Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 123--136
Tytuł artykułu

Wstępna ocena możliwości zastosowania procesów sortowania do prekoncentracji rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A.

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Preliminary assessment of sorting feasibility for preconcentration of KGHM Polska Miedz copper ores
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono zasady konstrukcji i działania sortowników oraz omówiono postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie w ostatnich latach. Wykorzystując próbki rudy z O/ZWR rejon Lubin, przeprowadzono wstępne badania i symulacje nad możliwością sortowania rudy lubińskiej. Uzyskano zachęcające wyniki: sortując wybrane klasy ziarnowe rudy miedzi (12,5-35 mm), stwierdzono możliwość wydzielenia odpadów końcowych, z wychodem 20 lub 30% i ze stratami Cu odpowiednio 2,8% lub 4,7%. Na podstawie dostępnych danych oszacowano celowość implementacji układu sortowania do ZWR Lubin. Po uwzględnieniu rzeczywistych wychodów klas ziarnowych nadających się do wstępnego wzbogacania, sumaryczny wychód odpadów końcowych w operacji sortowania oszacowano jako nieprzekraczający 8%. Jednocześnie stwierdzono, że wychód odpadów sortowania na II ciągu technologicznym jest około 3-krotnie mniejszy niż na ciągu I. Z uwagi na uwarunkowania ZG Lubin, możliwość wstępnego odrzucenia odpadów, przy minimalnych stratach Cu, może być wykorzystana jedynie do zmniejszenia kosztów operacyjnych zakładów wzbogacania, dzięki produkcji tej samej ilości koncentratu, przy mniejszej ilości mielonej i flotowanej rudy. Podano zakres badań, jakie powinny zostać wykonane dla uzyskania danych, niezbędnych do opracowania wariantowych koncepcji projektowych układów sortowania i przeprowadzenia analizy efektywności inwestycji.
EN
Sorter construction and operations rules have been presented, as well as, the sorter development which took place during the last years in this area has been discussed in the paper. Using ore samples from Lubin concentrator, the preliminary tests and simulations have been carried in order to determine possibilities for Lubin ore sorting. The promising results have been achieved: sorting the selected particle fractions (12.5 mm to 35 mm), the possibility for production of final tailings with yield of 20 or 30% and with copper losses amounting 2.8 or 4.7%, respectively, have been found. Using available data, usefulness of implementation of a sorting system to Lubin concentrator has been evaluated. Considering the real particle fraction yields, appropriate to preliminary concentration, the total final tailing yield in sorting operation has been evaluated as a not bigger than 8 %. Simultaneously, one has concluded that the sorting tailing yield on the IInd technological line is approx 3 times lower than on the Ist line. Because of Lubin mine conditions, the possibility of preliminary tailing rejection with minimal copper losses can be utilized only to diminishing concentrator operation costs, thanks to production of the same mass of concentrate, however, with less mass of ore directed to milling and flotation. Additionally, range of research, which should be carried out for achieving data, necessary for elaboration of variant designing concepts of sorting system implementation and for carrying out a prefeasibility study, has been given.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
123--136
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor
 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Bibliografia
 • [1] Anonim, 2010, Sensor Base Sorting New Developments, Materiały firmowe Commodas Ultrasort.
 • [2] Beker E., 2007, Automatic sorting of recyclable materials with NIR technology, WasteMINZ 19th Annual Conference & Expo, 6-8 November, Hamburg, Hamilton, New Zeland.
 • [3] Bonofazi G., Massaci P. i inni, 1997, Colour classification for glass recycling. Proceedings of the XX IMPC, Aachen, 21-26 September, s. 239-252.
 • [4] Bruno A., Waterland R.L., 1995, Identification of Plastic Waste Using Spectroscopy and Neural Networks, Polimer Engineering and Science, v. 35, n 12, June 1011-1015.
 • [5] Fricke-Begeman C., 2010, Fast and flexible – Laser assisted sorting of minerals, Mineral Processing English Edition, vol. 51, s. 5.
 • [6] Grotowski A., 1985, Informacja własna.
 • [7] Grotowski A., 2006, Praktyka wzbogacania polskich rud miedzi zawierających łupki a możliwości implementacji biotechnologii, Materiały konferencji: Perspektywy zastosowania technologii bioługowania do przerobu rud miedzi zawierających łupki – BIOPROCOP`06, s. 7-27, Lubin.
 • [8] Grotowski A., Henc T., 2011: Badania nad określeniem możliwości zastosowania technik współczesne separacji dla wyodrębnienia frakcji łupkowej ze strumienia nadawy O/ZWR.
 • [9] Grotowski A., Szafran A. i in., 2013, Analiza wybranych kompleksów kopalnia-zakład wzbogacania i ich otoczenia wraz z aspektami środowiskowymi oraz opracowaniem wytycznych do dezintegracji struktury zakładu wzbogacania, sprawozdanie KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR.
 • [10] Ketelhodt L., 2009, Viability of optical sorting of gold waste rock dumps, World gold Conference, s. 271-277.
 • [11] Ketelhodt L., Bergmann C., 2010, Dual energy X-ray transmission sorting of coal, The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, July, vol. 110, s. 371-378.
 • [12] Koga Y., Bissombolo A. i in., 1997, A recovering system of valuable metals from shredded automobiles, Proceedings of the XX IMPC – Aachen, 21-26 September, s. 177-187.
 • [13] Kołacz J., 2014, Sensor based sorting with signal pattern recognition – the new powerful tool in mineral processing, International Mineral Processing Congress, Santiago, Chile.
 • [14] Lamprecht G.H., Human H.G.C. i in., 2009, Diamond Detection In Ore Using Laser Raman Spectroscopy: comparison between pulse and continuous wave lasers as excitation source At 523 nm, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans Inst. Min. Metall. C), vol. 118, vol. 1, s. 60-62.
 • [15] Opracowanie zbiorowe, 2007, Monografia KGHM Polska Miedź S.A., KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, Wrocław.
 • [16] Rahman M. O., Hannan M.A i in., 2009, An Efficient Paper Grade Identification Method for Automatic Recyclable Waste Paper Sorting, European Journal of Scientific Research, vol. 25, no 1, s. 96-103.
 • [17] Tako P.R., Jong J.A. i in., 2004, Automatic sorting and control in solid fuel processing: opportunities in European perspectives, Geologica Belgica, 7/3-4, s. 325-333.
 • [18] Wieniewski A., Cichy K., Reguła C., 2011, Przeróbka rud metali nieżelaznych w Polsce, Przegląd Górniczy, nr 7-8, T 66 (67), s. 135-142.
 • [19] Wills B.A., 1979, Mineral Processing Technology – Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery, Pergamon International Library, Oxford.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e0453b8b-8030-4398-8ab7-657f0309d470
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.