PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 55 nr 1 (196) | 31--54
Tytuł artykułu

Specyfikacja energetycznego warunku Rychlewskiego dla materiałów anizotropowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
A specification of Rychlewski energy condition for anisotropic materials
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
W artykule przedstawione jest całościowe podsumowanie zagadnień szczegółowo prezentowanych w pracach [5, 8–13] odnośnie wytężenia w anizotropowych materiałach z uwzględnieniem matematycznych podstaw anizotropii sprężystej [24]. Charakterystyczną cechą wymienionych materiałów są różne własności wytrzymałościowe, tzw. efekt różnicy wytrzymałości (Strength Differential Effect), a w konsekwencji asymetria zakresu sprężystego, w zależności od sposobu obciążenia wywołującego dany płaski stan naprężenia w ciele. W pracach [5, 8–13] wykorzystano teorię sprężystych stanów własnych, własności tensorów sprężystości Hooke’a i interpretację energetyczną kryterium stanów granicznych dla anizotropowych ciał liniowo-sprężystych, sformułowaną przez Jana Rychlewskiego na początku lat osiemdziesiątych XX wieku w pracach [28–31].
EN
This article presents a complete summary of issues presented in detail in papers [5, 8–13] relating to effort in anisotropic materials with regard to mathematics-based fundamentals of elastic anisotropy. A characteristic of the materials mentioned are various strength properties, the so called Strength Differential Effect, which in consequence is an elastic range asymmetry depending on the loading which causes a planar stress state in a body. Publications [5, 8–13] use the theory of own elastic conditions, Hooks’ properties of elasticity tensors and the energy-based interpretation of criterion for limit conditions worked out by Jan Rychlewski at the beginning of 1980s in publications [28–31].
Wydawca

Rocznik
Strony
31--54
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pk@limba.wil.pk.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Beltrami E.,Sulla condizioni di resistenza dei corpi elastici, Rend. 1st. Lomb., II,18–27, 1885 (także/also:Opere matem, Milano, 1920, t. IV, 180–189).
 • [2] Burzyński W. T.,Studium nad hipotezami wytężenia, Lwów 1928 (także/also: Dzieła wybrane, t. I, PWN, Warszawa 1982, 67–257) [Study on ef fort hypothesis— available in the Polish].
 • [3] Blinowski A., Ostrowska-Maciejewska J., Rychlewski J., Two-dimensional Hooke’s tensors-isotropic decomposition, effectivesymmetry criteria, ‘Arch. Mech.’, 1996 No 48, pp. 325–345.
 • [4] Engel E., Historical aspects of Huber’s works, in: M. Pietrzyk, J. Kusiak, L. Sadok, Z. Engel (eds.), Huber’s Yield Criterion in Plasticity, Akademia Górniczo--Hutnicza, Kraków 1994, pp. 1–7.
 • [5] Hebda M., Kordzikowski P., Energetyczne kryterium Rychlewskiego zastosowane do oceny wytężenia kompozytów włóknistych wykazujących efekt różnicy wytrzymałości, ‘Rudy i Metale Nieżelazne , 2009 Vol. 54, No 11, pp. 716–723 [ Rychlewski energy criterion used for assessing effort in fibrous composites demonstrating dif- ference in strength effect — available in the Polish].
 • [6] Hill R.,Theory of yielding and plastic flow of anisotropic metals, ‘Proc. Roy. Soc.’, 1948, A193, pp. 281–297.
 • [7] Huber M. T., Właściwa praca odkształcenia jako miara wytężenia materiału. Przyczynek do podstaw teorii wytrzymałości ‘Czasopismo Techniczne’, 1904, Vol. XXII, No 3, pp. 38–40, No 4, pp. 49–50, No 5, pp. 61–63, No 6, pp. 80–81 (także/ also: Pisma , t. II, PWN, Warszawa 1956) Proper strain work as a measure of ef- fort in a material. A contribution to fun- damentals of the theory of strength — available in the Polish ].
 • [8] Kordzikowski P., Zastosowanie energtycznego kryterium Rychlewskiego do oceny wytężenia anizotropowych cienkich warstw wykazujących efekt różnicy wytrzymałości ’Rudy i Metale Nieżelazne’, 2007, Vol. 52, No 11, pp. 689–695 [ Using Rychlewski energy criterion for assessing effort thin anisotropic layers demon- strating the difference in strength effect — available in the Polish ].
 • [9] Kordzikowski P., Zastosowanie energetycznego kryterium Rychlewskiego do oceny wytężenia anizotropowych materiałów wykazujących efekt różnicy wytrzymałości, XII Krajowa Konferencja Naukowo- -Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Politechnika Krakowska, Kraków 2009 [ Using Rychlewski energy criterion for assessing effort in anisotropic materials demon- strating the difference in strength effectn — available in the Polish ].
 • [10] Kordzikowski P., Zastosowanie energetycznego kryterium Rychlewskiego do oceny wytężenia anizotropowych materiałów wykazujących efekt różnicy wytrzymałości, ’Czasopismo Techniczne’ seria ‘Mechanika’, 3-M/2010, Vol. 107, No 9, pp. 65–74 [ Using Rychlewski energy criterion for assessing thin anisotropic layers demonstrating the difference in strength effect — available in the Polish ].
