PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 9 | 79--99
Tytuł artykułu

Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
E-learning methods and systems used in adult education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu scharakteryzowano współcześnie stosowane metody, techniki i narzędzia e-learningu, które mogą zostać wykorzystane do celów projektu „Efektywni 50+” realizowanego przez WWSI. Zaprezentowano zarys historii zdalnego kształcenia, generacje i typy zdalnego kształcenia oraz koncepcje metodyczne. Przedstawiono rozwój systemów wspierających kształcenie na odległość i omówiono ich klasy. Scharakteryzowano platformę edukacyjną, portal edukacyjny oraz podręcznik elektroniczny. Przedstawiono również ograniczenia kształcenia na odległość.
EN
The paper characterizes methods, techniques and tools for e-learning, which can be used for the purposes of the Project “Effectively 50” conducted by WWSI. An outline history of remote education, generations and types of distance learning and methodological approaches are presented. The paper presents the evolution of e-learning systems and applications. An elearning platform, an educational portal and an e-book are characterized. The paper shows also the limitations of distance education.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
79--99
Opis fizyczny
Bibliogr. 53 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Bibliografia
 • [1] Altbach P.G., Reisberg L., Rumbley L.E., Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, UNESCO World Conference on Higher Education, UNESCO, Paryż 2009
 • [2] Galwas B., Otwarte uniwersytety, otwarte zasoby edukacyjne, otwarty dostęp do wiedzy, w: Postępy e-edukacji, praca zbiorowa pod red. Zespołu Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, OW PW, Warszawa 2008
 • [3] Mecsi J., New Challenges in Engineering Education and Research in the 21st Century, Proceedings of the International Conference on Engineering Education ICEE 2008
 • [4] Galwas B., Nowak S., Rola kształcenia na odległość w tworzeniu krajowego systemu kształcenia przez całe życie, Sprawozdania z konferencji VU’2006, Wyd. PJWSTK, Warszawa 2007
 • [5] Sysło M.M., Uczelnie w środowisku nowych technologii kształcenia, wystąpienie podczas XIV konferencji z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią - Uczelnie wyższe wobec nowych technologii kształcenia, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2011
 • [6] Garrison D.R., Vaughan N.D., Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines, Jossey-Bass, San Francisco 2007
 • [7] Tadeusiewicz R., Rozwój technik informacyjnych jako czynnik determinujący postęp cywilizacji, w: Postępy e-edukacji, praca zbiorowa pod red. Zespołu Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Wyd. OW PW, Warszawa 2008
 • [8] Juszczyk S., Kształcenie na odległość elementem powszechnej edukacji medialnej w społeczeństwie informacyjnym, w: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, (red.) Juszczyk S., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002
 • [9] Balasubramian K., Clarke-Okah W., Daniel J., Ferreira F., Kanwar A., Kwan A., Lesperance J., Mallet J., Umar A., West P., ICTs for Higher Education. Background paper from the Commonwealth of Learning, UNESCO, Paryż 2009
 • [10] Bartolomé A., Web 2.0 and New Learning Paradigms, eLearning Papers, April 2008, No. 8, http://elearningpapers.eu/en/article/Web-2.0-and-New-Learning-Paradigms
 • [11] Redecker C., Review of Learning 2.0 Practices: Study na the Impast of Web 2.0 Innovations on Education and Training in Europe, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009
 • [12] Dąbrowski M., E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, „e-mentor” 2008, nr 1 (23)
 • [13] Murugesan S., Get ready to Embrace Web 3.0, Cutter Executive Report, Cutter Consortium, Arlington 2007
 • [14] Devedzic V., Key Issues in Next-Generation Web-Based Education, „IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics” 2003, Vol. 33 (3), s. 339-349, http://140.126.146.1/team/el020.pdf
 • [15] Barrett B., Mentoring and Coaching: Using Web 2.0 Tools to Connect, Dialogue and Reflect, 17th International Conference on Technology Supported Learning & Training, Online Educa, Berlin 2011
 • [16] Prensky M., Digital natives, digital immigrants, “On the horizon” (MCB University Press) 2005, Vol. 9 (5)
 • [17] Lopez Perez V., Perez Lopez C., Rodriguez Ariza L., Blended learning in higher education: Students’ experiences and the relation to students outcomes, Proceedings of the EduLearn10 International Conference on Education and New Learning Technologies, IATED 2010
 • [18] Roceanu I., Use of the Open Source LMS to Support Online Educational Systems, 14th International Conference on Technology Supported Learning & Training, Online Educa, Berlin 2008
 • [19] Stromme A., How to Make Students Study Every Day, Supported by Video, LMS and Mobile Phones, 14th International Conference on Technology Supported Learning & Training, Online Educa, Berlin 2008
 • [20] Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008
 • [21] Jukes I., McCain T., Crocket L., Understanding the Digital Generation: Teaching and Learning in the New Digital Landscape, CreateSpace, 2010
 • [22] The Virtual University. Models and Messages. Lessons from case studies, (eds.) D’Antoni S., UNESCO 2006
 • [23] Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, WO FOSZE, Rzeszów 2009
