PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4(105) | 227--240
Tytuł artykułu

Operacyjne i rekreacyjne użytkowanie koni w Oddziałach Ochrony Pogranicza na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie : (1945-1950)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Operational and recreational use of horses in Border Protection Divisions in Warmia, Masuria and Suwałki region : (1945-1950)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) formowano na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 0245/org z dnia 13 września 1945 roku. Proces ten w roli szefa departamentu WOP koordynował radziecki oficer Gwidon Czerwiński. Z uwagi na brak dostatecznej ilości sprzętu zmotoryzowanego, niezbędnego do realizacji zakreślonych rozkazem zadań, w nowopowstałej formacji używano dużych ilości koni wierzchowych i taborowych. Identyczne rozwiązanie zastosowano w ówczesnym Okręgu Mazurskim, w którym północnej granicy strzegł 5 Oddział Ochrony Pogranicza. Organizację oddziału zainicjował ppłk Stanisław Wyderka. Podlegli mu żołnierze w patrolowaniu wyznaczonych odcinków korzystali także ze służbowych koni. W celach rekreacyjnych uprawiali również jazdę wierzchem. Na bazie oddziału w latach następnych formowano inne jednostki z identycznymi zadaniami. Żołnierze WOP, doskonaląc sztukę jazdy, startowali także w regionalnych zawodach konnych, nawiązując w ten sposób do bogatych hipicznych tradycji II Rzeczypospolitej. W Kętrzynie do celów szkoleniowych utrzymywano nawet Pluton Kawalerii.
EN
Border Protection Troops (WOP) was formed upon the order of the Polish Army Commander-in-chief No. 0245/org dated September 13th, 1945. This process in the role of the head of the WOP Department was coordinated by a Soviet officer, Gwidon Czerwiński. Due to lack of a sufficient number of motorised equipment, necessary for the implementation of encircled tasks by the order in the newly established formation, a big number of saddle and train horses was used. The same solution was used in the then District of Masuria, where the northern border was guarded by the 5th Border Protection Division. The organization of the squad was initiated by Lt Col Stanisław Wyderka. Soldiers subordinate to him patrolling designated sectors were also using staff horses. For recreational purposes they also practiced horseback riding. On the basis of a squad in subsequent years, they formed other units with identical tasks. Soldiers of Border Protection Troops were improving the artistry of horse-riding as well as competing in regional competitions on horseback, referring in this way to the rich equestrian tradition of the Second Republic of Poland. In Kętrzyn, for the purpose of training, a Platoon of Cavalry was even maintained.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
227--240
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. AWOP, sygn. 217/2, Rozkaz organizacyjny Departamentu WOP nr 1 z 29 IX 1945.
 • 2. AWOP, sygn. 1/811, Meldunki sytuacyjne dowódcy 5 oddziału i komendantów odcinków za 1945 rok.
 • 3. AWOP, sygn. 217/42, Sprawozdanie i meldunki z inspekcji 5 oddziału.
 • 4. ASGran., sygn. 217.25, Wykaz oficerów radzieckich.
 • 5. ASGran. sygn. 104.12, Rozkaz dowódcy WOP nr 001 z dnia 27 IX 1950 roku w sprawie typowania kandydatów do szkół oficerskich.
 • 6. Bojerowe Mistrzostwa Polski rozpoczęły się wczoraj w Giżycku. „Głos Olsztyński” 1954 nr 62.
 • 7. CAW, sygn. III.I.62, Rozkaz organizacyjny nr 0245/org z dnia 13 IX 1945.
 • 8. CAW, sygn. III.1. 990, Wytyczne Naczelnego Dowódcy WP nr 00348/45.
 • 9. Słownik jeździecki. „Konie i Rumaki”, 2007 nr 7.
 • 10. Baran C., Organizacja i działalność 5. Mazurskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945–1948, praca magisterska, WAP, Warszawa 1972.
 • 11. Dominiczak H., Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza, Warszawa 1985.
 • 12. Jackiewicz Z., Wojska Ochrony Pogranicza (1945–1991): krótki informator historyczny, Kętrzyn 1998.
 • 13. Ławski J., Ochrona granic Polski Ludowej 1945 – 1948, Warszawa 1974.
 • 14. Milewski E, Szczepański K., Radziecki Komendant Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie [w:] Dzieszkiewicz K. (red.), Biuletyn Problemy Ochrony Granic, nr 50, Kętrzyn 2012.
 • 15. Nalepa E.J., Oficerowie radzieccy w Wojsku Polskim 1943–1968 (Studium historyczno-wojskowe), Warszawa 1995.
 • 16. Prochwicz J., Kadra Oficerska Wojsk Ochrony Pogranicza 1945–1956 [w:] Dzieszkiewicz K. (red.), Biuletyn Problemy Ochrony Granic, nr 50, Kętrzyn 2012.
 • 17. Prusiński T., Jest teatr w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 • 18. Urban R., Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce w latach 1918–1939, praca doktorska, Gorzów Wielkopolski 2003. Wójcik Z., Sport jeździecki na Warmii i Mazurach w latach 1945–1975, Olsztyn 2010.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017). (PL)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e6a35784-2c5d-4cae-9738-17e90fdb47d1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.