PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 118--119
Tytuł artykułu

Elastyczność rachunku kosztów w cyklu życia obiektu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Flexibility cost calculation in the life cycle of a building facility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem prowadzenia analiz ekonomiczno-społecznych jest uzasadnienie, iż zastosowany wariant inwestycji jest właściwy nie tylko z uwagi na ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego, lecz także ze społecznego punktu widzenia. W ostatnim czasie zauważalny jest trend w kierunku elastycznego wariantowania i projektowania inwestycji w aspekcie analizy kosztów w cyklu życia obiektu. Warto przytoczyć chociażby projekt nowelizacji ustawy PZP, w którym wprowadzono kryterium kosztu (tj. podejście oparte na rachunku kosztów cyklu życia) uwzględniające zarówno koszty wykonania oraz eksploatacji, jak również koszty przypisywane społeczny mi ekologicznym efektom zewnętrznym (mającym wpływ na elastyczne podejście do projektowania np. przy realizacji stadionów).
EN
The main aim of the economic and social analysis is a confirmation that the applied variant of the investment is appropriate not only because of the estimation of the investment project effectiveness, but also from a social point of view. Recently it has been noticeable, mainly through further proposals for changes in the applicable laws and regulations, the trend towards the flexible preparing of variants and designing of investment in terms of cost analysis in the life cycle of a building facility. It is worth quoting even a draft amendment to the Public Procurement Law, where it has been clearly introduced the cost criterion (i.e. an approach based on the cost calculation in the life cycle) taking into account both the execution costs and the operation costs, as well as the costs assigned to the social and environmental external effects (affecting a flexible approach to designing, e.g. the stadiums projects).
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
118--119
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • [1] Arboleda C. A., D. M. Abraham. 2006. „Evaluation of flexibility in capital investments of infrastructure systems”. Engineering Construction and Architectural Management 13 (3): 254 – 274
 • [2] Dziadosz Agnieszka, Mariusz Rejment, Oleg Kapliński. 2015. „Łączne koszty budynku w cyklu życia inwestycji budowlanej”. [w]: Wybrane problemy budownictwa. Bydgoszcz. Wyd. Uczeln. Uniw. Technol.-Przyrodn. w Bydgoszczy. s. 127 – 134.
 • [3] Dziadosz Agnieszka. 2015. „Model oszacowania łącznych kosztów cyklu życia obiektu”. [w:] Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Rekomendowane metody i techniki, KILiW PAN Warszawa. 245 – 270.
 • [4] Kapliński Oleg (red.). 2007. „Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych”. KILiW PAN, IPPT, Studia z zakresu inżynierii nr 57, Warszawa.
 • [5] Kapliński Oleg. 2008. „Trendy rozwoju i przydatność technik planowania i podejmowania decyzji – polskie doświadczenia”. Wrocław. Technologia i Zarządzanie w Budownictwie, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 91 (20): 69 – 77.
 • [6] Kasprowicz Tadeusz. 2010. „Proces analizy koncepcyjnej, projektowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć budowlanych”. Technical Transactions. Civil Engineering. 1-B (2): 177 – 189.
 • [7] Kośmieja Maria, Marcin Gajzler, Jerzy Pasławski. 2014. „Flexible designing of road infrastructure example”. Technical Transactions. Civil Engineering. ISSUE 2-B (6): 56 – 64. DOI 10.4467/2353737XCT.14.112.2562.
 • [8] Pasławski Jerzy, Maria Różdżyńska. 2013. „Flexible Approach in Infrastructure Design Buffer Parking Case Study”. Procedia Engineering 57 (201): 882 – 888 DOI: 10.1016/j.proeng.2013.04.112.
 • [9] Plebankiewicz Edyta. 2014. „Kierunki działań zmierzających do obniżenia kosztów w cyklu życia budynków miejskich”. [w]: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, monografia, Wyd. Uczeln. Politechniki Lubelskie: 271 – 282.
 • [10] Zielone Zamówienia Publiczne, podręcznik II, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2012.
 • [11] Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2011.
 • [12] Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji. Nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2014.
 • [13] „Wyniki działalności Stadionu Narodowego”, www.stadionnarodowy.org.pl.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f39494be-01d1-44a5-b5f0-9a4379f64ff3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.