Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 11 | 4--6
Tytuł artykułu

Badanie zawartości ubocznych produktów dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The investigation of content of disinfectant by-products of water intended for human consumption by ion chromatographic method with conductometric detection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Metoda wysokosprawnej chromatografii jonowej (w skrócie chromatografii jonowej, IC - Ion Chromatography) służy głównie do oznaczania nieorganicznych anionów oraz kationów metali w próbkach wodnych. W przypadku oznaczeń anionów z wykorzystaniem chromatografii jonowej uzyskane granice wykrywalności są dużo niższe w porównaniu do metod spektrofotomerrycznych, a dodatkową korzyścią jest możliwość jednoczesnego oznaczenia kilkunastu anionów w próbce wodnej o małej objętości przy jednocześnie uzyskiwanej lepszej selektywności w obecności skomplikowanych matryc. Zaletą jest również możliwość przeprowadzenia analizy specjacyjnej - jakościowego i ilościowego oznaczenia różnych form fizyko-chemicznych pierwiastka obecnego w próbce. Obecność chloranów (V) chloranów (III) w wodzie przeznaczonej do spożycia wynika ze stosowania dwutlenku chloru w etapie wstępnego utleniania lub/i w końcowej razie dezynfekcji uzdatnianej wody. Nadmiar powstających ubocznych produktów dezynfekcji wody może pociągać za sobą zagrożenie zdrowia konsumentów. W celu oceny ryzyka zagrożenia zdrowia należy monitorować poziom stężeń tych związków w wodzie przeznaczonej do spożycia W pracy przedstawiono charakterystykę analityczną metody oznaczania chloranów (V) i chloranów (III) w wodzie przeznaczonej do spożycia metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną oraz wstępne wyniki określające poziom stężeń tych związków w próbkach wody wodociągowej dezynfekowanej chlorem i dwutlenkiem chloru. W badanych próbkach wody wodociągowej zaobserwowano przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia chloranów (III) wynikającego z aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 roku (0,200 mg/l). Dążenie do obniżenia wartości stężeń chloranów (III), ze względu na przekroczenie najwyższej wartości dopuszczalnej tego związku, nie może jednak skutkować pogorszeniem jakości mikrobiologicznej uzdatnianej wody. Niemniej jednak wymagane są odpowiednie działania w celu redukcji stężeń ww. związków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
EN
High Performance Ion Chromatography (abbreviation: IC - Ion Chromatography) is mainly used for determination of inorganic anions and cations in water samples. In the case of application of Ion Chromatography for anion determinations, achieved detection limits are much more lower in comparison to spectrophotometry methods. Additional advantage of this method is the possibility of simultaneous determination of several anions in low volume of water sample with better selectivity in the presence of complex matrix. Another advantage is the possibility of performing spedation analysis - qualitative and quantitative determination of different physico-chemical forms of element present in the sample, for example chlorite and chlorate where chlorine exists at different oxidation states - III and V. The occurrence of chlorate and chlorite anions in drinking water results from application of chlorine dioxide during preliminary oxidation step and/or at final stage of disinfection of treated water. The excess of disinfectant by-products of water may affect consumer health. In order to assess human health risk it is necessary to monitor the level of these compounds in water intended for human consumption. In this work the analytical characteristics of method for determination of chlorate and chlorite in drinking water by Ion Chromatography with conductometric detection, as well as the preliminary results of analysis of tap water samples disinfected with chlorine and chlorine dioxide were shown. In the analysed water samples, the elevation of the maximum admissible level was observed for chlorite, specified in present Polish Decree of Ministry of Health from November 19th 2002 (0.200 mg/l). It should be underline that additional action performed in order to decrease the chlorite concentration in water, because of exceeding the maximum admissible level, could not cause the deterioration of microbiofogical quality of treated water. Nevertheless the appropriate action must be taken to reduce the concentration of these compounds in water intended for human consumption.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
4--6
Opis fizyczny
Bibliogr. 4 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Komunalnej
autor
  • Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Komunalnej
  • Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Komunalnej
Bibliografia
  • [1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
  • [2] Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, L 330/32-54
  • [3] Guidelines for drinking-water quality, Second Edition, Vol. 1. Recommendations World Health Organization, Geneva 1993.
  • [4] Guidelines for drinking-water quality, Third Edition, Vol. 1. Recommendations World Health Organization, Geneva 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ec3e581e-bf87-49df-96f7-aa73f773d457
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.