 • [11] Kordzikowski P., Pęcherski R. B., Próba rozszerzenia kryterium energetycznego Rychlewskiego w zastosowaniu do oceny wytężenia wybranych materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystego , ‘Rudy i Metale Nieżelazne’, 2010, Vol. 55, No 2, pp. 89–95 [ An attemt to expand Rychlewski energy criterion used for assessing effort in selected aniso- tropic materials with asymmetry of elasticrange — available in the Polish ].
 • [12] Kordzikowski P., Pęcherski R. B., Assessment of the material strength of anisotropic materials with asymmetry of the elastic range, ’Mechanics and Control’, 2010, Vol. 29, No 2, pp. 57–62.
 • [13] Kordzikowski P., Wytężenie wybranych materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystego ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’, 2012, No 3, pp. 51–74.
 • [14] Maxwell J. C.,Origins of Clerk Maxwell’s electric ideas described in familiar letters to William Thompson ‘Proc. Cambridge Phil. Soc.’, 1936, No 32, Part V (also ed. by J. Lar- mor, Cambridge Univ. Press, 1937 ,pp. 31 33
 • [15] Mises R., Mechanik derplastischen Formdnderung von Kristallen ZAMM, 1928, No 8, pp. 161–185 (also: Selected papers of Richard von Mises , I, ed. by Ph. Frank et al., ‘American Mathematical Society’, Providence, 1963, pp. 251–293).
 • [16] Olesiak Z. S., O warunku plastyczności Hubera-Misesa Mechanika Teoretyczna i Stosowana’, 1975, No 13, pp. 523–528 [On Huber-Mises plasticity condition —available in the Polish].
 • [17] Olesiak Z. S., Professor Maksymilian Tytus Huber. His Life and Activity , ‘Eur. J. Mech. A/Solids’, 2000, No 19, special issue S101-S119.
 • [18] Olszak W., Ostrowska-Maciejewska J., The plastic potential in the theory of anisotropic elastic-plastic solids Eng. Frac- ture Mech.’, 1985, No 21, pp. 625–632.
 • [19] Olszak W., Urbanowski W., The plastic potential in the theory of anisotropic elastic-plastic bodies Arch. Mech.’, 1956, No 8, pp. 671–694.
 • [20] Ostrowska-Maciejewska J., Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych PWN, Warszawa 1982.
 • [21] Ostrowska-Maciejewska J., Mechanika ciał odkształcalnych PWN — PAN, Warszawa 1994 [Mechanics of strained dobies — available in the Polish].
 • [22] Ostrowska-Maciejewska J.,Podstawy i zastosowania rachunku tensorowego, PAN, Warszawa 2007 [Fundamentals and applications of tensor calculus — availablein the Polish].
 • [23] Ostrowska-Maciejewska J., Kowalczyk--Gajewska K., Matematyczne podstawy anizotropii sprężystej z przykładami wykłady, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Kraków 2004 Mathematical bases of elastic anisotropy with examples — available in the Polish ].
 • [24] Ostrowska-Maciejewska J., Pęcherski R. B., Anizotropia sprężysta i wytężenie cienkich warstw i powłok , PAN, Kraków 2006 [Elastic anisotropy and effort in thin layers and coatings — available in the Polish
 • [25] Ostrowska-Maciejewska J., Rychlewski J., Plane elastic states in anisotropic solids Arch. Mech.’, 1988, No 40, pp. 379–368.
 • [26] Ostrowska-Maciejewska J., Rychlewski J., Generalized proper states for anisotropic elastic material Arch. Mech.’, 2001, No 53, pp. 501–518.
 • [27] Pęcherski R. B., Kowalczyk K., Ostrowska--Maciejewska J. Energetyczne kryterium uplastycznienia dla monokryształów o sieci RSC Rudy i Metale Nieżelazne’, 2001, Vol. 46, pp. 639–644 [ An energy-based r terion for plasticizing RSC mono-crystal available in the Polish
 • [28] Rychlewski J., CEIIINOSSSTTUV: Matematyczna struktura ciał sprężystych Inst. Problem Mechaniki AN SSSR, reprint 217, Moskwa 1983 (w j. rosyjskim/ in the Russian) [Mathematical structure of elastic Dobies — available in the Polish
 • [29] Rychlewski R., On Hooke ‘s law ‘PMM’, 1984, No 48, pp. 420–435 (tłum. ang./ trans. in the English ‘Prikl. Matem. Mekhan’, No 48, pp. 303–314).
 • [30] Rychlewski J., Elastic energy decomposition and limit criteria, ’Uspekhi Mekh. —Advances in Mech.’, 1984, Vol. 7, pp. 51–80 (w j. rosyjskim/in the Russian).
 • [31] Rychlewski J., Unconventional approach to linear elasticity ’Arch. Mech.’, 1995, Vol. 47, pp. 149–171.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e8dcf614-c9d6-4cec-86f3-94849ebb4d89
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.