 • [24] Meger Z., Szósta generacja nauczania zdalnego, w: E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, (red.) Dąbrowski M., Zając M., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008
 • [25] Meger Z., Kooperatywne uczenie się w warunkach e-learningu, „e-mentor” 2008, nr 4
 • [26] Polak K., Modele nauczania i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce akademickiej, w: W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, (red.) Skulicz D., s. 91-96, Wyd. UJ, Kraków 2004
 • [27] Mayer R.E., Multimedia Learning Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2009
 • [28] Juszczyk S., Wybrane aspekty konstruktywistyczne i kognitywistyczne edukacji na odległość, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2006, nr 1 (2)
 • [29] Michałowicz B., Sidor D., Metody aktywizujące w konstruktywistycznym środowisku uczenia się na e-zajęciach, w: E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, (red.) Dąbrowski M., Zając M., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010
 • [30] Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wyd. Wolters Kluwer Business, Kraków 2009
 • [31] Organero M.M., Kloss C.D., Merino P.M., Personalized Service-Oriented E-learning Environments, “IEEE Internet Computing” 2010, Vol. 14 (2), s. 62-27
 • [32] Ostyn C., Service Oriented Architecture for Competency-based Lifelong Learning and Personal Development, Ostyn Consulting 2006, http://www.ostyn.com/standardswork/competency/SO A-for-Competency.pdf
 • [33] Dorca F.A., Lopes C.R., Fernandes M.A., A multiagent architecture for distance education systems, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 2003, s. 368-369
 • [34] De Arriaga F., El Alami M., Arriaga A., Multi-agent architecture for intelligent E-learning, 10th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems ICECS, 2003
 • [35] Erba C., Cloud E-Learning Features, Opportunities and Risks of a Technological Revolution, 17th International Conference on Technology Supported Learning & Training, Online Educa, Berlin 2011
 • [36] Plebańska M., E-learning. Tajniki edukacji na odległość, Wyd. CH Beck, Warszawa 2011
 • [37] Sroka H., Słaboń M., Abramek E., Możliwości systemów LMS w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia, w: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, (red.) Dąbrowski M., Zając M., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005
 • [38] Galwas B., Plebańska M., Kopciał P., Rola Platform Edukacyjnych w Stacjonarnym Modelu Kształcenia Studiów Inżynierskich, „Postępy e-edukacji 3”, Wyd. PJWSTK, Warszawa 2010, s. 49-58
 • [39] Plebańska M., Kopciał P., Portal edukacyjny: funkcje i narzędzia, Wyd. OKNO PW, Warszawa 2010
 • [40] Kopciał P., Portal edukacyjny: funkcje i narzędzia. Podręcznik do zjazdu laboratoryjnego, Wyd. OKNO PW, Warszawa 2011
 • [41] Plebańska M., Kula I., E-learning - treści, narzędzia, praktyka, Wyd. ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2011
 • [42] Meger Z., Problemy wyboru platformy nauczania, uczenia się, w: Postępy e-edukacji, (red.) Banachowski L., Wyd. PJWSTK, Warszawa 2010
 • [43] Hijon R., Velazquez A., E-learning Platforms Analysis and Development of Students Tracking Functionality, Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, 2006
 • [44] Robbins S.R., The Evolution of the Learning Content Management System, Learning Circuits - ASTD’s Online Magazine All About E-learning, April 2002
 • [45] Anaraki F., Developing an Effective and Efficient Learning Platform, “International Journal of the Computer, the Internet and Management” 2004, Vol. 12 (2), s. 57-63
 • [46] Bouras C., Tsiatsos T., Educational Virtual Environments: Design Rationale and Architecture, „Multimedia Tools and Applications” 2006, Vol. 29 (2), s. 153-173
 • [47] Hauke K., Owoc M.L., Uwarunkowania technologiczne metodyki tworzenia wykładów online, w: Eedukacja.net, (red.) Dąbrowski M., Zając M., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007
 • [48] Kąkolewicz M., Technologie informacyjne a konieczność zmiany paradygmatów edukacji, w: Koncepcje i praktyka e-edukacji, (red.) Dąbrowski M., Zając M., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2011, http://www.e-edukacja.net/siodma/Internet_Koncepcje_i_praktyka_e-edukacji.pdf
 • [49] Gajewski R.R., Jarosińska E., Technology Enhanaced Learning w edukacji inżynierów, w: Koncepcje i praktyka e-edukacji, (red.) Dąbrowski M., Zając M., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2011
 • [50] 339 Tips on the Implementation of an LMS or LCMS, (ed.) Brandon B., The eLearning Guild, 2006, http://www.elearningguild.com/content.cfm?selection=doc.538; http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec700/cms/lmstips-implementation.pdf
 • [51] Grob H.L., Bensberg F., Dewanto B.L., Developing, deploying, using and evaluating an open source learning management systems, Information Technology Interfaces, 26th International Conference 2004
 • [52] Bao T.Ch., Fu-Chien K., The Design of Load-Balancing LMS Based on Decomposition Structure, Department of Computer Science and Information Engineering, 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 2005
 • [53] Shih T.K., Wen-Chih C., Lin N.H., Hun-Hui H., Ching-Tang H., Using SOAP and .NET Web Service to build SCORM RTE and LMS, 17th International Conference on Advanced Information Networking and Applications, s. 408-413, AINA 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dba8a7d0-5637-4f1f-bb51-76fbe8924f33
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.