Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 55 | 53--62
Tytuł artykułu

Zdolności komunikacyjne jako miara pozafinansowej efektywności organizacji sektora zdrowia

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Communication skills of staff as a measure of non - financial performance of the health sector organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badanie pozafinansowych miar efektywności poprzez zdolności komunikacyjne organizacji, wymaga zrozumienia istoty relacji usługowej i jej specyficznego charakteru. Działania te istotne są nie tylko dla sektora zdrowia, ponieważ pozwalają tworzyć zestawy miar i tym samym stopniowo poprawiać jakość świadczeń, ale również są ważne dla rozwoju nauk o zarządzaniu w aspekcie ekonomizacji usług zdrowotnych. Dalszy rozwój teorio - poznawczy pozafinansowych miar efektywności będzie jednak zależny od procesu urynkowienia, który zachodzi w reformowanym sektorze zdrowia. Pacjenci identyfikują efektywne formy komunikacji z usługodawcami, rolą zaś placówek i ich personelu staje się usprawnianie preferowanych przez pacjentów sposobów komunikowania się, tak by podnosić jakość świadczonych usług.
EN
The study by the non - financial performance measures communication skills the organization requires understanding of the relationship service and its specific character. These activities are important not only for the health sector, as it allows to create sets of measurements and thus gradually improve the quality of services, but also for the development of management science in the context of economization of health services. Further development of cognitive theory - non - financial performance measures, however, will depend on the process of transition, which takes place in the reformed health sector. Patients identify effective form of communication with service providers, the role of the institutions and their staff become preferred by patients, improving ways to communicate, in order to improve the quality of services provide.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
53--62
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
 • Wydział Zarządzania i Administracji Instytut Zarządzania Zakład Zarządzania Strategicznego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • [1] Austen A., Frączkiewicz - Wronka A.: Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , Zeszyt Naukowy nr 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010.
 • [2] Barański J., Waszyński E., Steciwka A. : Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Astrum, Wrocław 2000.
 • [3] Dobiegała - Korona B.: Zarządzanie wartością dla klienta (wybrane aspekty) [w:] W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania. Pod red. W.M Grudzewski, K.J. Hejduk, Wyd. SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 • [4] Dobska M., Rogoziński K.: Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2008.
 • [5] Grönroos C.: Service Management and Marketing, Lexington 1999.
 • [6] Kotler Ph., P. Bloom.: Marketing professional services. Prentice Hall Inc. New Jersey 1984.
 • [7] McGuire A., Hendreson J., Mooney G.: The Economics of Health Care an Introductory Text. Rutledg e & Kegan Paul, London 1988.
 • [8] Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • [9] Pecyna M.B.: Czynniki psychologiczne warunkujące ontopercepcję i percepcję lekarza w układzie ja – inny. Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1997.
 • [10] Prahalad C.K., Ramasvamy V.: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005.
 • [11] Rudawska I.: Ekonomizacja relacji pacjent – usługodawca w opiece zdrowotnej. Wyd. USz, Szczecin 2006.
 • [12] Rudawska I.: Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wyd. USz, Szczecin 2005.
 • [13] Stankiewicz J.: Komunikowanie się w organizacji. Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
 • [14] Tabin K.: System komunikacji na rynku usług medycznych. [w:] Marketing i rynek, 6/2003 . [15] Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991r, o zakładach opieki zdrowotnej (dz. U. Nr 91, poz.408 z póź. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dc738bbf-cbac-44ac-9192-fb1800789f8a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.