Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | T. 73, nr 4 | 16--21
Tytuł artykułu

Suplementy diety wspomagające odchudzanie

Warianty tytułu
EN
Dietary supplements supporting weight reduction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Suplementy wspomagające odchudzanie należą do środków spożywczych, których celem jest m.in. uzupełnienie normalnej diety o substancje wykazujące efekt fizjologiczny, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, przeznaczonych do spożywania w małych odmierzonych ilościach jednostkowych. Do najczęściej stosowanych składników bioaktywnych w suplementach diety wspomagających odchudzanie należą: chrom, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt gorzkiej pomarańczy, L-karnityna, błonnik. Suplementy diety wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania zawarte w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety z dnia 9 października 2007r. (Dz.U. z 2007 r. nr 196, poz. 1425 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29). W Polsce nadzór nad wprowadzaniem do obrotu handlowego suplementów diety dla osób odchudzających się sprawuje Główny Inspektorat Sanitarny, którego obowiązkiem jest m.in. rejestracja produktu, kontrola zgodności z wymaganiami prawa żywnościowego oraz badanie, czy suplement diety nie ma właściwości produktu leczniczego.
EN
Supplements supporting weight reduction are foodstuffs whose purpose is, among others, supplementing a normal diet with substances having a physiological effect, a form allowing for dosage, intended for consumption in small, measured unit. The most commonly used bioactive ingredients in dietary supplements supporting weigh reduction include: chromium, green tea extract, bitter orange extract, L-carnitine, fiber. Dietary supplements placed on the market must meet the requirements of the Act on Food Safety and Nutrition of August 25, 2006 (Journal of Laws of 2010 No. 136, item 914, as amended), Regulation of the Minister of Health on composition and labeling of dietary supplements dated 9 October 2007. (Journal of Laws of 2007 No. 196, item 1425, as amended) and the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 23 December 2014 on the labeling of particular types of foodstuffs (Journal of Laws of 2015, item. 29). In Poland, the supervision over the introduction of dietary supplements supporting weight reduction on the market is exercised by the Głowny Inspektorat Sanitarny, whose duty is, among others, product registration checking compliance with the requirements of food law and examining whether dietary supplement does not have the properties of the medicinal product.
Wydawca

