Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | R. 87, nr 1 | 18--24
Tytuł artykułu

Kodeks sieci dla wysokonapięciowych instalacji prądu stałego - wybrane aspekty implementacji w KSE

Warianty tytułu
EN
Network Code for high voltage direct current installations – selected aspects of implementation in the Polish Power System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, nakłada na operatorów sieci elektroenergetycznych (systemów elektroenergetycznych) poszczególnych krajów członkowskich obowiązek opracowania zapisów dookreślających wymogi zawarte w tym Rozporządzeniu. W artykule przedstawiono charakterystykę zakresu tematycznego Rozporządzenia, zestawiono sugestie implementacyjne sformułowane przez ENTSO-E oraz zamieszczono opis ogólnych i szczegółowych czynników determinujących kształtowanie zapisów dookreślających wymogi Rozporządzenia.
EN
Introduction of the Regulation of the European Union Commission 2016/1447 of 26 August 2016, establishing a network code regarding requirements for connecting DC high voltage systems (HVDC) and power park modules with DC-connected, imposes on electricity network operators (power systems) the obligation to develop provisions specifying the requirements contained in this Regulation. The article presents the characteristics of the thematic scope of the Regulation, presents implementation suggestions formulated by ENTSO-E and shows a description of general and specific factors determining the formation of provisions that specify the requirements of the Regulation.
Wydawca

Rocznik
Strony
18--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • PSE Innowacje Sp. z o.o
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Bibliografia
 • [1] AREVA. Back-to-Back HVDC Solutions, lipiec 2007 r.
 • [2] Belmans R. 2010. Meshed DC networks for offshore wind development. KULeuven, ESTA-ELECTA, 2010.
 • [3] Elansari A.S., Finney S.J., Burr J., Edrah M.F.: Frequency control capability of VSC-HVDC transmission system. Materiały 11th IET International Conference on AC and DC Power Transmission, Birmingham, czerwiec 2015.
 • [4] Halinka A., Rzepka P., Szablicki M., Sowa P. 2016. Dynamiczne modele stałoprądowego łącza B2B do badań zakłóceń niesymetrycznych - studium przypadku dla LitPol Link. Materiały XIX Ogólnopolskiej konferencji Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce, Ożarów Mazowiecki.
 • [5] Oluwafemi E. Oni, Kamati I. Mbangula, Innocent E. 2016. "A Review of LCCHVDC and VSC-HVDC Technologies and Applications". Transactions on Environment and Electrical Engineering, 3.
 • [6] Przygrodzki M., Rzepka P., Szablicki M. 2016. Analysis of opportunities to improve the HVDC SwePol Link operation due to commutation failures. Materiały 46 CIGRE Session International Council on Large Electric Systems, Paris.
 • [7] Ramadan H.S. 2012. Non-linear control and stabilization of VSCH-VDC transmission systems. Rozprawa doktorska, Zagazig University, Egipt.
 • [8] Rzepka P., Szablicki M. 2016. Obszarowy system detekcji SPZ jednofazowego w liniach sieciowego łącza HVDC jako skuteczny środek poprawy warunków komutacji w łączach LCC. Materiały XIX Ogólnopolskiej konferencji Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce, Ożarów Mazowiecki.
 • [9] CIGRE Working Group B4.57. Guide for the Development of Models for HVDC Converters in a HVDC Grid, grudzień 2014 r.
 • [10] ENTSO-E Guidance document for national implementation for network codes on grid connection. Making non-mandatory requirements at European level mandatory at national level - z 16 listopada 2016 r.
 • [11] ENTSO-E Guidance document for national implementation for network codes on grid connection. Parameters of Non-exhaustive requirements - z 16 listopada 2016 r.
 • [12] ENTSO-E guidance document for national implementation for network codes on grid connection. Parameters related to voltage issues - z 16 listopada 2016 r.
 • [13] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Obowiązujące od 1 lutego 2017 r.
 • [14] Kodeksy Sieci i Wytyczne [on-line]. Polskie Sieci Elektroenergetyczne [dostęp 31 stycznia 2018 r.]. Dostęp w Internecie: https://www.pse.pl/
 • [15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.
 • [16] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.
 • [17] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.
 • [18] Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej.
 • [19] Wytyczne ramowe i kodeksy sieciowe [on-line]. Urząd Regulacji Energetyki [dostęp 31 stycznia 2018 r.]. Dostęp w Internecie: https://www.ure.gov.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e8818018-f027-44c4-83a9-47836cc10df8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.