Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | No. 2 (34) | 49--58
Tytuł artykułu

Analiza i ocena zabezpieczenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przed incydentalnym skażeniem

Warianty tytułu
EN
Analysis and assessment of the security method against incidental contamination in the collective water supply system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono rodzaje incydentalnych skażeń źródeł wody powierzchniowej oraz sposoby zabezpieczeń przed incydentalnym skażeniem. Przeprowadzono analizę i ocenę zabezpieczenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) przed incydentalnym skażeniem. Wykorzystano metodę analizy przyczyn i uszkodzeń FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis). Metoda FMEA pozwala na poddanie wyrobu lub procesu analizie, określenie słabych punktów, a następnie na wprowadzenie poprawek i nowych rozwiązań eliminujących źródła zdarzeń niepożądanych. Opracowana metodyka została przedstawiona na przykładzie aplikacyjnym. Stwierdzono, że ryzyko skażenia wody w sieci wodociągowej analizowanego SZZW spowodowane incydentalnym skażeniem źródła wody jest na poziomie kontrolowanym.
EN
The paper presents the main types of surface water incidental contaminations and the security method against incidental contamination in water sources. Analysis and assessment the collective water supply system (CWSS) protection against incidental contamination was conducted. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) was used. The FMEA method allow to use the product or process analysis, identification of weak points, and implementation the corrections and new solutions for eliminating the source of undesirable events. The developed methodology was shown in application case. It was found that the risk of water contamination in water-pipe network of the analyzed CWSS caused by water source incidental contamination is at controlled level.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
49--58
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Bajer J., Wieczysty A.: Analiza wpływu zbiorników wody surowej na podniesienie niezawodności układów zasilania w wodę, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Vol. 2. Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę, Wydawca: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Kraków 2001, 83-140.
 • [2] Croddy E., Perez-Armendariz C., Hart J.: Broń chemiczna i biologiczna. WNT, Warszawa 2003.
 • [3] Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1999.
 • [4] Mulik B., Parafińska K., Zimoch I., Marcinkowski J. T.: Zagrożenie zdrowotne związane z wodą przeznaczoną do spożycia w krajach o wysokim stopniu rozwoju. Technologia wody, 2/2015, 52 – 59.
 • [5] Oniszczuk A.: Prawo jednostki do wody jako konsekwencja prawa do życia. Możliwość realizacji prawa na przykładzie Bliskiego Wschodu. Wydawnictwo Beta-Druk; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, 7, 281 – 311.
 • [6] Pillay A., Wang J.: Modified failure mode and effects analysis using approximate reasoning. Reliability Engineering and System Safety, 79/2003, 69 – 85.
 • [7] Rak J.: Metoda szacowania ryzyka zagrożenia systemu zaopatrzenia w wodę, Ochrona Środowiska, 2/2003, 33 – 36.
 • [8] Rak J. i inni: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.
 • [9] Rak J. i inni: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 • [10] Rak J., Szpak D.: Bezpieczeństwo sanitarno – higieniczne i działania osłonowe w sytuacjach kryzysowych związanych z zaopatrzeniem w wodę, Technologia wody, 6/2014, 10 – 14.
 • [11] Rak J., Tchórzewska – Cieślak B.: The possible use of the FMEA method to ensure health safety of municipal water, Journal of KONBiN 2010, No. 2, 3 (14, 15), 143 – 154.
 • [12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728).
 • [13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) wraz ze zmianami z 20 kwietnia 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466).
 • [14] Studziński A., Pietrucha – Urbanik K., Mędrala A.: Analiza strat wody oraz awaryjności w wybranych systemach zaopatrzenia w wodę. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. t. XXXI, z. 61 (4/14), październik – grudzień 2014, 193 – 201.
 • [15] Szpak D., Tchórzewska – Cieślak B.: Źródła zdarzeń incydentalnych w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Mat. konf. XLIII Zimowa Szkoła Niezawodności „Niezawodność Systemów Technicznych”.
 • [16] Tchórzewska – Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 • [17] Tchórzewska- Cieślak B., Piegdoń I., Boryczko K.: Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych oraz baz danych w analizach ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Instal 6/2014, 76 – 79.
 • [18] Tchórzewska – Cieślak B., Piegdoń I., Szpak D.: Water supply of urban agglomeration in crisis situation. Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars 2014, Vol. 5, No. 1, 143 – 154.
 • [19] Wang Y. M., Chin K. S., Poon G. K. K., & Yang J. B.: Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean. Expert Systems with Applications, 36/2009, 1195 – 1207.
 • [20] Wieczysty A., Rak J.: Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę w aspekcie wymagań jakościowych. Ochrona Środowiska, 1(56)/1995, 5 – 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e7203ace-93a0-4e13-94ac-c3af820df580
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.