PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | T. 95, nr 10 | 1888--1892
Tytuł artykułu

Oczyszczanie filtratu z przetworzonej gnojowicy świńskiej przy użyciu płynnego siarczanu glinu oraz koagulantów modyfikowanych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Purification of the filtrate from a processed pig slurry with liquid aluminium sulfate and modified coagulants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań możliwości zastosowania płynnego siarczanu glinu oraz koagulantów modyfikowanych do oczyszczania filtratu z przetworzonej gnojowicy świńskiej. Filtrat poddany oczyszczaniu został otrzymany w wyniku fizykochemicznej i termicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału na frakcje z wykorzystaniem filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że najskuteczniejszym koagulantem pod względem zmniejszenia ChZT oczyszczanego filtratu okazał się siarczan glinu w roztworze (o 24,0%), a barwy preparat FERCAT (o 89,4%). Wykazano także, że koagulant modyfikowany ALCAT efektywnie obniżył mętność filtratu. Stopień zmniejszenia mętności wynosił powyżej 97,4% niezależnie od zastosowanej dawki.
EN
Three com. coagulants based on Al₂(SO₄)₃, poly(aluminium chloride) and Fe₂(SO₄)₃ were used for purifn. of a pretreated pig slurry to decrease its COD, color and turbidity. The most efficient in decreasing the color (by 89.4%) and turbidity (by more than 97.4%) was the poly(aluminium chloride). The decrease in COD was insufficient (below 24%).
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
1888--1892
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
autor
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • [1] D. Zawadzka, D. Pasińska, Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny, Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy, Analizy Rynkowe nr 50/2016, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 • [2] K. Świetlik, Ceny detaliczne i spożycie mięsa, Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy, Analizy Rynkowe nr 50/2016, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 • [3] GUS, Pogłowie świń według stanu w marcu 2016 r., Warszawa 20 maja 2016 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo, dostęp 28 czerwca 2016 r.
 • [4] FAO, Światowa produkcja mięsa przekroczy 320 mln ton, http://www. gospodarz.pl, dostęp 28 czerwca 2016 r.
 • [5] W. Romaniuk, Ekologiczne systemy gospodarki obornikiem i gnojowicą, IBMER, Warszawa 2000.
 • [6] J. Kutera, Gospodarka gnojowicą, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 1994.
 • [7] A. Makara, Przetwarzanie gnojowicy świńskiej i jej separacja metodą filtracyjną, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2016.
 • [8] M . Girard, J. Nikiema, R. Brzezinski, G. Buelna, M. Heitz, Can. J. Civ. Eng. 2009, 36, 1946.
 • [9] Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, Dz. U. 2007, nr 147, poz. 1033.
 • [10] Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz. U. UE L z dnia 31 grudnia 1991 r.
 • [11] O bwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, Dz. U. 2014, poz. 393.
 • [12] Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
 • [13] M. Hjorth, K.V. Christensen, M.L. Christensen, S.G. Sommer, Agron. Sustain. Dev. 2010, 30, 153.
 • [14] Z. Kowalski, A. Makara, M. Marszałek, J. Hoffmann, K. Hoffmann, Pol. J. Chem. Technol. 2014, 16, nr 3, 106.
 • [15] A. Makara, Z. Kowalski, J. Environ. Manage. 2015, 161, 317.
 • [16] E. Klem-Marciniak, K. Hoffmann, M. Huculak-Mączka, J. Hoffmann, A. Makara, Z. Kowalski, Przem. Chem. 2015, 94, nr 12, 2158.
 • [17] M. Marszałek, Z. Kowalski, A. Makara, K. Stokłosa, Przem. Chem. 2014, 93, nr 7, 1223.
 • [18] M. Marszałek, Z. Kowalski, Przem. Chem. 2015, 94, nr 12, 2290.
 • [19] A.M. Anielak, Wysokoefektywne metody oczyszczania wody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • [20] J. Nawrocki, Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Cz. 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • [21] I. Krupińska, Zeszyty Naukowe, Inżynieria Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski 2011, 141, nr 21, 126.
 • [22] Karta charakterystyki Kemira ALS (2010).
 • [23] Karta charakterystyki Kemira ALCAT (2010).
 • [24] Karta charakterystyki Kemira FERCAT (2010).
 • [25] PN-ISO 6060:2006, Jakość wody. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu.
 • [26] PN-EN ISO 7887:2002, Jakość wody. Badanie i oznaczanie barwy.
 • [27] PN-EN ISO 7027:2003, Jakość wody. Oznaczanie mętności.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-df4fb306-5ac2-493f-b5b6-6bd11ca5fa54
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.