy obywatel może stracić jedno ze swych podstawowych praw tj. prawo do bezpieczeństwa. Skuteczność i ciągłość działań ratowniczych jest uzależniona od integracji zadaniowej, konsolidacji organizacyjnej i spójności współdziałania między państwową służbą a służbą ochotniczą, na każdym poziomie funkcjonowania państwa. Jednakże na czas wprowadzania stanu nadzwyczajnego lub w przypadku wybuchu wojny, skuteczność działań ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) może być znacząco ograniczona, gdyż w przeciwieństwie do Państwowej Straży Pożarnej, która może podnieść swoją gotowość operacyjną, gotowość Ochotniczych Straży Pożarnych może być znikoma.
EN
National Firefighting and Rescue System converges as a main organizer State Fire Service and supporting its voluntary firefighting units and was created to bring help to Polish citizens and all persons that are within territory of the Republic of Poland in case of sudden danger – when each human could lost any of fundamental rights – the right to safety. Effectiveness and continuity of rescue actions is conditioned by tasks, organization and coordination integrity between state and volunteer units on each level of country functioning. However in state of emergency or in case of war effectiveness of National Firefighting and Rescue System (NFRS) could be significantly reduced, because in contrast of State Fire Service which can improve opreational promptness, alacrity of volunteer firefighting units would be minimalized.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
167--180
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
 • Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Biuletyn Informacyjny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, KG PSP, Warszawa 2016.
 • 2. Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System, AON, Warszawa 2011.
 • 3. Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP – zasadnicze wnioski z diagnozy obecnego stanu rzeczy, [w:] System Bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy, W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red. naukowa), AON, Warszawa 2014.
 • 4. Marczyński D., KSRG -wczoraj, dziś i jutro – podsumowanie ewaluacji systemu i planów rozwoju po 20 latach funkcjonowania, s. 18, „Przegląd Pożarniczy” nr 9/2015, KG PSP, Warszawa 2015.
 • 5. Raport z podsumowania działań ratowniczych podczas powodzi maj–czerwiec 2010 r., KG PSP, Warszawa 2010.
 • 6. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2002.
 • 7. Sobolewski G., Sikora M., Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce – uwarunkowania, zadania i funkcjonowanie, [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP, D. Wróblewski (red.), Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2014.
 • Akty prawne
 • 1. Protokoły dodatkowe do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 roku, dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (protokół I) oraz ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1992, nr 41, poz. 175).
 • 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.).
 • 3. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. (M.P. z dnia 16 maja 2013 r. poz. 377).
 • 4. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady NR 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej l 347/924).
 • 5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2006, nr 96, poz. 667 z późn. zm.).
 • 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2013, poz. 1340, z późn. zm.).
 • 7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855).
 • 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, Nr 16, poz. 95).
 • 9. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale kompetencji pomiędzy organami administracji gminy a organami administracji państwowej (Dz.U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. Nr 46, poz. 239).
 • 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2004, Nr 210, poz. 2136).
 • 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004, Nr 229, poz. 2307).
 • 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny (Dz.U. 2004, Nr 203, poz. 2081).
 • 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002, Nr 96, poz. 850).
 • 15. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 maja 2014 r. w sprawie normatywu w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f4bc2383-7a26-4880-a265-46831a79501c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.