Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | T. 68, nr 12 | 132--138
Tytuł artykułu

Perspektywy i możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalania

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Prospects and possibilities of combustion by-products treatment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W procesach przetwarzania węgla w energię elektryczną lub ciepło, oprócz emitowanych gazów do atmosfery, wytwarzane się również znaczne ilości odpadów. W artykule przeanalizowano strukturę wytwarzania odpadów pochodzących z energetyki (grupa 10 01) w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat (2004÷2010). Przeanalizowano skład chemiczny odpadów powstających w procesie spalania węgla, oraz właściwości fizykochemiczne, które determinują o sposobie jego zagospodarowania. Omówiono normy związane z wymogami odnośnie zastosowania popiołów i żużli jako wyrobów budowlanych oraz w budownictwie drogowym. Szczegółowo omówiono gospodarcze kierunki wykorzystania UPS.
EN
There has been interest in the processes of converting coal into electricity or heat, to include the gases emitted into the atmosphere, as well as the significant amounts of waste produced. The article analyzes the structure of production of energy from waste (group 10 01) in Poland over the last few years (2004÷2010). We analyzed the chemical composition of the waste produced by the combustion of coal and the physicochemical properties that determine its treatment. Standards related to the requirements of ash and slag as construction products and in road construction were described. Economic trends of the use of UPS were discussed in detail .
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
132--138
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor
 • AGH w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
autor
 • Kancelaria Adwokacka ul. Szkotnik 1, 33-100 Tarnów
Bibliografia
 • 1. Filipiak J.: Popiół lotny w budownictwie. Badania wytrzymałościowe gruntów stabilizowanych mieszanką popiołowo-cementową. Rocznik Ochrona Środowiska. ISSN 1506-218X. 2011. Tom 13. s. 1043÷1054.
 • 2. Grzeszczyk S., Lipowski G.: Popioły lotne i ich wpływ na reologię i hydratację cementów. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. Opole, 2002.
 • 3. Jarema-Suchorowska S., Myszkowska A., Szczygielski T.: Technologie efektownego zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Katowice, 6 kwietnia 2006 – www.foresightenergetyczny.pl/prezentacje/tech3.pps
 • 4. Jarosiński A., Żelazny S., Nowak A.K., Banach M.: Niektóre własności kompozytów podsadzkowych na bazie odpadów pofl otacyjnych. [W:] Wzorek Z., Kulczycka J., Fečko P., Kušnierowá M., (red.): Odzysk odpadów–technologie i możliwości. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. 2005. s. 171÷175.
 • 5. Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Tajduś A.: Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych. Część I (ekologia i technologia). Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 1997.
 • 6. Palarski J.: Światowe doświadczenia w wykorzystaniu odpadów wydobywczych w podziemnych technologiach górniczych. Przegląd Górniczy 2009, t. 65, nr 10, s. 45÷51.
 • 7. Piotrowski Z.: Odzysk odpadów drobnofrakcyjnych w górnictwie podziemnym węgla kamiennego. Archives of Mining Sciences (Archiwum Górnictwa). Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2011.
 • 8. Piotrowski Z.: Properties of wet fly ash suspensions seasoned in hard coal mine underground. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. 2008. tom 24, zeszyt 4/1, s. 113÷121..
 • 9. Pyssa J.: Odpady z energetyki – przemysłowe zagospodarowanie odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 2005. tom 21, zeszyt 3, s. 83÷93.
 • 10. Pyssa J.: Uboczne produkty spalania – możliwości wykorzystania. Ekopartner nr 5 (199)/2008. s. 4÷5.
 • 11. Pyssa J.: Kruszywa w Polsce – zasoby, produkcja oraz kierunki wykorzystania. Przegląd Górniczy. 2010. t. 66, nr 5. s. 38÷44.
 • 12. Szczygielski T.: Uboczne produkty spalania w drogownictwie. Normy a aprobaty techniczne. Magazyn Autostrady. Wydawnictwo ELAMED, nr 10/2009, s. 24÷27.
 • 13. Zając A., Madaj M.: Uboczne produkty spalania węgla kamiennego w technologiach górniczych. Energetyka. 2010. nr 3(669)/rocznik 63, s. 143÷146.
 • 14. Ochrona środowiska 2005. Informacje i opracowania statystyczne. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, 2005.
 • 15. Ochrona środowiska 2006. Informacje i opracowania statystyczne. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, 2006.
 • 16. Ochrona środowiska 2007. Informacje i opracowania statystyczne. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, 2007.
 • 17. Ochrona środowiska 2008. Informacje i opracowania statystyczne. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, 2008.
 • 18. Ochrona środowiska 2009. Informacje i opracowania statystyczne. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, 2009.
 • 19. Ochrona środowiska 2010. Informacje i opracowania statystyczne. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, 2010.
 • 20. Ochrona środowiska 2011. Informacje i opracowania statystyczne. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, 2011.
 • 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206)
 • 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. nr 4, poz. 29).
 • 23. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e36b801d-f368-442d-8733-1763ec5f83bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.