Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | R. 23, nr 2 | 76--82
Tytuł artykułu

Jakość powietrza w budynkach modernizowanych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Air quality in upgraded buildings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problemy z jakością powietrza w pomieszczaniach są dość powszechnym zjawiskiem. Niestety zazwyczaj w trakcie prac modernizacyjnych i po ich zakończeniu wyraźnie się nasilają. W artykule przedstawiono potencjalne przyczyny, jakie mogą prowadzić do tego zjawiska zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na modernizacje budynków w ramach kampanii zmierzających do drastycznego ograniczenia zużycia energii. Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały jednak, że możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości powietrza nawet w budynkach modernizowanych do standardu zeroenergetycznego - ZEB. Polska niestety nie ma dużych doświadczeń w tej dziedzinie. Konieczny jest intensywny transfer wiedzy z krajów o znacznie bogatszych doświadczeniach. W artykule przedstawiono prostą analizę SWOT podstawowych technologii i przedsięwzięć służących do kształtowania jakości powietrza wewnętrznego. Zwrócono także uwagę na malejące koszty prostych monitorów jakości powietrza, które mogą ostrzegać użytkowników w czasie rzeczywistym i znacznie ograniczyć liczbę poważnych zagrożeń dla ich zdrowia i życia.
EN
Indoor air quality issues are relatively common. Unfortunately, they tend to become even more pronounced during and after upgrading works. The article presents the potential causes of this occurrence in residential buildings as well as public function buildings. Special emphasis is on building upgrading campaigns aimed at a dramatic reduction of energy consumption. Pilot project executed in many countries have demonstrated that high quality of air can be assured even in buildings modernized to zero-energy level (ZEB). Unfortunately, Poland does not have a lot of experience in the field. Extensive knowledge transfer from countries with significantly richer experience is necessary. The paper presents a simple SWOT analysis of basie technologies and projects used to determine the quality of indoor air. Attention is also drawn to the decreasing costs of simple air quality monitors capable of warning users in real time and hence significantly reducing the incidence of serious health and life hazards.
Słowa kluczowe
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
76--82
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., fot., rys.
Twórcy
autor
 • Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Poltechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. T. Jędrzejewska-Ścibak, J. Sowa, „Jakość powietrza w budynku", XL Konferencja Naukowa KILiW i KN PZiTB „Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Budownictwo a Środowisko", Krynica 1994, tom 1, str. 227-238.
 • 2. „European Concerned Action (COST 613) Report No 4 Sick Building Syndrome. A Practical Guide", Commission of the European Communities, Luksemburg 1989.
 • 3. J. Sowa, „Termomodernizacja a jakość powietrza w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, Nowoczesna stolarka a fizyka i mykologia budowlana", Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Wrocław 19-20 kwietnia 2001, str. 43-47.
 • 4. M. Krzyżanowski, „Zatrucia tlenkiem węgla w Polsce i Europie", Międzynarodowa Konferencja „Czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja duże bezpieczeństwo", Warszawa 8-9 października 2013.
 • 5. T. Jędrzejewska-Ścibak, J. Sowa, „Zdrowe powietrze w domu", „MURATOR Radzi" 1/2000.
 • 6. Strona internetowa: https://www.aereco.com.pl (dostęp 9 października 2017 r.).
 • 7. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.R 1996 nr 19 poz. 231).
 • 8. PN-83/B-03430/Az3:2000, „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania".
 • 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz U 2014 poz. 888).
 • 10. PN-EN 15251:2012, „Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę", Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.
 • 11. M. Szymkowiak, D. Heim, J. Sowa, „Emisja lotnych związków organicznych z urządzeń biurowych - aktualny stan wiedzy oraz plan badań", XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2017.
 • 12. B. C. Wolverton, „Rośliny przyjazne dla domu", Koroprint-Elew, Warszawa 1996.
 • 13. Strona internetowa: http://florabo.eu/(dostęp 9 października 2017 r.).
 • 14. J. Sowa, „Jakość powietrza w budynkach energooszczędnych" [w:] „Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy" pod red. nauk. M. Wesołowskiej, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, s. 155-166.
 • 15. J. Sowa, „Modernizacja budynków użyteczności publicznej do standardu niemal zeroenergetycznego - przykłady obiektów norweskich", „Rynek Instalacyjny" 7-8/2017, s. 22-27.
 • 16. M. Mijakowski, J. Rucińska, J. Sowa, R.Narowski, „Koncepcja poprawy środowiska wewnętrznego w przykładowym budynku użyteczności publicznej modernizowanym do standardu NZEB", XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2017.
 • 17. „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii", praca zbiorowa pod red. J. Sowy, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2017.
 • 18. Strona internetowa: www.kodnzeb.pl
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f2c5545c-0930-4f2a-999d-128b1f97beb7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.