Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 37--48
Tytuł artykułu

Analiza wyników wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie różnych metod badawczych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Preliminary studies shear strength of cohesive soils in the Ostrów Wielkopolski region on the basis of various research methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałości gruntów spoistych na ścinanie z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego, zaburzonych glacitektonicznie. Głównym celem pracy była praktyczna analiza związków parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych od właściwości fizycznych i programu badań oraz ocena zmienności wytrzymałości na ścinanie w obrębie danej populacji. Badania wykonano dla gruntów w stanie nienaruszonym bezpośrednio w terenie oraz o naruszonej strukturze metodami laboratoryjnymi, bez drenażu. Z punktu widzenia mechaniki gruntów, jako wskaźniki klasyfikacyjne zaproponowano: kształt formy, wielkości naprężeń normalnych oraz wartości wilgotności granicy płynności i stopnia plastyczności. Szczegółową analizę parametrów wytrzymałościowych zinterpretowano w odniesieniu do obowiązującej normy PN-81/B-03020.
EN
The paper describes the results of laboratory investigations performed to explore shear strength of glaciotectonically disturbed cohesive soils obtained from the Ostrów Wielkopolski region. The main purpose of this study was to conduct a practice analysis of shear strength parameters of cohesive soils and a research program. This report is also an attempt to assess the variability of shear strength within one particular population. The research of undisturbed soil was conducted directly in the field, whereas the samples of disturbed soil were investigated in controlled laboratory without drainage enforcement. In terms of mechanical properties there were chosen following indicators for the classification: shape, total stress, magnitude of humidity for fluidity limit and degree of plasticity. The detailed analysis of the parameters was interpreted in regard to the current standards PN-81/B-03020.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
37--48
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Gruszecki J., Kuliński M., Dusza A., Pasieczna A., Kozłowska O., (red.) Sikorska – Maykowska M., 2005, Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1: 50 000, Arkusz Ostrów Wlkp. (658), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • [2] Horn H., Deere M., 1962, Frictional characteristics of minerale, Geotechnique, no 4, p. 319 -335.
 • [3] Jastrzębska M., 2010, Badanie zachowania się gruntów spoistych poddanych obciążeniom cyklicznym w zakresie małych odkształceń, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • [4] Król J., Lewczuk A., Dusza A., Pasieczna A., Wodyk K., (red.) Sikorska – Maykowska M., 2005, Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1: 50 000, Arkusz Raszków (620), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • [5] Meyer Z., Bednarek R., Kowalów M., 2008, Wpływ zmian parametrów gruntowych na szybkość konsolidacji torfu [w] Regionalne problemy ochrony środowiska. Geotechnika w projektach regionalnych UE na obszarze estuariowym, XVI Seminarium Naukowe, Szczecin – Praga, 12-14 czerwca 2008 r.
 • [6] Meyer Z., Kozłowski T., 2003, Analiza osiadań sprężystych i plastycznych torfu w oparciu o badania edometryczne w warunkach zmiennego obciążenia [w] Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3-4.
 • [7] Myślińska E., 2001, Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania, Wyd. 1, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • [8] Pawlak K., Chudy K., 2013, Parametry wytrzymałościowe gruntów spoistych z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego zaburzonych glacitektonicznie – nowe możliwości i problemy interpretacyjne. CUPRUM Czasopismo Naukowo Techniczne Górnictwa Rud Nr 2 (67), s: 87-99.
 • [9] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
 • [10] PN-EN ISO 14688. Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne.
 • [11] PN-EN ISO 14688. Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 • [12] Polska Norma (PN-86/B-02480). Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntu.
 • [13] Siuta W., 1992, Mechanika techniczna, Wyd. 22, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • [14] Wiłun Z., 2010, Zarys geotechniki, Wyd.9, Wyd. WKiŁ, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e0688ae9-5305-4c80-8b12-1f2715323570
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.