PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 2 | 17--24
Tytuł artykułu

Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Physicochemical and mechanical properties of selected cohesive soils of Lublin region used in waterproofing applications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wstępną charakterystykę wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny możliwych do wykonywania przesłon hydroizolacyjnych stosowanych w geotechnice i budownictwie. Badania i analizę wykonano w nawiązaniu do kryteriów stosowalności materiałów na mineralne przesłony hydroizolacyjne wypracowane w ostatnich latach w Instytucie Techniki Budowlanej. Na podstawie cech petrograficznych, mineralnych, filtracyjnych, strukturalnych i mechanicznych wykazano przydatność iłów Bychawa i Łążek Ordynacki oraz gliny pylastej Markowicze oraz nie spełnianie wszystkich kryteriów przez glinę glaukonitową Gawłówka. Wykazano, że większość parametrów określających ich kryteria przydatności wynika z ich petrografii i mineralogii. Nie wytypowano gruntu spełniającego wszystkie kryteria przydatności do tych celów, ale wykazano uzupełnianie się parametrów w poszczególnych rodzajach gruntów, co stwarza możliwość uzyskiwania materiałów kompozytowych.
EN
In this paper preliminary characteristics of selected cohesive soils of Lublin region that can be used in waterproofing applications in geotechnics and constructions is presented. The investigations and analysis were made according to the applicability criteria of materials used as mineral waterproofing barriers which have been elaborated in the last years in Institute of Building Techniques. On the basis of petrographical, mineral, filtering, structural and mechanical properties, the usability of slits from Bychawa and Łążek Ordynacki and powdery clay from Markowicze was confirmed, whereas glauconitic clay from Gawłówka did not meet all the criteria. The study has shown that a great number of parameters that determine the usability criteria, are resulting from petrography and mineralogy of the soils. A perfect suitable soil for that purpose has not been found, but a complementation of parameters in particular types of soils has been detected. This result gives a possibility to obtain composite materials (multilayered and homogenized).
Wydawca

Rocznik
Strony
17--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska,
 • l.gazda@pollub.pl
autor
 • Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska,, m.franus@pollub.pl
Bibliografia
 • 1 Wysokiński L. Zasady budowy składowisk odpadów. ITB, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 444/2009.
 • 2 Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych. Pod red. L. Wysokińskiego (praca zespołowa). ITB, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2007.
 • 3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz. U. 2003 nr 61, poz. 549.
 • 4 PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 – Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 1-Oznaczanie wilgotności.
 • 5 PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 – Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część-Oznaczanie granic Atterberga.
 • 6 PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 – Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 10 –Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania.
 • 7 PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 – Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 5–Badanie edometryczne gruntów.
 • 8 Gazda L., Franus M., Franus W., Krzowski Z. Wstępna ocena możliwości zastosowania osadów glaukonitowych Lubelszczyzny w inżynierii środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-de1fc489-9909-428b-8dc7-a04fba07326e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.