Rocznik
Strony
16--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
 • „Przemysł Spożywczy”
 • Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Białkowska M., K. Stoś. 2007. „Suplementy diety wspomagające terapię otyłości”. Lekarz 9 : 40-45.
 • [2] Brass E.P. 2000. „Supplemental carnitine and exercise”. The Americam Jurnal of Clinical Nutrition 72 : 618-623.
 • [3] Całka J., A. Zasadowski, J. Juranek. 2008. „Niektóre aspekty leczniczego działania zielonej herbaty”. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLI (1) : 5-14.
 • [4] Carter A.L., T.O. Abney, D.F. Lapp. 1995. „Biosynthesis and metabolism of carnitine”. Journal of Child Neurology 10 : 3-7.
 • [5] Dickinson A., L. Bonci, N. Boyon, J.C. Franco. 2012. „Dietitians use and recommend dietary supplements: report of a survey”. Nutrition Jurnal 14 : 14-11.
 • [6] EFSA, 2009: Raport Grupy ds. Współpracy Naukowej EFSA (ESCO). Załącznik A. Dziennik Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 7 (9) : 22-39.
 • [7] EFSA, 2009: Raport Grupy ds. Współpracy Naukowej EFSA (ESCO). Załącznik B. Dziennik Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 7 (9) : 40-78.
 • [8] Główny Urząd Statystyczny 2016: Stan zdrowia ludności Polski w 2014 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016, http://www.stat.gov.pl/.
 • [9] http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180418 - 18 April 2018
 • [10] https://rejestrzp.gis.gov.pl/index.php/przegladaj/2007
 • [11] https://suplementy.gis.gov.pl/
 • [12] Jagielski A.K., A. Piesiewicz. 2011. „Cukrzyca wyzwaniem dla medycyny XXI wieku – wnioski z badań klinicznych i biochemicznych”. Postępy Biochemii 57 (2) : 192- 199.
 • [13] Jarosz M., J. Ciok, W. Respondek, J. Charzewska, K. Stoś, B. Wajszczyk, W. Bogusz-Kaliś, K. Wolnicka, E. Rychlik, R. Wierzejska, I. Sajor. 2008. „Suplemety diety i zdrowie”, 11-4 , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • [14] Jarosz M., E. Rychlik, A. Cichocka, M. Białkowska. 2017. „Energia”. W: Normy żywienia dla populacji Polski pod red. M. Jarosza, 32-37. Warszawa, Instytut Żywności i Żywienia.
 • [15] Jarosz M., I. Traczyk, K. Stoś, J. Charzewska, E. Rychlik, H. Kunachowicz, W.B. Szostak, A. Wojtasik, L. Szponar, H. Mojaska, W. Respondek, L. Kłosiewicz-Latoszek, B. Cybuska, K. Wolnicka, R. Wierzejewska, E. Chabros, B. Wajszczyk, Z. Chwojnowska, M. Ołtarzewski, I. Sajor, B. Przygoda, A. Walkiewicz, D. Szostak-Węgierek, M. Siuba, I. Gielecińska, W. Kłys, K. Iwanow, D. Wolańska, H. Stolińska. 2012. „Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja”, 75-85. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • [16] Krzysik M., H. Grajeta. 2010. „Rola chromu w etiopatogenezie wybranych chorób”. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIII (3) : 428-435.
 • [17] Najwyższa Izba Kontroli, 2016: Informacje o kontroli. Dopuszczenie do obrotu suplementów diety. Nr ewid. 195/2016/P/16/078/LLO, 6-35.
 • [18] Platta A. 2014. „Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo - naczyniowego”. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 86 : 154-166.
 • [19] Przybylska D., M. Kurowska, P. Przybylski. 2012. „Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej”. Hygeia Public Health 47 (1) : 28-35.
 • [20] Respondek W., M. Jarosz. 2004: „Suplementy diety w otyłości”. Żywienie Człowieka i Metabolizm 31 (4) : 353-360.
 • [21] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. 2011 nr 80 poz. 437).
 • [22] Sadowska J., M. Szuber. 2011. „Ocena stosowanych metod odchudzania oraz używania preparatów wspomagających odchudzanie przez młode kobiety”. Roczniki PZH 3 (62) : 343-350.
 • [23] Saper R.B., D.M. Eisenberg, R.S. Phillips. 2004. „Common Dietary Supplements for Weight Loss”. American Family Physician 70 (9) : 1713-1738.
 • [24] Skop-Lewandowska A., A. Małek, M. Gmur, E. Kolarzyk. 2013. „Sposób żywienia oraz popularność stosowania suplementów diety i odżywek wśród młodych osob uczęszczających do klubów fitness”. Problemy Higieny i Epidemiologii 94 (4) : 786-793.
 • [25] Stoś K., M. Nalewczyńska, K. Orłowska, L. Szponar. 2004. „Suplementy diety w Polsce w świetle regulacji prawnych zharmonizowanych z wymogami Unii Europejskiej”. Żywienie Człowieka i Metabolizm. Suplement 2 (31) cz. 2 : 223-227.
 • [26] Szymecka-Wesołowska A. 2014. „Procedura notyfikacji suplementów diety, czyli o potrzebie nowelizacji ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywnienia”. Przegląd Prawa Rolnego 1 (14) : 47-176.
 • [27] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225), 12.
 • [28] Zgliczyński S. 2017. „Nadwaga i otyłość w Polsce”. Infos. Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych 4 (227) : 1-4.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ee7dac4f-dc9a-4d86-942f-1720ed68424d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.