Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | Nr 5 | 36--40
Tytuł artykułu

Analiza wielokryterialna – narzędzie do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z terenów wiejskich

Warianty tytułu
EN
Multi-criteria analysis as a tool for selection for the disposal and wastewater treatment in rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania analizy wielokryterialnej do wyboru sposobu usuwania i oczyszczania małej ilości ścieków na terenach wiejskich. Wybór optymalnego rozwiązania przeprowadzono w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem jednej z metod analizy decyzyjnej – programowania kompromisowego, a następnie porównano z wynikami wcześniej przeprowadzonej analizy metodą AHP. Zaproponowana metoda może być wykorzystana do wyboru najlepszego rozwiązania na etapie planowania i projektowania systemów usuwania i oczyszczania ścieków w małych jednostkach osadniczych. Metoda stanowi więc narzędzie zarządzania środowiskiem.
EN
This article proposes the application of multi-criteria analysis for the selection process for the removal and treatment of a small amount of water in rural areas. The optimal solution was based on the criteria of sustainable development. Calculations were performed using one of the methods of decision analysis – a compromise programming, and compared with the results of earlier analysis using AHP. The proposed method can be used to choose the best solution for the planning and design of disposal systems and waste water treatment in small settlements. The method is thus a tool for environmental management
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
36--40
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
 • Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
 • Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
Bibliografia
 • 1. Aragonés-Beltrána P., Mendoza-Rocab J.A., Bes-Piáa A. et al., Application of multi-criteria decision analysis to jar-test results for chemicals selection in the physicalchemical treatment of textile wastewater, „Journal of Hazardous Materials” No. 164 (2009).
 • 2. Błażejewski R., Kryteria oceny techniczno-ekonomicznej oczyszczalni ścieków, materiały Sympozjum Jubileuszowego z okazji 15-lecia Katedry Technologii Wody i Ścieków „Oczyszczanie wody i ścieków oraz unieszkodliwianie odpadów”, Gdańsk 1998.
 • 3. Błażejewski R., Nawrot T., Kryteria wyboru systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, „Forum Eksploatatora” nr 2/2012.
 • 4. Grabarczyk C., Zasady programowania inwestycji kanalizacji wiejskich, materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Sieci kanalizacyjne, pompownie i oczyszczalnie ścieków na terenach niezurbanizowanych”, Piła-Bydgoszcz 2000.
 • 5. GUS, Ochrona Środowiska. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, 2012.
 • 6. Łomotowski J., Szpindor A., Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, Warszawa 1999.
 • 7. Mucha Z., Mikosz J., Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, „Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej” seria Środowisko z. 2-Ś/2009, Kraków 2009.
 • 8. Mucha Z., Iwanejko R., Zastosowanie metody AHP do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z małej jednostki osadniczej, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 10/2012.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU nr 137/2006, poz. 984).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (DzU nr 137/2010, poz. 992).
 • 11. Mucha Z., Jednostkowe koszty inwestycyjne małych oczyszczalni ścieków, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 9/2005.
 • 12. Mikosz J., Badania analityczne jako podstawa symulacji komputerowej w oczyszczaniu ścieków, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 9/2007.
 • 13. Generowicz A., Kulczycka J., Kowalski Z., Banach M., Assessment of waste management technology using BATNEEC options, technology quality method and multi-criteria analysis, „Journal of Environmental Management” No. 92 (2011).
 • 14. Generowicz A., Kowalski Z., Kulczycka J., Planning of waste management systems in urban area using multicriteria analysis, „Journal of Environmental Protection” No. 2 (2011).
 • 15. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (DzU UEL 271 z 30 maja 1991
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e713c11c-b217-4935-bc49-a9540545588c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.