PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 141--142
Tytuł artykułu

Rozbieżności między ceną ofertową a rzeczywistym kosztem robót budowlanych realizowanych w systemie zamówień

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Discrepancies between the offer price and the real cost of building works realized in tender system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku budowlanym jest zadaniem złożonym i trudnym. Związane jest to ze specyfiką robót budowlanych oraz koniecznością uwzględnienia różnych ryzyk inwestycyjnych. W artykule podjęto próbę ustalenia, czy rodzaj przetargu (publiczny lub niepubliczny) i jego formuła („zaprojektuj i wybuduj” lub „wybuduj”) ma wpływ na rozbieżności między ceną ofertową a rzeczywistymi kosztami robót budowlanych. Aby osiągnąć zamierzony cel, posłużono się metodą porównawczą. Materiał badawczy uzyskany w jednym z przedsiębiorstw budowlanych (dane przedsiębiorstwa znane autorom pracy) obejmuje różnorodne roboty budowlane na terenie Polski, które zostały przekazane inwestorom w latach 2008 – 2015. Przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku niektórych robót budowlanych objętych badaniami występuje rozbieżność między ceną ofertową a rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę robót budowlanych.
EN
The companies existence on the building market is a complicated and difficult task. It is connected with the specification of building works and the necessity of regard of different kind of investment risks. The article undertakes attempts of settlement if the kind of tender (public or not public) and its formula (“design and build” or “build”) have influence on discrepancies between the offer price and the real cost of building works. The comparative methods were used to achieve the intentional purpose. The research material from one of the building enterprises contains various building works realized in Poland in years 2008 – 2015. The analysis showed that there is a discrepancy between the offer price and the real cost of building works borne by building enterprise in some building works being researched.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
141--142
Opis fizyczny
Bibliogr. 4 poz., tab.
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, barski@uwm.edu.pl
autor
  • Wyższa Szkoła Gospodarki, Wydział Studiów Stosowanych, Bydgoszcz
Bibliografia
  • [1] Jagurowa Alicja, Irena Sobańska, Renata Sochacka. 1994. Metody kalkulacji: koszty, ceny, decyzje. Warszawa PWE.
  • [2] Ustawa – Prawo zamówień publicznych z 26 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2164).
  • [3] Powszechne standardy kosztorysowania. Zasady i procedury wyceny obiektów i robót budowlanych. 2015. Warszawa. WACETOB Sp. z o.o.
  • [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e067dd82-dcd8-4317-9544-aa76f25d0134
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.